Steroid-injektioner

Steroid- eller binyrebarkhormonpræparater er stærke anti-inflammatoriske midler, som anvendes til at behandle inflammation, dvs. steril betændelse (betændelse uden bakterier).

Steroid-injektioner udføres til behandling af tilstande med voldsom inflammation, eller tilstande med inflammation hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt af andre tiltag, som NSAID (antiinflammatorisk medicin) og hvile af den inflammerede struktur. Til steroid-injektioner anvendes depotpræparater som virker over flere uger.

Hvordan gives en steroid-injektion?

Smerten vil først svinde, når betændelsen er færdigbehandlet, og det kan kræve, at in-jektionen gentages nogle gange.

Efter omhyggelig desinficering af huden injiceres en kombination af binyrebarkhormon og lokalbedøvende middel. Dette medfører en umiddelbar lindring på grund af lokalbedøvelseseffekten.

Der er meget vekslende effekt, nogle bliver faktisk raske hurtigt, andre først efter flere injektioner. Man skal ikke forvente, at smerten forsvinder umiddelbart efter en injektion med binyrebarkhormon. Smerten vil først svinde, når betændelsen er færdigbehandlet, og det kan kræve, at injektionen gentages nogle gange.

Bivirkninger

Steroid-injektion kan være forbundet med forskellige bivirkninger:

Flare-up

Flare-up er en smerte, som opstår i få tilfælde. Den skyldes en lokalirritations effekt af binyrebarkhormonet. Fænomenet kan være yderst pinefuldt og lindres med almindelig smertestillende medicin med paracetamol. Smerten er helt harmløs. Den starter indenfor 48 timer efter injektionen og svinder som regel af sig selv i løbet af 24 timer. Hos ca. 2% af de personer som får flare-up, kan smerten være flere dage om at svinde.

Flushing

Flushing er en rødme og varme af ansigtet, som kan opstå efter en injektion med binyrebarkhormon. Det er helt harmløst, og forsvinder af sig selv inden for 24 timer.

Forhøjet blodtryk

Binyrebarkhormon-injektioner kan medføre en forhøjelse af blodtrykket, hvis man er disponeret for dette.

Forhøjet blodsukker

Binyrebarkhormon-injektioner kan medføre forhøjet blodsukker, hvis man er disponeret for dette.

Infektion

Binyrebarkhormon påvirker immunforsvaret, og øger i princippet risikoen for betændelse. Risikoen er dog meget lille, og det er vist, at injektion med binyrebarkhormon kun efterfølges af betændelse i ca.1 ud af 10.000 tilfælde.

Forholdsregler efter binyrebarkhormon injektioner

Når en struktur, dvs. en sene, en muskel, et ledbånd, etc. er angrebet af inflammation, er den svækket. Dels på grund af inflammationen, men også på grund af, at strukturen ikke er blevet brugt, som følge af smerte. Efter injektionen svinder inflammationen og smerten, men strukturen vil stadig være svækket i længere tid. Det er derfor vigtigt de første to uger efter en injektion med binyrebarkhormon at belaste den inflammerede struktur med måde, og herefter gradvist træne den op, inden man kaster sig ud i normale udfoldelser. For tidlig belastning af den behandlede struktur, vil kunne medføre en forværring af skaden og eventuelt brud af strukturen. Det er vigtigt at gøre sig klart at sener og ledbånd styrkes langsomt, og at man først kan forvente at de er tilstrækkelig stærke efter flere måneders træning.

Læs også: