Ciprofloxacin "HEXAL"

Firma

HEXAL

Indeholder

Ciprofloxaxin "Hexal" er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer

Ciprofloxacin

Anvendes

Ciprofloxaxin "Hexal" anvendes til:

 • Behandling af alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af ciprofloxacin, fx:
  • komplicerede urinvejsinfektioner
  • blodforgiftning
  • tyfus
  • paratyfus
  • Legionella
  • andre sjældne infektioner
  • lungebetændelse hos personer med cystisk fibrose.
 • Forebyggelse mod meningitis forårsaget af meningokok-bakterier.

Virker

Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.

Dosering

Findes som tabletter.

 

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 

Infektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

 

Gonoré

 • 500 mg som engangsdosis.

 

Cystisk fibrose

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1500 mg, fordelt på 2 doser.

 

Forebyggende mod meningokok-meningitis

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.

 

Bemærk

 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.
 • Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.  

Midlet kan anvendes kortvarigt i de første 3 måneder af graviditeten efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxaxin "Hexal" bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).

Mulige bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Gastro-intestinale biv
Kvalme, diarré.

Ikke almindelige (0,1-1%)
Generelt/øvrige biv
Nedsat appetit, træthed, feber.
Gastro-intestinale biv
Smagsforstyrrelser, opkastning, mavesmerter, dårligt fungerende lever.
Cirkulatoriske/respiratoriske biv
Blodprop i lungerne, væske i lungerne, åndenød, ophostning af blod.
Hæmatologiske biv
Mangel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion), blodmangel.
Muskuloskeletale biv
Ledsmerter.
Neurologiske/psykiske biv
Hovedpine, svimmelhed, uro, rastløshed.
Hud
Hududslæt, hudkløe, nældefeber.
Immunologiske biv.
Svampeinfektion.

Sjældne (0,01-0,1%)
Gastro-intestinale biv
Tyktarmsbetændelse, gulsot, leverbetændelse.
Cirkulatoriske/respiratoriske biv
Hurtig puls, lavt blodtryk.
Hæmatologiske biv
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, forhøjet antal blodplader (giver tendens til blodpropper).
Neurologiske/psykiske biv
Angst, depression, hallucinationer, unormale drømme, konfusion, rysten, kramper, besvimelsesanfald, nedsat følesans, ændring i hudens følesans.
Hud
Overfølsomhed over for lys.
Immunologiske biv.
Allergiske reaktioner, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet.
Urogenitale biv
Betændelsestilstand i nyren, blod i urinen, nyreskade.
Øjne og ører
Synsforstyrrelser<sup>1</sup>, høretab, øresusen (tinnitus).

Meget sjældne (under 0,01%)
Hæmatologiske biv
Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader.
Muskuloskeletale biv
Seneskedehindebetændelse, seneskader, forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, muskelsvaghed.
Neurologiske/psykiske biv
Vrangforestillinger (psykoser), øget tryk i kraniet.
Hud
Alvorlig hudreaktion.
Immunologiske biv.
Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).

Ukendt frekvens
Cirkulatoriske/respiratoriske biv
Påvirkning af ekg.

OBS

Ciprofloxaxin "Hexal" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxaxin "Hexal" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Ciprofloxaxin "Hexal" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxaxin "Hexal" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Ciprofloxaxin "Hexal" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Kontakt straks egen læge, hvis du får tegn på seneskedebetændelse fx smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Hexal". Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Ciprofloxacin "Hexal" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Ciprofloxacin "Hexal" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel) og methotrexat (middel mod leddegigt).
 • Ciprofloxacin "Hexal" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Hexal":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Hexal", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Hexal".

Trafik

Ingen advarsel.

Findes som

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) ciprofloxacin (som hydrochlorid).

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
filmovertrukne tabletter 250 mg cip 250 DelekærvHvid Billede
filmovertrukne tabletter 500 mg cip 500 DelekærvHvid Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
filmovertrukne tabletter 250 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)66,05
filmovertrukne tabletter 500 mg ( Recept ) 10 stk. (blister)48,30
filmovertrukne tabletter 500 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)45,15

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten