Blodtryksmåler med kviksølv og elektriske blodtryksmålere

Hvilke typer blodtryksmålere findes?

Overordnet findes der manuelle kviksølvapparater og elektriske apparater. Der findes også mere avancerede blodtryksmålere, der bruges på hospitalerne til særlige patientgrupper med fx hjertesygdomme.

Der findes elektriske blodtryksmålere, hvor man selv skal puste manchetten op. Den handling er besværlig og medfører en lille stigning i blodtrykket. Det kan derfor ikke anbefales at vælge den type.

De fuldautomatiske elektriske blodtryksmålere er fuldt ud lige så pålidelige som kvik-sølvsapparaterne

De fuldautomatiske elektriske blodtryksmålere kan bruges både af sundhedsfagligt personale og af borgere. De er meget enkle at bruge efter en kort skriftlig eller mundtlig vejledning. De findes i to versioner, nemlig til brug på overarmen eller til brug på håndleddet. Den såkaldte manchet placeres på overarm eller håndled, der trykkes på en knap, og efter kort tid vises resultatet. Resultatet omfatter puls, systolisk blodtryk og diastolisk blodtryk.

Kviksølvapparater bruges ofte af læger og sygeplejersker i privat praksis og på hospitaler. Det er mere krævende at sætte sig ind i brugen af den type. Det kræver grundig instruktion, oplæring og erfaring. De er derfor ikke egnede til borgere, der ønsker at udføre hjemmeblodtryksmåling.
De fuldautomatiske elektriske blodtryksmålere er fuldt ud lige så pålidelige som kviksølvsapparaterne. Da den fuldautomatiske blodtryksmåler er den mest egnede til hjemmebrug, vil kun den type blive beskrevet her.

Godkendte blodtryksmålere

Der findes flere producenter af blodtryksmålere og dermed også mange forskellige apparater. I Danmark anbefaler Dansk Hypertensionsselskab at anvende blodtryksmålere, der er godkendt af Dansk Hypertensionsselskab , dabl® Educational Trust eller British Hypertension Society. Hermed ikke sagt, at ikke-godkendte blodtryksmålere ikke er pålidelige. De godkendte blodtryksmålere omfatter både overarms – og håndledsversionen. 

Godkendte blodtryksmålere

Godkendt af British Hypertension Society

Godkendt af dabl® Educational Trust (overarm)

Godkendt af dabl® Educational Trust (håndled)

Dansk Hypertensionsselskab fraråder håndledsversionen til hjemmeblodtryksmåling, da måleresultatet bliver for lavt, hvis hænder/arme er kolde. Desuden er det meget vigtigt at holde håndledsversionen i hjertehøjde. Holder du over eller under hjertehøjde, vil måleresultatet blive hhv. for lavt eller for højt. Har du meget store overarme, eller føler du ubehag ved overarmsmåling, kan håndledsmåleren anvendes.

Manchetter til blodtryksmålere

De fleste fuldautomatiske blodtryksapparater til brug på overarmen fås med to eller tre manchetstørrelser. Det er vigtigt at bruge den rigtige størrelse manchet, da for smalle manchetter giver for høje måleresultater, mens det modsatte gælder ved for brede manchetter. Fejlen ligger i størrelsesorden 5-10 mmHg og er størst ved brug af en for smal manchet.

Producenten angiver på pakningerne, hvilken størrelse manchet du bør vælge i forhold til omkredsen på din overarm.

Kalibrering

Køber du en fuldautomatisk blodtryksmåler, bør du sende den til kontrol én gang årligt. Den kan sendes til producenten, som udfører en såkaldt kalibrering for at se, om blodtryksmåleren stadig måler korrekt. Manchetten kan ved samme lejlighed undersøges for tæthed.

Køb eller leje af blodtryksmåler

Flere firmaer tilbyder køb og udlejning af blodtryksmålere, herunder også apotekerne. På apoteket kan du finde mærker, der er godkendt af British Hypertension Society. Spørg apoteket om deres udvalg.

Når du skal udføre hjemmeblodtryksmålinger, skal du følge blodtryksmålerens brugsvejledning. Det er en god idé at bede lægen eller apoteket om at give dig en grundig instruktion. Er det lægen, der har anbefalet hjemmeblodtryksmåling, vil lægen først måle dit blodtryk, instruere dig mundtligt og skriftlig og evt. bede dig udføre en måling, mens du er i konsultationen.

Vigtige punkter om hjemmeblodtryksmåling

 • Følg blodtryksmålerens brugsvejledning

 • Forhold dig i ro mindst 5 minutter før målingen

 • Du skal sidde/ligge stille under målingen

 • Du må ikke tale, spise eller drikke under målingen

 • Følg desuden vejledning fra apotek eller læge

Blodtryksmåling

I Danmark skønnes det, at 1 mio. borgere har forhøjet blodtryk, heraf er 350.000 uvidende om det. Langt fra alle har symptomer på forhøjet blodtryk, og derfor tager de ikke initiativ til at få det målt. Hvis det er længe siden, du har fået målt dit blodtryk, kan det være relevant for dig - særligt hvis du tilhører en risikogruppe.

Apoteket anbefaler dig at få målt dit blodtryk, hvis du kan sige ja til flere af følgende punkter:

 • Er du over 50 år?
 • Ryger du?
 • Spiser du for fedt?
 • Vejer du for meget?
 • Får du for lidt motion?
 • Har du forhøjet kolesterol?
 • Har du diabetes?
 • Hjerte-karsygdomme hos forældre eller søskende?

Kilde: Danmarks Apotekerforening og Dansk Hypertensionsselskab
Læs også: