Tramadol Retard "Hexal"

Firma

HEXAL

Indeholder

Tramadol Retard "Hexal" er et svagt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Tramadol

Anvendes

Tramadol Retard "Hexal" anvendes ved svage til moderate smerter.
Depottabletter er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter.

Virker

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin og har desuden ikke morfins afhængighedsskabende egenskaber.
Virkningen indtræder efter ca. 1 time og varer ca. 12 timer.

Dosering

Findes som depottabletter.

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 150-200 mg 2 gange i døgnet.


Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet ved anvendelse af Tramadol Retard "Hexal".
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • meget dårligt fungerende lever
 • meget dårligt fungerende nyrer
 • ubehandlet epilepsi.

Mulige bivirkninger


Meget almindelige (over 10%)Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10%)Træthed.
Mundtørhed, opkastning, forstoppelse.
Hovedpine, døsighed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%)Diarré, oppustethed.
Hurtig puls, hjertebanken, blodtryksfald når man rejser sig, kredsløbschok.
Hududslæt, nældefeber, hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%)Fysisk og psykisk afhængighed.
Langsom puls, forhøjet blodtryk, muskelsammentrækninger i luftrørene.
Rysten, kramper, hallucinationer, konfusion, søvnforstyrrelser, mareridt, angst, koordinationsbesvær, besvimelsesanfald, ændring i hudens følesans.
Allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).
Smertefuld vandladning.
Sløret syn.
Ukendt frekvensNedsat sukkerniveau i blodet.

OBS

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer og lever.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tramadol Retard "Hexal".
 • Tramadol Retard "Hexal" kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Tramadol Retard "Hexal" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Tramadol Retard "Hexal" må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Tramadol Retard "Hexal" og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Findes som

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid.

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
depottabletter 100 mg T R 100 R Ingen kærvGrøn Hvid Billede
depottabletter 150 mg T R 150 R Ingen kærvGrøn Hvid Billede
depottabletter 200 mg T R 200 R Ingen kærvGrøn Hvid Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
Adepottabletter 100 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)54,45
Adepottabletter 100 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)68,80
Adepottabletter 150 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)71,50
Adepottabletter 150 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)78,60
Adepottabletter 200 mg ( Recept ) 20 stk. (blister)47,70
Adepottabletter 200 mg ( Recept ) 100 stk. (blister)92,70

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten