Sygdomsleksikon

Svampeinfektioner i huden

Svampeinfektioner i huden holder sig overvejende til hudens yderste lag, hår og negle. Hos personer med nedsat immunforsvar kan svampeinfektioner dog føre til mere alvorlig sygdom.

Svampeinfektioner kan skyldes dermatophytter eller gærsvampe.

Hyppighed

Svampeinfektioner med dermatophytter udgør 3 - 4% blandt hudpatienter i Skandinavien.

Årsager til svampeinfektioner i huden

De måder man bliver smittet på, afhænger af de forskellige typer af svampeinfektioner i huden. Svampene lever i hudens yderste lag - hornlaget - og spreder sig ved at danne enzymer, der opløser dette.

Smitten kan enten foregå fra menneske til menneske, eller fra dyr til menneske:

 • Fra menneske til menneske foregår smitten ofte via fugtige badeværelsesgulve, svømmehaller, fugtige håndklæder eller ved tæt kontakt.
 • Fra dyr til menneske er det oftest kontakt med skæl fra katte, hunde, marsvin eller kalve.

Modtagelighed for smitte er meget individuel og afhænger fx af:

 • Forskelligheder i immunsystemet
 • Køn
 • Alder

Symptomer på svampeinfektioner i huden

Arm angrebet af svamp - Klik for stort billede

Symptomerne afhænger af det område på huden, der er angrebet samt den svamp, som det drejer sig om. Nogle svampe fører kun til lettere skældannelse, mens andre fører til mere udtalte betændelser.

Svamp på kroppen - ringorm

Når svampe angriber huden på kroppen, kaldes det også for ringorm.
Den viser sig som:

 • Ringformede pletter.
 • Ofte er der flere cm store pletter med en rød, let skællende kant, som kan have små blærer.
 • Ofte bleger den centralt, og flere pletter kan flyde sammen og danne store mønstre.
 • Der kan være kløe forbundet med udslettet.

Svamp i hårbunden

I hårbunden ses ligeledes:

 • Skællende, afrundede elementer, ofte med knækkede hår.
 • Der vil ofte være pletter på huden samtidig.
 • Infektion med svamp fra kalve kan give anledning til voldsom betændelse med pus og i svære tilfælde med blivende skaldethed.

Svamp på fødderne

På fødderne angribes oftest mellemrummene mellem 4. og 5. tå, hvor der ses:

 • Revner og skældannelse samt udtalt kløe.
 • Det kan sprede sig til fodsålen, hvor der kan ses rødme og øget skældannelse.
 • Endelig kan nogle typer svamp give blæredannelser i fodsålerne.
 • Dette kan ledsages af en reaktion med symmetriske blærer på fingre og i håndflader, som er en slags allergisk reaktion på svampeinfektionen

Svamp på hænderne

Infektion på hænderne ses næsten udelukkende hos mænd, og viser sig ved:

 • Enten ensidig eller dobbeltsidig skældannelse og rødme.
 • Der ses ofte en bueformet, skællende afgrænsning mod den normale hud.

Svamp på neglene

Infektion af neglene ses oftest på fødderne, noget sjældnere på fingernegle.

Svampen angriber neglen ved at gå ind under neglens frie rand og fører til:

 • Gullig/hvidlig misfarvning
 • Fortykkelse af neglen
 • Negleløsning
 • Misfarvningerne er ofte stribeformede i neglens længderetning.

Gærsvampe

Candida svampen findes i mindre mængde på normal hud. I tilfælde af fugt og varme af huden i hudfolder (under bryst, i skridtet og i armhuler) kan der komme overvækst af svampen. Dette kan give symptomer med rødme, irritation, skældannelse og små blærer i kanten.

Pityrosporum ovale svampen findes ligeledes i mindre grad på normal hud. Denne kan hos disponerede personer, give anledning til pityriasis versicolor, som viser sig enten som brunlig-gule eller hvide let skælende pletter på hals, øverste del af kroppen og arme. De enkelte pletter kan flyde sammen og danne større geografiske figurer. Hvis personerne har været udsat for sol, kan forandringerne optræde hvide på den brune hud.

Anvendelse af fede cremer og sollotions kan give svampe gode vækstbetingelser og disponere til gentagne infektioner.

Hvad kan man selv gøre ved svampeinfektioner i huden?

For at undgå svampeinfektion, er det en god ide at:

 • Undgå tæt kontakt med kattekillinger og hundehvalpe, der kunne have infektion.
 • Bruge badetøfler i svømmehaller og i fælles baderum. Sørge for at lufte fødderne godt, og at tørre sig grundigt mellem tæer og i hudfolder efter bad.
 • Skifte sokker hver dag og gerne bruge bomuldsstrømper.
 • Sørge for frisk luft til fødderne i løbet af dagen.
 • Undgå at lade badehåndklædet ligge på badeværelsesgulvet specielt i svømmehaller. Har man svamp i fx tånegle, bør man da undgå at anvende samme håndklæde til fødder og resten af kroppen.
 • Være opmærksom på, at sko kan være inficerede med svamp, specielt hvis man ikke har anvendt sokker i disse.
 • Ved candidainfektion i hudfolder er det en god ide at skille hudfolderne med lærredsklude, for at undgå fugtigt miljø
 • Undgå fede cremer på huden, ved tendens til pityriasis versicolor

Der findes midler i håndkøb mod svamp, dog vil det være klogest først at få stillet den korrekte diagnose hos sin læge.

Undersøgelse for svampeinfektioner i huden

Lægen kan ved at skrabe fra huden og under neglene eller trække et hår ud, få materiale til en laboratorie-undersøgelse (mikroskopi og dyrkning). Ved denne undersøgelse kan man finde ud af, om der er tale om svampeinfektion og hvilken type svamp, det drejer sig om.

Det er meget vigtigt at få stillet den korrekte diagnose, idet mange andre sygdomme kan ligne svamp. Stilles diagnosen ikke korrekt, vil der være risiko for fejlbehandling, som kan føre til forværring af sygdommen.

Desuden kan det være en fordel at få oplysning om, hvilken type svamp man er smittet med, da man i nogle tilfælde på denne måde, får ide om smittevejen.

Forløb

Stilles diagnosen korrekt, kan man næsten altid blive helbredt. Dog kan neglesvamp og visse typer af fodsvamp blive kroniske.

Behandling af svampeinfektioner i huden

Ud over de ting man selv kan gøre, vil de fleste ukomplicerede tilfælde af svamp på huden kunne behandles lokalt. Hyppighed af påsmøring og varighed af behandlingen afhænger af det enkelte præparat.

Hvis hårbunden og skægregion er angrebet, kræves tabletbehandling. samtidig med smøre- eller shampoobehandling.

Ved udbredte infektioner på huden eller på fødderne kan det blive nødvendigt at behandle med tabletter. Er der tale om "katteringorm" i hårbunden, kan det være nødvendigt at anvende griseofulvin som hudlæger kan få tilladelse til at bruge.

Neglesvamp behandles bedst med tabletbehandling, dog kan neglesvamp på fingre forsøges behandlet med neglelak, der indeholder et svampemiddel.

Tabletbehandling af negle er langvarig og dyr, og der kan ses bivirkninger. En sådan behandling påbegyndes derfor i reglen ikke, før der foreligger et svar fra en laboratorium undersøgelse med et positivt dyrkningssvar og at der er uacceptable kosmetiske gener eller andre gener.Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her