Nicorette®

Firma

McNeil

Indeholder

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Virksomme stoffer

Nicotin

Anvendes

Nicorette® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Virker

Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.

Dosering

Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator.

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

Mundhulespray

1-2 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over 6 uger.

Resoribletter

Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 3 måneder, derefter aftrappes behandlingen over 3 måneder.

Sugetabletter
1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 3 måneder, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet. Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.


Tyggegummi

1 stk. tyggegummi ved rygetrang, højst 25 stk. i døgnet. Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
Forbruget nedsættes langsomt efter 2-4 måneder. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.


Nicorette® Invisi, depotplaster

Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.

Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
Bemærk:

 • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 3 måbneder.
 • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.


Inhalator

Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter. Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 6-12 uger, derefter aftrappes behandlingen over 2-3 måneder.


Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Normalt anvendes enten:

 • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
  Eller
 • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med brug af Nicorette® til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør du undgå plastre, fordi de konstant afgiver nicotin. Anvendes efter aftale med lægen.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

Bør ikke anvendes

Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

OBS

 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Nicorette® skal anvendes med forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser. 
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.

Trafik

Ingen advarsel.

Findes som

Nicorette® QuickMist, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin.

Nicorette® Microtab Classic, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (som ß-cyclodextrinkompleks).
Nicorette® Microtab Lemon, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (bitartratdihydrat).

Nicorette® Cooldrops, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicorette® Classic, tyggegummi. 1 tygegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Freshmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Fruitmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Whitemint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Invisi, depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 10 mg, 15 mg og 25 mg nicotin i løbet af 16 timer.
Næsespray 500 mikrogram/dosis. 1 pust indeholder 0,5 mg nicotin.
Inhalator 10 mg. 1 inhalator indeholder 10 mg nicotin (heraf afgives ca. 5 mg) (1 sug svarer til ca. 13 mikrogram nicotin).

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
sugetabletter 2 mg (Cooldrops)2 Ingen kærvHvid Billede
sugetabletter 4 mg 4 Ingen kærvHvid Billede
sublinguale resoribletter 2 mg (Classic)NIC 2 Ingen kærvHvid Billede
sublinguale resoribletter 2 mg (Lemon)N2 Ingen kærvHvid Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
sugetabletter (Cooldrops) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 20 stk.ikke fast pris
sugetabletter (Cooldrops) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 80 stk.ikke fast pris
sugetabletter (Cooldrops) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 160 stk.ikke fast pris
sugetabletter (Cooldrops) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 80 stk.ikke fast pris
sublinguale resoribletter (lemon) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 20 stk. (blister)ikke fast pris
sublinguale resoribletter (classic) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 90 stk. (blister)ikke fast pris
sublinguale resoribletter (lemon) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 90 stk (blister)ikke fast pris
tyggegummi (classic) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (freshmint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (whitemint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 105 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (classic) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (freshmint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (whitemint) 2 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (freshmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 30 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (freshmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 105 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 105 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (classic) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (freshmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
tyggegummi (fruitmint) 4 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 210 stk. (blister)ikke fast pris
mundhulespray 1 mg/dosis ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 150 doserikke fast pris
mundhulespray 1 mg/dosis ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 2 x 150 doserikke fast pris
depotplastre (invisi) 10 mg/16 timer ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 14 stk.ikke fast pris
depotplastre (invisi) 15 mg/16 timer ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 7 stk.ikke fast pris
depotplastre (invisi) 15 mg/16 timer ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 14 stk.ikke fast pris
depotplastre (invisi) 25 mg/16 timer ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 7 stk.ikke fast pris
depotplastre (invisi) 25 mg/16 timer ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 14 stk.ikke fast pris
næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 200 doserikke fast pris
inhalator 10 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 18 stk. (blister)ikke fast pris
inhalator 10 mg ( Håndkøb - ikke kun fra apotek ) 42 stk. (blister)ikke fast pris
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten