Smertebehandling i bevægeapparatet

Smerter i bevægeapparatet kan behandles på flere forskellige måder.

Øvelsesterapi, medicinsk behandling, injektioner (blokader), akupunktur og manuelle medicinske teknikker er blandt de mest anvendte.

Ved kroniske smertetilstande kan der være god effekt af medicin, som ellers traditionelt er blevet brugt til behandling af depression eller epilepsi.

Øvelsesterapi

Øvelsesterapi har vist sig at være af største værdi til behandling af de tilstande, som har tendens til at vende tilbage.

 

Øvelsesterapi har vist sig at være af største værdi til behandling af de tilstande, som har tendens til at vende tilbage.

Metoden kan således anses for at være den vigtigste til behandling af overbelastningsskader i skulderen, lysken og achillessenen, tennisalbuer og mange rygskader.

Muskler styrkes relativ hurtigt, mens sener har en lav blodforsyning og kræver træning af tre til seks måneders varighed, før man kan forvente effekt.

Øvelsesterapien sigter på at genskabe strukturernes styrke og udholdenhed og på at aktivere nerver omkring led. Formålet er at optimere musklernes koordination.

Behandlingen varetages som regel af fysioterapeuter, som vil give vejledning i udførelse af øvelser og gradvis intensivering af træningsbelastningen.

I lang tid har træningsmetoderne bygget på mange gentagelser med lav belastning. Nyere forskning tyder på at tung styrketræning har bedre effekt.

Medicinsk behandling

Visse præparater har fortrinsvis smertestillende effekt. Det gælder svage præparater såsom paracetamol, mellemstærke som kodein og tramadol og stærke som morfin eller lignende.

Er smerterne ledsaget af inflammation (betændelse uden bakterier), vil et NSAID (gigtpræparat) foretrækkes.

Muskelspændinger kan have god effekt af muskelafslappende tabletter med chlorzoxazon.

Kroniske smertetilstande som f.eks. fibromyalgi eller følger efter piskesmæld, samt smerter udløst af skader eller tryk på nerver udgør et særligt problem, som ikke lader sig håndtere på samme vis som smerter af akut karakter.

Ved kroniske smerter opstår der en sensibilisering af smerteopfattelsessystemet: man bliver oversensitiv over for smerter. Det vil sige at smertefulde påvirkninger fremkalder langt kraftigere smerter end før og tidligere ikke- smertefulde påvirkninger såsom berøring, kan nu opfattes som smerter.

Den type smerter behandles bedst på specialiserede centre, hvor man kombinerer øvelsesterapi under fysioterapeutisk vejledning med medicinsk behandling under lægelig rådgivning og psykologisk håndtering af smerteproblematikken.

Medicinen vil ofte bestå af medicin mod epilepsi eller mod depression, som har vist sig at være virksom ved kroniske smerter.

I mange tilfælde er det gavnligt at kombinere de forskellige præparater med hinanden. Mange personer med kroniske smerter har svære søvnproblemer, og det er også vigtigt at håndtere dette.

Injektioner (blokader)

Blokader er per definition en blokering af smerten. Smerte kan blokeres på forskellige måder.

Det vigtigste er at finde smertens oprindelsessted. Herefter kan smerten blokeres med injektion af sterilt saltvand, lokalbedøvelse eller blot nåle-stimulation af smertens oprindelsessted.

Disse teknikker har ingen bivirkninger, bortset fra lokal irritation af området, eventuel udvikling af allergi mod lokalbedøvelsen og minimal risiko for infektion.

Er der inflammation (betændelse uden bakterier) i området, kan den med fordel behandles med injektion af binyrebarkhormon.

Et binyrebarkhormon-præparat er et stærkt anti-inflammatorisk middel. I modsætning til almindelige blokader, som blot er smertelindrende, er der således tale om et middel, som bekæmper inflammation. Og her igennem opnås smertelindring.

Akupunktur

Akupunktur udføres med nåle, som anbringes forskellige steder på kroppen, afhængigt af den tilstand, man ønsker at behandle.

Metoden har dokumenteret effekt for en række tilstande, deriblandt akutte og kroniske smertetilstande og skulderproblemer.

Manuel medicin

Begrebet manuel medicin dækker over metoder til undersøgelse og behandling af lidelser i bevægeapparatet, dvs. nakke, ryg, arme og ben.

Metoderne beror på behandlerens brug af sine hænder. Deraf navnet manuel medicin. Bedst kendt er manipulation, men der findes mange andre, fx muskel-energiteknik.

De autoriserede behandlere, der i Danmark udøver manuel medicin, er læger, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Manipulation har dokumenteret effekt ved smerter i nakke og ryg. Teknikken bruges, i forbindelse med hold i ryggen eller nakken, når dette er ledsaget af en påvirkning af nakken eller ryggens mindre led - de såkaldte facetled.

Manipulation ledsages ofte af et "klik". Metoden kan være kraftfuld, og bør derfor anvendes med forsigtighed, særligt i nakken.

Muskelenergiteknik er en blid metode, som ved hjælp af egen kraft udspænder strukturerne omkring leddet (kapsel, ledbånd, sener og muskler) og dermed bidrager til at genskabe naturlig bevægelse af leddet.

I praksis vil man ofte kombinere flere af ovenstående behandlingsmetoder med hinanden.