Sygdomsleksikon

Blodprop i lungerne

Ved blodprop i lungerne er der blodpropper i nogle af lungernes pulsårer. Disse blodpropper bremser blodets strømning igennem lungerne og kan føre til, at højre side af hjertet, som sender blod ud i lungerne, bliver overbelastet.

Blodpropperne stammer oftest fra de store returblodårer (vener) i benene. Læs også artiklen Blodpropsygdomme (Tromboser). Således kan blodpropper fra venerne i benene ved dyb venebetændelse løsrive sig og føres med blodstrømmen til højre side af hjertet, hvorfra de pumpes ud og sætter sig som blodpropper i lungepulsårerne. Dette fører ofte til:

 • Åndenød
 • Smerter i brystkassen
 • Blodigt opspyt.
 • Store blodpropper i lungerne kan føre til akut hjertesvigt eller pludselig død.

Hyppighed

Blodpropper i lungerne bliver ofte ikke opdaget, men den årlige forekomst af nye tilfælde anslås til ca. 1 pr. 1000 mennesker. Hyppigheden tiltager med alderen, hvilket også gælder for de tilgrundliggende årsagsfaktorer (se nedenfor).

Årsager til blodprop i lungerne

I en del tilfælde finder man ingen årsag til blodprop i lungerne, men for det meste foreligger der disponerende faktorer, fx:

 • Inaktivitet, fx ved langvarigt sengeleje, gipsbandage om benet, lammelser eller efter langvarige, stillesiddende rejser i fly eller bil. Dette skyldes, at optimal sikring af blodstrømmen i benenes vener kræver bevægelse af benmusklerne ('venepumpen').
 • Kirurgi pga. langvarigt sengeleje og operations-stress.
 • Åreknuder og dyb venebetændelse i benene.
 • Fedme.
 • Visse kræftsygdomme.
 • Østrogenholdige P-piller og hormonsubstitution.
 • Væskemangel.
 • Graviditet, fx i forbindelse med længerevarende sengeleje.
 • Arvelige forstyrrelser af blodets størkningsevne.

Symptomer på blodprop i lungerne

Symptomerne afhænger af blodproppernes størrelse/antal og kan variere fra let ukarakteristisk besvær til pludselig død.

Ofte ses åndenød, vejrtrækningsafhængige stingsmerter i brystkassen samt evt. blodigt opspyt, der ledsages af angst, hjertebanken og evt. feber.

Store blodpropper giver:

 • Svær akut åndenød
 • Kraftige brystsmerter
 • Almen utilpashed
 • Koldsved
 • Hjertesvigt
 • Besvimelse
 • Evt. pludselig død.

Faresignaler

Muligheden for blodprop i lungerne må overvejes, hvis man har de nævnte symptomer, specielt hvis man i forvejen har kendt risiko for blodprop i lungerne jvf. ovenfor.

Hvad kan man selv gøre ved blodprop i lungerne?

Generelt bør man søge at undgå de forhold, som øger ens risiko.

 • Under længerevarende fly- eller bilrejser bør man bevæge sig regelmæssigt (stillingsskift, venepumpeøvelser, gåture i flyets midtergang), drikke rigeligt (vand!) og evt. anvende støttestrømper, samt forinden tage en enkelt hjertemagnyl (lavdosis acetylsalicylsyre, virker let blodfortyndende).
 • Efter operationer bør man tilstræbe at komme hurtigt på benene.

Undersøgelse for blodprop i lungerne

Blodprop i lungerne kan sandsynliggøres eller bekræftes vha. en række undersøgelser, fx:

 • Blodets iltindhold ('blodgasser', arterie-punktur).
 • Elektrokardiogram (ekg).
 • Blodprøver, fx. den såkaldte 'D-dimer', der kan vidne om blodpropdannelse.
 • Ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi, specielt med henblik på belastning af højre hjertehalvdel).
 • Lunge-skintigrafi (belyser lungernes gennemblødning).
 • CT-scanning af hjerte og lunger.
 • Ultralydsscanning af venerne i benene.
 • Røntgenkontrast-undersøgelse af blodårerne i lungen (pulmonal angiografi).

Forløb

Forløbet afhænger af størrelse, antal og opløselighed af blodpropperne i lungerne. Dødeligheden er i gennemsnit cirka 5-10%, men den kan være meget højere, hvis man har mange store blodpropper. Forløbet på længere sigt afhænger af evt. hjertesvigt og nye tilfælde med blodprop i lungerne, hvilket i høj grad påvirkes af evt. kendte risikofaktorer og behandling heraf.

Behandling af blodprop i lungerne

Behandlingen omfatter medicinsk blodfortynding, blodprop-opløsning og i sjældnere tilfælde operation. Hurtig behandling har betydning for forløbet.

 • Heparin: Blodfortyndende; gives direkte i en blodåre i drop eller som sprøjte under huden.
 • Antikoagulations (AK)-behandling: Blodfortyndende tabletter: Der findes forskellige AK-præparater og hvis der bruges vitamin K-"hæmmende" warfarin, styres den daglige dosis ved måling af blodets størkningsevne (INR-værdi). AK-behandlingen gives sædvanligvis i 3-6 måneder, men livslang behandling kommer på tale ved gentagne tilfælde med blodprop i lungerne, eller hvis de disponerende faktorer ikke kan fjernes.
 • Trombolyse: Blodprop-opløsende medicin, der gives direkte i en blodåre som sprøjter eller i drop. Bruges ved livstruende større blodpropper i lungerne.
 • Kirurgisk blodpropfjernelse: Ved livstruende store blodpropper, som er tilgængelige for operation, og hvor medicinsk behandling ikke slår til.
 • Indsættelse af et mekanisk filter i den store vene i maven: Filtret kan måske opsnappe evt. blodpropper fra benene, før de når lungerne, men værdien heraf er usikker og behandlingen kommer kun undtagelsesvis på tale. 

Læs beskrivelsen fra min.medicin.dk

 


Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her