Chat with us, powered by LiveChat Dosispakket medicin
En hånd holder dosispakket medicin. Der står "Små poser. Stor tryghed" henover
Værd at vide om dosispakket medicin

Er du træt af at holde styr på mange forskellige slags medicin, som skal tages på forskellige tidspunkter af døgnet? Vil du gerne slippe for at have skabet fuld af medicinpakninger? Kommer du af og til i tvivl, om du har husket at tage den rigtige medicin og rette dosis? Så er dosispakket medicin måske noget for dig.

Poster image
Hvad er det?
Tryghed på rulle

Dosispakket medicin er medicin pakket i små poser, der hænger sammen i en rulle i den rækkefølge, du skal tage medicinen. På poserne er det tydeligt markeret, hvordan og hvornår medicinen skal tages, så du straks kan se, om du har glemt en dosis.

De fleste tabletter og kapsler kan dosispakkes, og det gælder også for vitaminer, mineraler og kosttilskud. Øjendråber, brusetabletter eller lignende kan ikke dosispakkes, men bliver udleveret ved siden af dosisrullen.

Poster image
Se film om hvordan dosisrullen bliver til
Medicinsikkerheden er i top, når apotekets maskiner pakker medicinen i dosisrullerne. Det skyldes en kombination af digitale systemer, avanceret teknologi og streng kontrol både før, under og efter pakningen. Se filmen om medicinens vej fra lægens ordination til færdig dosisrulle
Dosispakket medicin har mange fordele

En dosisrulle indeholder medicin til to uger. Det betyder, at du slipper for at have et stort medicinlager stående og er med til at mindske medicinspild. Poserne er hygiejniske og nemme at åbne, selv for mennesker med få fingerkræfter. Det er også nemt tage medicinen med på farten. Hvis du skal på ferie eller ud at rejse, kan apoteket også pakke dosisposer til en længere periode – dog højst fire uger.

Der er  mange, som oplever, at hvor de før skulle have hjælp med medicinen, så kan de nu klare det selv. Det giver en større frihed i hverdagen.

"En dosisrulle indeholder medicin til 14 dage pakket og klar til brug i små poser."
"Godt overblik. Dosispakket medicin gør det nemmere at tage den rigtige medicin i den rette dosis på det rigtige tidspunkt."
"Undgå medicinspild. Med dosispakket medicin slipper du for at have et stort lager af medicin, der måske ikke skal bruges."
"Nemt på farten. Dosispakket medicin er praktisk, når du skal på ferie eller ud at rejse. Skal du være væk i længere tid, kan du få pakket medicin på til 4 ugers forbrug."
"En hjælp for pårørende. Dosispakket medicin kan være en stor hjælp for pårørende, der håndterer forældres, ægtefælles eller børns medicin."
"Nemt at åbne. Poserne er hygiejniske og nemme at åbne, selv for mennesker med få fingerkræfter."
Til hvem?
Tegning af en mand, der ser forvirret ud mens han tænker på tabletter
Til glæde for mange

Dosispakket medicin giver sikkerhed og tryghed for dig, der tager mange slags medicin på forskellige tidspunkter. Det gælder, hvad enten du selv vil holde styr på medicinen, eller hvis du får hjælp til at håndtere den. Måske er det netop den håndsrækning, der gør, at du føler dig mere selvhjulpen – samtidig med at du er tryg ved, at du husker at tage medicinen korrekt. Det kan også være, at du bare gerne vil gøre hverdagen nemmere. Du slipper for at bruge tid på at fylde doseringsæsker og tænke over, om et lægemiddel har skiftet navn eller udseende. 

Dosisrullen kan også være en stor hjælp for pårørende, der håndterer deres forældres, ægtefællers eller børns medicin. Her kan det være en stor lettelse ikke at skulle tage ansvar for, om medicinen er korrekt doseret. Dosispakket medicin er kort sagt for alle aldre – ikke bare for ældre med stort medicinforbrug på plejehjem eller i hjemmeplejen. Sidst, men ikke mindst, er det en håndsrækning for sundhedspersonale, at de ikke skal bruge tid på at ‘tælle piller’, men i stedet kan fokusere på pleje og omsorg. 

Det siger brugerne:

I landene omkring os er der langt flere, der har opdaget fordelene ved at få apoteket til at pakke medicinen. Noget tyder dog på, at danskerne er ved at få øjnene op for fordelene ved dosispakket medicin. I en undersøgelse, som Vojens Apotek har lavet, fortæller flere borgere, at de lige skulle overtales til at prøve det, men at det er kommet bag på dem, hvor godt det rent faktisk fungerer.

Noget af det vigtigste, som medicinbrugerne giver udtryk for er, at de er blevet bedre til at følge deres behandling, og at de generelt føler sig trygge i at få taget deres medicin korrekt. Det samme fortæller pårørende, som hjælper deres nærmeste med medicinen. 

