Hvordan behandles lus?

Af de tre lusearter, der kan leve på mennesker, er hovedlus den langt mest udbredte. Artiklen her handler om hovedlus - i daglig tale blot kaldet lus.

Der er flere måder at behandle lus på:

 • mekanisk ved kæmning
 • lusemiddel
 • lusemiddel i kombination med kæmning.

Det er vigtigt kun at behandle personer, som har levende lus. Er du i tvivl, om dit barn eller et andet medlem af familien har lus, må du undersøge vedkommende grundigt de næste par dage og kun behandle, hvis du finder levende lus.

Lus kan udvikle resistens (modstands-dygtighed) overfor lægemidler.

Det kan kun anbefales, at der bruges midler, der er beregnet til behandling af lus på mennesker. Der bør fx ikke bruges husholdningssprit, petroleum, sabadilleeddike, kvassiantinktur, vulkansk aske, teatree-olie, rosmarinolie, loppemidler til hund og kat eller andre insektbekæmpelsesmidler.

Der er nemlig ingen videnskabelig dokumentation for effektiviteten af disse midler. De kan til gengæld indeholde stoffer, som måske har en uønsket virkning på mennesker.

Kæmning med tættekam

Kæmning er en effektiv og billig metode til at fjerne lus med. Dog skal du være indstillet på, at kæmning er tidskrævende og kræver grundighed for at komme lusene til livs.

Metoden kan derfor kun anbefales, hvis du er indstillet på at være meget grundig og bruge den tid, det tager. Kæmning anbefales også, hvis du ikke kan opnå den ønskede effekt ved brug af lusemidlerne.

Inden du starter kæmningen med en tættekam, er det bedst at gøre håret vådt, hælde balsam i og rede håret igennem med en almindelig kam eller børste.

Herefter redes håret igennem med tættekam fra hovedbund til hårspids. Efter hvert tag bør tættekammen rengøres med fx køkkenrulle eller bankes af på et hvidt underlag, så der er mulighed for at se de lus, der er redt ud.

De helt nyudklækkede lus kan være svære at fange med tættekam, så derfor anbefales det at kæmme hver anden dag i 14 dage.

Du skal bruge en tættekam med lille afstand mellem tænderne. Tænderne må ikke bukke bagover ved kæmningen. Er kæmningen udført korrekt, vil dit barn være fri for lus efter denne periode.

Behandling med lægemidler

Der findes forskellige typer lægemidler, som er godkendt til bekæmpelse af lus på mennesker. De indeholder stoffer, som er giftige for lus.

For at opnå effekt er det vigtigt, at du følger brugsanvisningen nøje. Det er vigtigt, at du kommer den rigtige mængde af lægemidlet i håret og lader det sidde den tid, der er angivet i brugsanvisningen.

Undgå så vidt muligt balsam og shampoo med balsam i dagene lige før og efter behandling med lægemidler.

Hvis lægemidlet skal i fugtigt hår, skal du være opmærksom på, at håret ikke må være dryppende vådt, men kun fugtigt. Et meget vådt hår fortynder lægemidlet. Gør derfor håret vådt og frottér det, inden du kommer lægemidlet i.

Der kan godt gå et stykke tid, inden lusene dør. Tilstedeværelsen af levende lus lige efter behandlingen er ikke nødvendigvis udtryk for, at lægemidlet ikke har virket. Det kan du først kontrollere med en tættekam dagen efter. Du bør derfor undersøge, om der er levende lus dagen efter behandlingen. Er der det, er behandlingen ikke lykkedes og må gentages evt. med et andet middel.

Det anbefales, at man behandler med lægemidlet igen efter otte dage, også selv om det ikke står i brugsanvisningen. Således sikrer du, at enkelte æg, som måske har overlevet den første behandling, ikke får lov til at udvikle sig, så der udklækkes nye lus.

Gravide, ammende og børn under 2 år må ikke behandles med lægemidlerne uden lægens anvisning.

Andre midler til behandling af lus

Der findes andre lusemidler end lægemidler til behandling af lus på mennesker. De er baseret på silikoneolie, fedtsyrer, plante- eller mineralske olier. De aktive stoffer virker ikke som en gift på lusen, men ”kvæler” den.

Hvis du vælger at anvende et af disse midler, er det som med lægemidler også vigtigt, at du følger brugsanvisningen nøje. Du bør kontrollere, om lusene er væk dagen efter behandlingen. Er de væk, er behandlingen lykkedes.

Hvorfor svigtede behandlingen?

Finder du levende lus dagen efter behandlingen, kan det skyldes fejlbehandling. Det kan skyldes, at du har anvendt for lidt lusemiddel, har givet for kort behandlingstid eller brugt for meget vand i håret. For meget vand i håret vil fortynde det aktive stof i lusemidlet, så lusene har en chance for at overleve.

Nylagte æg, der sidder helt nede ved hovedbunden, kan i nogle tilfælde overleve behandlingen. Hvis æggene klækker, vil der pludselig være lus i hovedbunden. Derfor anbefales det at gentage behandlingen med lægemidler efter otte dage.

I den mellemliggende periode skal håret redes igennem med en tættekam hver anden dag. På den måde sikrer du, at nyudklækkede lus dør, inden de bliver gamle nok til at parre sig og lægge nye æg.

Finder du store lus i hovedbunden i dagene efter en ellers vellykket behandling, tyder det på et nyt luseangreb. Nogle behandlinger med lægemidler har en vis langtidseffekt men kan påvirkes af klorvand og sollys, så du kan ikke stole på, at du ikke kan smittes igen.

Det vides ikke, om balsam eller shampoo med balsam har en negativ effekt på virkningen af lægemidlerne. Det anbefales at undgå balsam eller shampoo med balsam lige før eller efter behandlingen med lægemidlerne. Så undgår du en eventuel negativ effekt.

Lus kan udvikle resistens (modstandsdygtighed) overfor lægemidler. Laboratorieundersøgelser i Danmark har påvist resistens overfor lægemidlerne malathion og permethrin.

Det vurderes, at man sjældent kan få en tilfredsstillende behandling med de to lægemidler, så du skal være ekstra opmærksom på, om behandlingen har haft den ønskede virkning.

En mislykket behandling skal ikke gentages med samme middel, hvis du kan udelukke alle andre fejlkilder. Er dit barn fortsat ikke lusefri efter 2-3 behandlinger, anbefales du at kontakte lægen eller sundhedsplejersken.

Værd at huske

 • Det er dit ansvar som forælder at undersøge dit barn og behandle det for lus.
 • Undersøg dit barn en gang om ugen - det er den bedste forebyggelse. Det er også vigtigt at undersøge barnet inden institutions- og skolestart efter en ferie.
 • Undersøg altid dit barn, hvis der konstateres lus i omgangskredsen, skolen eller institutionen.
 • Har dit barn lus så husk at underrette omgangskredsen, skolen og institutionen.
 • Et godt samarbejde mellem skole, institution og forældre er en forudsætning for et godt resultat i kampen mod spredning af lus. Vær åben, fortæl at dit barn har fået lus og igangsæt straks behandling.
 • Finder du lus på dit barn, skal hele familien undersøges.
 • Kun de medlemmer af familien, som har levende lus, skal behandles.
 • Følg anvisningerne nøje og husk at gentage behandlingen efter en uge.
 • Kontrollér om behandlingen har været effektiv.
 • Der er risiko for at blive smittet igen i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.
 • Vask eller frys kamme, børster, huer eller anden hovedbeklædning samt sengetøj. Eller læg det væk i 48 timer. Anden behandling af omgivelserne er unødvendig.
 • Kan du selv efter gentagne behandlinger ikke komme lusene til livs, bør du kontakte lægen eller sundhedsplejersken.
Kilde: Danmarks Apotekerforening
Læs også: