Sygdomsleksikon

Lungehindebetændelse

Stetoskopi. Klik for stort billede.Lungehindebetændelse ses ofte i forbindelse med lungebetændelse. Sygdommen skyldes en irritation i lungehinden - en tynd hinde som beklæder overfladen af lungen og indersiden af brystkassen. Lungehindebetændelse skyldes som regel en infektion, men kan også ses i forbindelse blodprop i lungen eller traume med brud på ribben.

I nogle tilfælde vil der opstå væskeansamling omkring lungen, og sygdommen betegnes da "våd lungehindebetændelse". I andre tilfælde, hvor der ikke er væskeansamling, taler man om "tør lungehindebetændelse".

Hyppighed

Lungehindebetændelse er en ret hyppigt forekommende sygdom. Op mod 15-20 % af alle lungebetændelser ledsages af lungehindebetændelse. Det vil sige, at der i Danmark er flere tusinde tilfælde af lungehindebetændelse hvert år, og at de fleste danskere på et eller andet tidspunkt i deres liv vil få lungehindebetændelse.

Sygdommen ses i alle aldersklasser, men forekommer hyppigere hos voksne end hos børn.

Årsager til lungehindebetændelse

Lungen er placeret i brystkassen tæt omgivet af 2 lag lungehinder. Det inderste lungehindelag omkranser lungen. Det yderste lungehindelag ligger tæt op ad indersiden af brystkassen. Imellem de to lungehinder er der en lille smule væske, som bruges som en slags smøremiddel, så de to lungehinder kan glide frit forbi hinanden i forbindelse med vejtrækningen.

Ved lungehindebetændelse opstår der en irritation i de to lungehindeblade. Irritationen skyldes som regel infektion forårsaget af bakterier eller virus - i meget sjældne tilfælde tuberkulose. I nogle tilfælde, kan irritationen skyldes andre sygdomme fx blodprop i lungen, leddegigt eller kræft i lungehinden.

Symptomer på lungehindebetændelse 

Symptomerne ved lungehindebetændelse er:

  • stikkende eller jagende smerter i brystkassen (som oftest kun i den ene side)
  • smerter der udvikler sig i løbet af få timer
  • smerter, der forværres ved dyb vejrtrækning og hoste
  • smerter, der stråler op i skulderen
  • ofte, men ikke altid, feber og hoste.

I de tilfælde, hvor der ophobes væske omkring lungen, aftager smerterne efterhånden. Væskeansamlingen kan blive over 1 liter stor, og i disse tilfælde er åndenød det mest fremtrædende symptom, da væsken trykker på lungen og besværliggør vejrtrækningen.

I de tilfælde hvor lungehindebetændelse følger en anden sygdom, fx lungebetændelse eller blodprop i lungen, domineres symptomerne af disse sygdomme.

Faresignaler

Ved pludselige smerter i brystkassen, som forværres ved vejrtrækningen, bør man søge læge. Først og fremmest for at få konstateret om der er tegn på lungebetændelse eller blodprop i lungen, som skal behandles med henholdsvis antibiotikum eller blodfortyndende medicin.

Hvad kan man selv gøre ved lungehindebetændelse?

Har man mistanke om lungehindebetændelse, bør man søge læge, da mange af de sygdomme, som ledsages af lungehindebetændelse, kræver behandling. Det kan fx være lungebetændelse, leddegigt eller blodprop i lungen.

Har man fået konstateret lungehindebetændelse, bør man tage den med ro i nogle dage og sørge for, at følge den behandling, som lægen har foreslået.

Undersøgelse for lungehindebetændelse

Ved at lytte på lungen kan lægen nogle gange høre en kradselyd, når de to irriterede lungehindeblade glider op ad hinanden. Hvis en større mængde væske er blevet samlet omkring lungen, høres det som en nedsat vejrtrækningslyd, mens bankelyden over lungen er dæmpet.

Ofte er det dog nødvendigt at tage et røntgenbillede af lungen for at fastslå, om der er væske i lungehinden. Billedet viser, hvor meget væske der er, og kan i nogle tilfælde også give en fingerpeg om, hvad årsagen til den våde lungehindebetændelse er.

Da mange andre sygdomme i lungerne, hjertet, spiserøret og i muskler og ribben kan give smerter i brystet, er det vigtigt at lægen udelukker disse sygdomme, før diagnosen lungehindebetændelse stilles.

I de tilfælde, hvor der er tvivl om diagnosen, eller hvis generne fortsætter, vil man blive henvist til sygehuset. Hvis man på røntgenbilledet af lungerne kan se væske i lungehinden, vil man ofte udtage en prøve af væsken for at undersøge den for bakterier, celler og tuberkulose for at finde frem til årsagen til lungehindebetændelsen. I de allerfleste tilfælde kan man herefter stille en sikker diagnose, men hvis undersøgelsen af væsken fra lungehinden ikke fører til noget resultat, og væskedannelsen fortsætter, kan man foretage en kikkertundersøgelse af lungehinden (thoracoskopi) og tage vævsprøver fra lungehinden for at komme diagnosen nærmere.

Forløb

I næsten alle de tilfælde, hvor lungehindebetændelse skyldes en infektion, er prognosen god. Prognosen er også god, hvis årsagen er blodprop i lungen eller tuberkulose.

Nogle gange, specielt hvis man ikke har behandlet med antibiotika, kan der opstå en pusansamling i lungehinden. Det kræver, som regel, behandling med dræn eller eventuelt en operation.

Skyldes lungehindebetændelse lungekræft er prognosen alvorlig. Irritationen af lungehinden kan være et tegn på, at kræftsygdommen har spredt sig til lungehinden, hvilket gør, at man ikke kan blive opereret.

Behandling af lungehindebetændelse

Behandling af lungehindebetændelse afhænger af årsagen.

Hvis lungehindebetændelsen skyldes virus og ikke ledsages af væskeansamling, kan man nøjes med smertestillende behandling i nogle dage, hvorefter generne forsvinder af sig selv.

Er lungehindebetændelsen led i en bakteriel lungebetændelse, er der som regel behov for behandling med penicillin eller lignende antibiotikum.

Hvis det er en blodprop i lungen, som har forårsaget lungehindebetændelsen, skal man i behandling med blodfortyndende medicin.

Hvis væskeansamlingen er så stor, at den besværliggør vejrtrækningen, skal den tømmes ud. Udtømningen sker i lokalbedøvelse, hvor man efter at have bedøvet huden med en indsprøjtning af lokalbedøvende lægemiddel, tømmer væsken ud med en tynd nål, der føres ind imellem de to lungehindeblade.

Nogle gange kommer væsken igen, og man er da nødt til tømme væske flere gange.

Hvis en patient har kronisk lungehindebetændelse og bliver ved med at gendanne væske, kan man forsøge en lungehindeklistring.

En lungehindeklistring indebærer, at man sprøjter medicin (talkum eller tetracyklin) ind i brysthulen (området omkring lungehinden) for at standse væskedannelsen og forebygge fremtidig væskeophobning. Denne behandling er effektiv i omkring 60 % af tilfældene.

 Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her