Tradolan®

Firma

Nordic Drugs

Indeholder

Tradolan® er et svagt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Tramadol

Anvendes

Tradolan® anvendes ved svage til moderate smerter.
Depottabletter er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter.

Virker

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-6 timer.
 • Tabletter: Virkningen indtræder efter ca. 1 time og varer ca. 6 timer.
 • Depottabletter: Virkningen varer 8-12 timer.

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.

Tabletter

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 tabletter (50-100 mg) 3-4 gange i døgnet.

Depottabletter

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 150-200 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depottabletterne skal synkes hele.
  • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses, men depottabletter 150 mg og 200 mg kan evt. deles.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet ved anvendelse af Tradolan®.
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • meget dårligt fungerende lever
 • meget dårligt fungerende nyrer
 • ubehandlet epilepsi.

Mulige bivirkninger


Meget almindelige (over 10%)Kvalme
Svimmelhed
Almindelige (1-10%)Træthed
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Døsighed, Hovedpine
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok
Sjældne (0,01-0,1%)Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene
Angst, Besvimelsesanfald, Forvirring, Hallucinationer, Koordinationsbesvær, Kramper, Rysten, Ændring i hudens følesans
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Sløret syn
Ikke kendtLavt blodsukker

OBS

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tradolan®.
 • Tradolan® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Tradolan® kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Tradolan® må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Tradolan® og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp. 

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater.

Findes som

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

Tradolan® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg, 150 mg (delekærv) eller 200 mg (delekærv) tramadolhydrochlorid.

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
tabletter 50 mg Ingen kærvHvid Billede
depottabletter 100 mg Ingen kærvHvid Billede
depottabletter 150 mg DelekærvLysegul Billede
depottabletter 200 mg DelekærvGul Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
Atabletter 50 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)26,70
Atabletter 50 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)36,15
Adepottabletter 100 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)35,10
Adepottabletter 100 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)51,25
Adepottabletter 150 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)37,90
Adepottabletter 150 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)68,65
Adepottabletter 200 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)115,15
Adepottabletter 200 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)80,00
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten