Sygdomsleksikon

Allergi over for hvepse- og bistik

Næsten alle, der bliver stukket af en bi eller en hveps, får en øm hævelse på stikstedet. Hos nogle personer kan hævelsen blive meget voldsom og vare i flere dage.

Enkelte får kløende udslæt over hele kroppen eller får en meget kraftig reaktion. Reaktionen kan omfatte blodtryksfald, besvimelse eller astmaanfald. I disse tilfælde taler man om allergi over for insektstik.

Hyppighed

Omkring 10.000 danskere henvender sig hvert år på landets skadestuer efter hvepse- eller bistik. I de fleste tilfælde drejer det sig om store lokalreaktioner og kun i ca. 10% af disse tilfælde, er der tale om en egentlig allergisk reaktion.

Hos én til to personer hvert år er den allergiske reaktion så udtalt, at den medfører død. Allergi mod insektstik forekommer ikke oftere hos personer, der er allergiske over for pollen eller pelsdyr.

Årsager til allergi over for hvepse- og bistik

Når en bi eller hveps stikker, indfører de en meget kort (få millimeter) brod i huden og tømmer en lille smule gift i kroppen.

Giften indeholder stoffer, som medfører en kraftig lokalreaktion i huden og underhuden, hvor hudkar og nerver også bliver påvirket. Dette giver hævelse, rødme, smerte og kløe.

Forudsætning for en egentlig allergisk reaktion er, at kroppen har dannet allergi-antistoffer ved tidligere stik. Disse antistoffer kan starte en slags kædereaktion, hvor flere organer bliver påvirket.

Denne påvirkning kan medføre voldsomt blodtryksfald (= chok), anfald af åndenød, diarré eller nældefeber.

Allergiske reaktioner ses efter stik fra bier eller hvepse, mens bid fra for eksempel myg eller mitter godt kan give lokal hævelse eller kløe, men ikke egentlig allergi.

Symptomer på allergi over for hvepse- og bistik

De allergiske symptomer af bi- eller hvepsestik varierer meget i sværhedsgrad. Det afhænger af, hvor meget antistof kroppen tidligere har dannet mod giften. Der kommer som regel en kraftig hævelse og rødme på stikstedet.

Kraftig allergisk reaktion, med stor hævelse.Hævelsens omfang afhænger en del af, hvor man bliver stukket. Hvis man bliver stukket et sted, hvor huden er løst bundet til underhuden (fx hals eller ansigt) bliver hævelsen størst.

I lettere tilfælde af allergisk reaktion kan man blive en smule utilpas, svimmel og træt eller få kløende udslæt. I andre tilfælde kan man få åndenød med pibende og hvæsende vejrtrækning. Man kan også få diarré. I de sværeste tilfælde kan man miste bevidstheden og få kramper.

Bliver man stukket i munden eller på halsen, kan hævelsen i sig selv give ubehagelige symptomer, hvis luftvejene forsnævres, også selvom man ikke har egentlig allergi.

Hvad kan man selv gøre ved allergi over for hvepse- og bistik?

Man kan gøre en del selv for at mindske risiko for insektstik:

 • Undgå at spise søde sager eller drikke udendørs sent på sommeren
 • Drik aldrig af farvede glas eller dåser udenfor
 • Lad være med at gå barfodet i naturen
 • Lad være med at slå efter hvepse og bier
 • Hold dig væk fra bistader
 • Vær forsigtig, når du plukker frugt.

Hvis man er uheldig og bliver stukket alligevel, er det vigtigt at fjerne brodden, uden at man presser mere gift ind i huden. Brodden skal fjernes omgående - gerne blot med en negl.

Derefter kan man forsøge at suge giften ud af huden ved hjælp af små apparater, som kan købes på apoteket.

Man kan også smøre stikstedet med hydrocortisoncreme, som modvirker kløe og mindsker hævelsen.

Det kan også have betydning at lægge mærke til hvilket insekt, man er blevet stukket af. Hvepse er slanke med skarpt afgrænsede gule og sorte tværstriber på kroppen. Bier er mere plumpe og behårede med striber, som ikke er så velafgrænsede.

Er man kendt allergisk over for bi- eller hvepsestik og er blevet stukket, skal man følge den behandling, som lægen har foreslået, hvis der kommer optræk til en allergisk reaktion (besvimelse, tillukning af luftveje).

Faresignaler

Hvis man hæver op i ansigtet og får besværet vejrtrækning, bør man omgående søge læge. Det kan blive nødvendigt at tilkalde ambulancen.

Har man kendt allergi over for bi- og hvepsestik, bør man straks tage en tablet med antihistamin og være parat til at give sig selv en indsprøjtning med adrenalin.

Forløb

De fleste, som har reageret med en kraftig allergisk reaktion på et insektstik, vil have en høj risiko for en lignende allergisk reaktion efter et nyt stik. Derfor bør man gå til læge og blive undersøgt for allergi over for insekter.

Hvis man får konstateret allergi ved en lægeundersøgelse, vil man ofte få tilbud om allergivaccination (se under behandling).

Disse vaccinationer er meget effektive, og efter at behandlingen er blevet gennemført, vil man kunne tåle at blive stukket uden risiko for allergiske reaktioner.

Undersøgelse for allergi over for hvepse- og bistik

Hvis man har haft en voldsom reaktion på insektstik, er det klogt at kontakte lægen for at blive undersøgt, om man har allergi.

Lægen vil spørge om symptomerne ved stikket og henvise til en specialist med henblik på at teste for allergi.

Allergitest

Man tager en blodprøve, hvor man kan måle mængden af allergi-antistoffer over for bi eller hveps. Man vil som regel også foretage en hudpriktest, hvor man anbringer en lille dråbe hvepse- eller biallergen på huden og prikker igennem dråben med en lille kniv (lancet).

Ved positiv reaktion dannes der få minutter efter en lille hævet og kløende plet på huden. Det skyldes en allergisk reaktion mellem allergenet, som er kommet ind i underhuden, og de allergiantistoffer, der findes i blodet.

Ud fra disse undersøgelser kan man fastslå mængden af allergi-antistoffer og afgøre, om man skal foreslå allergivaccination.

Behandling af allergi over for hvepse- og bistik

Selvbehandling

 • Her fjerner man brodden og indtager relevant medicin.
 • Hvis man tidligere har haft stærke allergiske reaktioner efter stik, bør man straks efter stikket indtage en hurtigtvirkende antihistamintablet og tabletter med binyrebarkhormon.
 • Har man fået udleveret en adrenalinsprøjte, skal man have den parat og give sig selv en indsprøjtning, hvis der kommer optræk til symptomer.
 • Man bør søge skadestue, hvis man får optræk til allergiske symptomer, eller hvis man er blevet stukket i munden eller på halsen, hvor der er risiko for at hævelsen kan give anledning til besværet vejrtrækning.

Akut behandling på skadestuen

 • Det omfatter tæt observation med registrering af blodtryk og vejrtrækning.
 • Alt efter symptomernes sværhedsgrad får man antihistaminer, binyrebarkhormon eller adrenalin.

Allergivaccination

Man kan vaccinere mod de kraftige reaktioner ved bi- eller hvepsestik. Behandlingen kaldes også hyposensibilisering og består af, at lægen sprøjter meget små doser af allergenet (hvepsegift eller bigift) under huden.

I starten foretages indsprøjtningerne én gang om ugen, og dosis øges for hver gang, således at kroppen oparbejder en tolerance mod allergenet.

Når en tilstrækkelig høj dosis efterhånden er nået, kan man nøjes med indsprøjtninger hver 6-8 uge. Behandling gives i 5 år og kan næsten altid gøre, at man ikke vil udvikle allergisk reaktion, hvis man bliver stukket igen.Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her