Steroid-injektioner

Steroid- eller binyrebarkhormonpræparater er stærke anti-inflammatoriske midler, som anvendes til at behandle inflammation, dvs. steril betændelse (betændelse uden bakterier).

Steroid-injektioner udføres til behandling af tilstande med voldsom inflammation, eller tilstande med inflammation hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt af andre tiltag, som NSAID (antiinflammatorisk medicin) og hvile af den inflammerede struktur. Til steroid-injektioner anvendes depotpræparater som virker over flere uger.

Smerten vil først svinde, når betændelsen er færdigbehandlet, og det kan kræve, at
injektionen gentages nogle gange.Hvordan gives en steroid-injektion?

Efter omhyggelig desinficering af huden injiceres en kombination af binyrebarkhormon og lokalbedøvende middel. Dette medfører en umiddelbar lindring på grund af lokalbedøvelseseffekten.

Blokader bliver ofte anlagt ”blindt”, det vil sige i det område, hvor den sygelig tilstand formodes at være, uden at lægen er i stand til at se det syge væv. Det medfører, at den indsprøjtede medicin i nogle tilfælde vil blive placeret ukorrekt. Ved ultralyd vejledt blokade kan lægen anbringe medicinen præcist med større sandsynlighed for succesfyldt resultat.

Bivirkninger

Steroid-injektion kan være forbundet med forskellige bivirkninger:

Flare-up

Flare-up er en smerte, som opstår i få tilfælde. Den skyldes en lokalirritations effekt af binyrebarkhormonet. Fænomenet kan være yderst pinefuldt og lindres med almindelig smertestillende medicin med paracetamol. Smerten er helt harmløs. Den starter indenfor 48 timer efter injektionen og svinder som regel af sig selv i løbet af 24 timer. Hos ca. 2 % af de personer som får flare-up, kan smerten være flere dage om at svinde.

Flushing

Flushing er en rødme og varme af ansigtet, som kan opstå efter en injektion med binyrebarkhormon. Det er helt harmløst, og forsvinder af sig selv inden for 24 timer.

Forhøjet blodtryk

Binyrebarkhormon-injektioner kan medføre en forhøjelse af blodtrykket, hvis man er disponeret for dette.

Forhøjet blodsukker

Binyrebarkhormon-injektioner kan medføre forhøjet blodsukker, hvis man er disponeret for dette.

Infektion

Binyrebarkhormon påvirker immunforsvaret, og øger i princippet risikoen for betændelse. Risikoen er dog meget lille, og det er vist, at injektion med binyrebarkhormon kun efterfølges af betændelse i ca.1 ud af 10.000 tilfælde. Tegn på infektion: feber, tiltagende smerter samt rødme, varme og ømhed í det område hvor injektionen er givet. Kontakt læge straks ved mistanke om infektion.

Ruptur

Der er i den internationale litteratur enkelte meddelelser om brud af sene efter injektion af binyrebarkhormon, men de rapporterede tilfælde er yderst sjældne, og det er ikke vist at binyrebarkhormon injektion skulle være forbundet med øget risiko for brud af sene.

Hudforandringer

Særligt i de områder hvor huden er tynd, kan der opstå forandringer med afblegning af huden, let ændret følsomhed af området og delvis svind af fedtvævet. Det giver dog kun sjældent gener. De fleste gener svinder spontant efter adskillige måneder (år).

Forholdsregler efter binyrebarkhormon injektioner

Når en struktur, dvs. en sene, en muskel, et ledbånd, etc. er angrebet af inflammation, er den svækket. Dels på grund af inflammationen, men også på grund af, at strukturen ikke er blevet brugt, som følge af smerte. Efter injektionen svinder inflammationen og smerten, men strukturen vil stadig være svækket i længere tid. Det er derfor vigtigt de første to uger efter en injektion med binyrebarkhormon at belaste den inflammerede struktur med måde, og herefter gradvist træne den op, inden man kaster sig ud i normale udfoldelser. For tidlig belastning af den behandlede struktur, vil kunne medføre en forværring af skaden og eventuelt brud af strukturen. Det er vigtigt at gøre sig klart at sener og ledbånd styrkes langsomt, og at man først kan forvente at de er tilstrækkelig stærke efter flere måneders træning.

Læs også: