Sygdomsleksikon

Atopisk eksem

Atopisk eksem eller børneeksem er en kronisk tilbagevendende eksemsygdom, som sammen med høfeber, astma og nældefeber betegnes atopi. Det kaldes også for astmaeksem.

Sygdommen debuterer hyppigst i det første leveår (50%) eller inden 7-års alderen. Der ses dog af og til debut efter 14-års alderen.

Hyppighed

Inden skolealderen rammer børneeksem mere end 20% af en fødselsårgang. Hyppigheden er specielt stigende i den vestlige verden.

Årsager til atopisk eksem

Den grundliggende årsag til børneeksem kendes ikke. Arvelighed spiller dog en afgørende rolle. I ca. 70% af tilfældene kan der påvises atopi i familien. Det vil sige, at der er børneeksem, høfeber, astma og nældefeber i familien.

Således har børn, hvor begge forældre har haft børneeksem en sygdomsrisiko på 75%. Hvis det kun er én forælder, der har haft sygdommen, er sygdomsrisikoen ca. 25%.

Der er ikke fundet specielle vævstyper ved atopi, og man har ikke fundet nogen sikker arvegang.

Hos personer med børneeksem, er der et samspil af unormale hudreaktioner på en række indre og ydre påvirkninger.

Det er påvist, at forstyrrelser i hudens immunsystem spiller en rolle for udviklingen af eksemet.

Visse stoffer i omgivelserne bl.a. svampe, pollen, husstøvmider og fødemidler kan via binding til celler i huden udløse en betændelsestilstand i huden.

Desuden kan æggehvidestoffer, som dannes af stafylokokbakterien, aktivere immunsystemet hos personer med denne type eksem.

Luftbårne allergener og visse fødemidler kan forværre eksemet:

 

Luftbårne allergener: Pollen, husstøv og dyrehår kan give anledning til allergisk eksem hos nogle.
Selvom der påvises positiv prik- og lappetest hos disse personer, er der dog ikke altid sammenhæng med symptomerne.

Fødemidler
Fødemiddelallergi/intolerans er et kontroversielt emne. Hos nogle kan dette spille en rolle, men i mange tilfælde er det tvivlsomt, om der er nogen sammenhæng mellem en allergi, der er påvist ved allergitest og hudsymptomerne.

Findes der en positiv test, bør man for at vurdere relevansen af denne, foretage en provokation med fødemidlet.

Hos helt små børn er det især komælk og æg, som kan være af betydning. Mange børn vokser dog fra en evt. fødemiddelallergi.

Hos spædbørn, der har stor risiko for at få atopi (børneeksem, høfeber, astma og nældefeber), kan man muligvis reducere risikoen for sygdommen ved, at børnene ammes de første 6 måneder, eller ved at der gives hydrolyseret modermælkserstatning.

Visse fødemidler kan undertiden forværre eksemet ved at frigøre histamin/kløestof. Det drejer sig om citrusfrugter, chokolade/kakao, vingummi, jordbær, tomater og kiwi.

Man bør være forsigtig med at give strenge diæter uden at have sikre holdepunkter for en relevans for eksemet.

Symptomer på atopisk eksem

Der er opstillet en række kriterier for at stille diagnosen børneeksem. Hovedkriterierne er:

 1. Typisk udseende og fordeling af eksemet
 2. Kløe
 3. Kronisk tilbagevendende eksem
 4. Personlig eller familiær forekomst af atopi: astma, høfeber, eksem eller nældefeber.

Personer med børneeksem har karakteristisk kløe, tør hud og eksemforandringer samt øget tendens til hudinfektion med gule stafylokokker.

Man skelner mellem atopisk eksem hos spædbørn, småbørn, ældre børn og voksne.

Børneeksem hos spædbørn (6 -12 måneder)

Her er eksemet for det meste lokaliseret til kinder, hage, håndrygge og strækkesider af ben og arme. Bleområdet er som regel uden eksem.

Børneeksem hos ældre børn

Efter 1½ - 2 års alderen ændrer eksemet karakter og er karakteristisk lokaliseret i bøjefurer fx knæhaser og albuebøjninger, men ses dog også ved håndled og ankler.

Da børnene kradser sig, bliver huden efterhånden fortykket og forgrovet. Nogle børn får møntlignede, skællende eksemområder på arme og ben.

Børneeksem hos voksne

Efter puberteten minder det kroniske eksem om eksemet hos større børn. Der forekommer dog også hyppigt tørt skællende eksem i ansigt, hårbund, hals og øvre del af kroppen. Dette mener man skyldes vækst af hudsvampen Pityrosporum ovale, som hos nogle forværrer eksemet.

Desuden har 75 % af de voksne med børneeksem problemer med håndeksem. Det skyldes som regel, at de er i kontakt med irriterende stoffer/produkter, f.eks. pga. vådt arbejde med meget kontakt med vand og sæbe.

Eksemet er her hovedsagelig lokaliseret til håndrygge og huden mellem fingrene.

Der findes helt isolerede former af atopisk eksem, som viser sig ved f.eks. brystvorteeksem, øjenlågseksem, eksem på læber eller revner ved øreflipper.

Faresignaler

Forværring af eksemet, hvor det bliver væskende og skorpebelagt, kan tyde på infektion med stafylokokker. Dette bør medføre, at man hurtigt søger læge, bliver podet og sat i antibiotisk behandling.

En herpesvirus infektion kan brede sig eksplosivt hos patienter med atopisk eksem (børneeksem, høfeber, astma og nældefeber).

Det viser sig ved udbrud af små blærer, der spreder sig til ansigt, hals og krop. Blærerne kan briste og give åbne sår. Senere kommer der skorper på sårene.

Man bliver ofte utilpas og kan evt. få feber. Hos nogle er der foruden herpes infektioner samtidig infektion med stafylokokker.

Man bør søge læge straks for at få mikstur eller tabletter mod herpes infektionen.

Hvad kan man selv gøre ved atopisk eksem?

Hvis man ved, at barnet er disponeret, bør man så vidt muligt undgå provokerende faktorer som pelsdyr, meget støv og rygning i hjemmet, idet atopisk disponerede børn også har en øget risiko for udvikling af astma og høfeber.

Er der eksem kan følgende forholdsregler hjælpe:

 • Læg barnet relativt køligt (varme forværrer kløen).
 • Giv korte bade i lunkent vand tilsat olie.
 • Smør hyppigt med fugtighedscremer (specielt umiddelbart efter bad).
 • Undgå grove tekstiler og specielt uld mod huden, da dette ofte irriterer.
 • Vurder, om det er relevant at forsøge at undgå histaminfrigørende fødemidler (se ovenfor).
 • Undgå rygning i barnets omgivelser, hold miljøet så vidt muligt støvfrit og fri for pelsdyr.
 • Vær opmærksom på, at indtagelse af citrusfrugter, tomater, slik, kiwi og jordbær i større mængder kan virke forværrende på eksemet.
 • Ved lettere eksem kan man anvende hydrokortisonsalve 1% i et tyndt lag på eksemområderne 1-2 gange dagligt. Hvis der ikke er effekt inden for en uge, bør man søge læge.

Undersøgelse for atopisk eksem

Diagnosen stilles på baggrund af sygehistorien sammenholdt med de kliniske symptomer, og der findes ikke nogen specifik diagnostisk test.

Allergi diagnosen kan stilles ved en blodprøve (RAST test) eller en priktest. Dette er dog i sig selv ikke nok til at dokumentere betydningen.

Det er vigtigt, at man altid relaterer fundet til symptomerne.

I tilfælde med fødemiddelallergi kan man anvende elimination. Det vil sige, at man fjerner fødemidlet fra kosten, hvorefter man senere, f.eks. efter flere uger, anvender provokation med fødemidlet.

Provokation betyder, at man spiser det pågældende fødemiddel igen for at se, om det fremkalder en ny reaktion.

Som sagt bør man hele tiden holde sig for øje, at der er mange faktorer, der spiller ind på sygdommen.

Forløb

Generelt er der tendens til bedring af eksemet i løbet af barndommen, og hos mere end halvdelen af børnene forsvinder det omkring puberteten.

Kun ca. 10% fortsætter med eksem i voksenalderen. Imidlertid er der en betydelig øget risiko for, at mange i voksenalderen udvikler irritativt kronisk håndeksem

Det vil sige, at der er stoffer/produkter, som virker irriterende, fx vand og sæbe. Voksne med atopisk eksem har symptomer i mange år.

Symptomerne kan svinge afhængigt af årstider og stressperioder.

Behandling af atopisk eksem

Det er vigtigt at indbygge faste vaner for hudpleje. Sygdommen har i sig selv et svingende forløb, og regelmæssig pleje er afgørende for et godt resultat.

Rådene i afsnittet om, "Hvad kan man selv gøre?", der vedrører almen hudpleje badning og miljø, er vigtige som basisbehandling.

Hvis hudpleje ikke er tilstrækkeligt til at behandle eksemet, er behandling med cremer eller salver, som indeholder steroider (binyrebarkhormon), det foretrukne til at få eksemet under kontrol.

Disse steroider inddeles efter styrke i fire grupper (I - IV), hvor IV er den mest potente.

Som hovedregel gælder, at der i ansigtet anvendes gruppe I steroider.

Til krop og ekstremiteter gruppe II - IV steroider afhængig af eksemets sværhedsgrad. Det er vigtigt at følge lægens instruktion i smøreteknik og hyppighed af anvendelse af præparatet.

Her er det også vigtigt at have et skematisk forløb ofte med en intensiv behandling i begyndelsen og senere udtrapning (langsomt ophør) for at undgå bivirkninger.

Cremer, som indeholder lægemiddelstofferne tacrolimus salve og pimecrolimus creme. Disse præparater er 2 nye lokalmidler til behandling af atopisk eksem.

Generelt bør præparaterne kun anvendes, hvis man ikke kan holde eksemet i ro med binyrebarkhormonerne, eller der er risiko for, at disse stoffer gør huden tynd (atrofisk).

Generelt bør præparaterne anvendes i så kort tid som muligt, til eksemet er svundet. Man kan anvende begge præparater fra 2 års alderen.

Midlerne er specielt velegnet til behandling af eksem i ansigtet, herunder i øjenomgivelserne og på halsen. Samtidig udsættelse for sollys bør minimeres.

Tjærebehandling kan blive nødvendigt, hvis ikke behandling med lokale steroider slår til. Dette kan foregå i hjemmet som cremebehandling, eller i enkelte tilfælde under indlæggelse til tjærebade på en hudafdeling.

Er der tegn på infektion, er det vigtigt, at der foretages podning og behandles med antibiotika.

Voksne med inddragelse af ansigt og hals, har ofte glæde af behandling med svampemidler for at hæmme væksten af pityrosporum ovale svampe, som spiller en afgørende rolle for eksemudviklingen hos disse personer.

Behandling med ultraviolet lys (UVB) har vist sig meget effektiv, men anvendes oftest efter puberteten. Denne behandling foregår kun hos hudlæger eller på hudafdelinger.

I meget svære tilfælde kan man anvende tabletbehandling med stoffer, der hæmmer immunsystemet (azathioprin, methotrexat, ciclosporin og prednisolon).

Disse behandlinger foregår hos speciallæge, da der kræves erfaring og regelmæssig kontrol.

Børn under 18 år kan i henhold til loven om social service få tilskud til behandlingsmidler inklusive hudplejemidler. Spørg din lokale kommune.

Læs mere om behandling af børneeksem på www.apoteket.dk/bedrehud

Læs beskrivelsen fra min.medicin.dk

 


Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her