Calciumantagonister - hvordan virker de?

Hvad bruges calciumantagonister til?

Calciumantagonister er lægemidler, der bruges som forebyggelse mod angina pectoris (hjertekrampe) og ved forhøjet blodtryk. Calciumantagonisten verapamil anvendes også til forebyggelse og behandling af hjertearytmier, herunder atrieflimren og -flagren.

Calciumantagonister er velegnede til patienter med forhøjet kolesteroltal, da de har en gunstig effekt på blodets lipider (fedtstoffer), og til diabetikere med forhøjet blodtryk, da de ikke påvirker insulinfølsomheden.

Anden medicin kan påvirke calciumantagonisters effekt. Derfor kan det være nødvendigt, at dosis reguleres.

Hvordan virker calciumantagonister?

Calcium er nødvendig for at muskelcellerne kan trække sig sammen. Calciumantagonisterne virker ved at holde calcium delvist ude af hjertemusklernes celler - ved at blokere calciumkanalernes åbning i cellemembranen. Koncentrationen af calcium i cellerne bliver derved mindre. Det betyder, at hjertemusklen trækker sig mindre kraftigt sammen.

Desuden virker calciumantagonister direkte udvidende på ateriolerne (små arterier) og dermed nedsættende på blodtrykket. Herved nedsættes hjertemusklens arbejde. Disse ting tilsammen bevirker, at iltbehovet bliver mindre og hjertet aflastes.

Gruppe 1 - verapamil

Verapamil virker overvejende på hjertet. Det hæmmer hjertemusklens sammentrækningskraft og nedsætter dermed hjertets iltforbrug. Herudover modvirker verapamil arytmier (uregelmæssig hjerterytme).

Gruppe 2 - amlodipin, isradipin, nifedipin, lercanidipin, nimodipin, nitrendipin, felodipin og lacidipin

Stofferne i denne gruppe udvider overvejende arterier og vener og nedsætter dermed blodtrykket.

Gruppe 3 - diltiazem

Diltiazem virker både på hjertet og på de ydre blodkar. Diltiazem nedsætter også hjertets sammentrækningskraft - dog langt mindre end verapamil. Blodkarrene udvides, så blodtrykket falder - dog ikke så meget som ved stofferne i gruppe 2.

Hvordan anvendes calciumantagonister?

 • Forebyggende mod angina pectoris (hjertekrampe). De nedsætter bl.a. hjertets iltbehov, hvilket er med til at forebygge angina pectoris, fordi hjertet aflastes.
 • Til behandling af forhøjet blodtryk, hvor man udnytter at calciumantagonisterne udvider blodkarrene, hvorved blodtrykket falder.
 • Til nogle former for hjertearytmier, hvor man udnytter calciumantagonisternes påvirkning af impulsledningsevnen i hjertet.
 • Til behandlling af Raynauds Syndrom.

De forskellige grupper har forskellige virkninger, hvilket kan bruges i forbindelse med behandlingen:

Gruppe 1

Verapamil virker primært hæmmende på hjertets elektriske ledningsevne, og anvendes derfor ved hjerterytmeforstyrrelser.

Gruppe 2

Disse stoffer virker overvejende ved at udvide blodkarrene, både arterier og vener, og bruges derfor primært mod forhøjet blodtryk.

Gruppe 3

Diltiazem virker både dæmpende på hjertemusklens sammentrækning og på dens elektriske ledningsevne. Samtidig virker stoffet karudvidende. Stoffet er meget brugt til behandling af angina pectoris (hjertekrampe).

Vær opmærksom på at mange af lægemidlerne skal sluges hele. Ellers virker de ikke efter hensigten. Følg altid pakningens anvisninger.

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er kun få bivirkninger. Den hyppigste for verapamil er forstoppelse. I gruppe 2 ses hyppigst varme og rødme i huden, hjertebanken og ankelødemer (hævede ankler), som ikke kan afhjælpes ved brug af vanddrivende medicin. Diltiazem giver sjældent bivirkninger. Mest generende kan være lidt hævede ankler eller hovedpine.

Calciumantagonister må ikke bruges, hvis man har for lavt blodtryk. Stofferne i gruppe 1 og 3 må ikke bruges ved hjerteinsufficiens, syg sinusknude eller AV-blok.

Anden medicin kan påvirke calciumantagonisters effekt. Derfor kan det være nødvendigt, at dosis reguleres.

Kombination med digoxin (mod hjerterytmeforstyrrelser)

 • Felodipin og nifedipin hæmmer udskillelsen
 • Verapamil og diltiazem øger risikoen for bivirkninger af digoxin. Dette kan dog aftage i løbet af 5-6 uger.

Kombination med theophylliner (mod astma og rygerlunger)

 • Verapamil nedsætter theophyllins udskillelse så koncentrationen i blodet bliver større.
 • Felodipin nedsætter plasmakoncentrationen af theophyllin.

Gode råd

 • Depotkapsler med diltiazem kan evt. åbnes og indholdet kan opslæmmes i koldt vand umiddelbart før indtagelsen.
 • Skelettet af depottabletterne udskilles i afføringen og ligner en tablet.
 • Ved verapimil frarådes samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Læs også: