Sygdomsleksikon

Kræft i skeden og kønslæberne

Kræft i selve skeden er en meget sjælden tilstand, der kun forekommer hos 10-20 ældre kvinder i Danmark om året.

Kræft lokaliseret til kønslæberne (skamlæberne) er lidt hyppigere. Hvert år får mellem 80 og 90 kvinder i Danmark denne kræfttype. Risikoen for at udvikle kræft i kønslæberne er størst hos ældre kvinder.

Årsager til kræft i skeden og kønslæberne

Kræft i skeden og kønslæberne opstår hyppigst fra overflade- eller kirtelcellerne i disse organer. Modermærkekræft kan også optræde i huden, som beklæder de ydre kønsorganer.

Symptomer på kræft i skeden og kønslæberne

Udflåd og blødning i forbindelse med samleje er de vigtigste symptomer, hvis sygdommen er lokaliseret i skeden.

De første symptomer på kræft i kønslæberne er:

  • Vedvarende kløe
  • Knuder
  • Sårdannelse med blødning
  • Betændelseslignende tilstande (fx hævelse og rødme).

Undersøgelse for kræft i skeden og kønslæberne

Diagnosen stilles sædvanligvis ved en gynækologisk undersøgelse.

Diagnosen bekræftes ved at tage vævsprøver fra de påviste forandringer og undersøge dem under mikroskop. Det kan være nødvendigt med supplerende undersøgelser for at afklare sygdommens omfang.

Undersøgelse af urinblæren, endetarmen og lungerne kan give oplysninger om sygdommen har spredt sig.

Hvad kan man selv gøre ved kræft i skeden og kønslæberne?

Det er vigtigt at henvende sig til egen læge, hvis der optræder:

  • Vedvarende udflåd
  • Blødning ved samleje.

Eller symptomer fra kønslæberne i form af:

  • Længerevarende kløe
  • Irritation
  • Sårdannelse.

Det er en god ide, med jævne mellemrum at få foretaget gynækologisk undersøgelse. De anbefalede celleprøver til påvisning af forstadier til livmoderhalskræft, vil også have mulighed for at afsløre forstadier til kræft i skeden.

Behandling af kræft i skeden og kønslæberne

Ved kræft i skeden tilbydes sædvanligvis strålebehandling. I enkelte tilfælde kan operation komme på tale.

Operation er den almindelige behandling af kræft i kønslæberne. Omfanget af det operative indgreb vil afhænge af sygdommens udbredelse. Som regel kan man nøjes med at fjerne selve svulsten og det nærliggende væv, men operationen kan også omfatte fjernelse af kræftknuden, det omgivende væv samt de lokale lymfeknuder.

I nogle tilfælde, vil man i efterforløbet tilbyde supplerende behandling i form af strålebehandling eller kemoterapi.

Forløb

Forløbet af kræft i skeden og kønslæberne, afhænger af hvor omfattende sygdommen er på det tidspunkt, hvor den bliver påvist.

Det er således muligt at blive helbredt for begge sygdomme. Ved tidlig påvisning af kræft i selve skeden, vil kvinden have omkring 75 % mulighed for fuldstændig helbredelse. Tilsvarende vil kvinder med kræft i kønslæberne have 90 % sandsynlighed for helbredelse.Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her