0,0002 %
eller 2 ud af 1 million dosisposer. Så lille er risikoen for medicinfejl, når det er maskiner, og ikke mennesker, der pakker.
7
apoteker i landet pakker dosisruller. Alle apoteker udleverer dosispakket medicin.
Kom godt i gang
Sådan gør du

Tal med lægen, apoteket eller plejepersonalet om muligheden for at få din medicin dosispakket. 

Første gang du får udleveret dosispakket medicin, får du også en oversigt over den medicin, dosisrullen indeholder. Oversigten kaldes et dosisdispenseringskort. Hvis der sker ændringer i din medicin, får du en ny oversigt sammen med den nye dosisrulle. Du kan aftale med apoteket, om du selv kommer og henter den dosispakkede medicin på apoteket, eller om apoteket skal levere den til dig. 

Apoteksansat holder en rulle dosispakket medicin
Tegning af en 1-krone.
Hvad koster det?

Apoteket pakker automatisk den billigst mulige medicin, medmindre du har særlige ønsker eller behov. Du betaler stykprisen for den medicin, der kommer i dosisrullen samt et lovpligtigt pakkegebyr pr. dosisrulle. Din egenbetaling for at få dosispakket medicin varierer alt efter, hvor meget du modtager i sygesikringstilskud. De almindelige tilskudsregler for sygesikringstilskud og kommunalt helbredstillæg gælder nemlig også for dosispakket medicin samt pakkegebyret, hvis det er ordineret af lægen eller behandlerfarmaceuten. Sygeforsikringen ”danmark” yder også tilskud.

Et eksempel: For en person med et medicinforbrug på 3.500 kr. om året, vil betalingen for at få dosispakket medicinen være ca. 1 kr. om dagen.

Spørg apoteket
Kom ind på apoteket, hvis du har spørgsmål eller vil høre, om din medicin er egnet til dosispakning. Du kan også bruge chatten her på siden. Den er bemandet med apotekspersonale og har åbent døgnet rundt.
Apoteksansat snakker med kunder
Apotekets prisberegner for dosispakket medicin
Beregn din merudgift
Klik på linket herunder og beregn din merudgift for at få dosispakket medicin. Du skal have følgende tre oplysninger klar:
Årlig udgift til tilskudsberettiget medicin
Eventuelt helbredstillægsprocent
Eventuelt medlemskab af Sygeforsikringen "danmark"

| Prøv apotekets prisberegner. Klik her

Til de sundhedsfaglige
Tegning af apoteker og borger
Trygt og sikkert
Dosispakket medicin giver sikkerhed og tryghed for borgere, der tager mange slags medicin på forskellige tidspunkter – både de, der får hjælp til at håndtere medicinen og de, der selv vil holde styr på medicinen. Dosispakket medicin kan også være en stor hjælp for pårørende, der håndterer deres forældres, ægtefælles eller børns medicin. 

På poserne i dosisrullen er det tydeligt markeret 
  • hvem medicinen er til
  • hvilken medicin posen indeholder
  • hvornår medicinen skal tages

Det gør det nemmere og mere overskueligt at følge behandlingen. Et hollandsk studie viser, at  91 procent af de medicinbrugere, der får dosispakket medicin, er compliante. Til sammenligning gælder det kun for 58 procent af de borgere, hvor medicinen er manuelt dispenseret. 

Dosispakket medicin kan være med til at øge livskvaliteten for medicinbrugeren. Dels fordi de får bedre gavn af behandlingen med større compliance, og dels fordi de bliver mere selvhjulpne.

Menneske eller maskine?
Når det er maskinerne på apoteket, der klarer dispenseringen, undgår man de menneskelige fejl, som helt naturligt kan opstå. Faktisk er fejlprocenten helt nede på 0,0002% – eller 2 ud af 1 million poser. Til sammenligning har undersøgelser af manuel dispensering vist, at der er en fejlrate på 18.000-40.000 fejl pr. 1 million manuelle dispenseringer.
Tegning af en hånd, der holder en lup, som forstørrer to nuller og et to tal. Illustrerer en meget lille procentdel.
Bedre medicinsikkerhed

Dosispakket medicin indeholder som udgangspunkt størstedelen af en borgers aktuelle medicin. Derfor er det nemt for lægen, kommunens plejepersonale, apoteket og pårørende at få et samlet overblik over borgerens daglige medicinindtag. På den måde kan man opdage eventuelle uhensigtsmæssigheder i medicineringen, for eksempel lægemidler der interagerer.

Med dosispakket medicin får borgeren kun den nødvendige mængde medicin. Borgeren har derfor ikke et lager af medicin, der kan udgøre en risiko for dobbeltmedicinering, eller som skal kasseres ved evt. ændringer. Målinger foretaget på danske apoteker viser, at apoteket modtager mindre returmedicin pr. person, når medicinen er dosispakket.

Hånd holder dosispakket medicin
Mere tid til kerneopgaverne

For pleje- og sundhedspersonale er der også håndgribelige gevinster ved dosispakket medicin. Engangsposerne i dosisrullen er hygiejniske, og den nøjagtige dispensering giver en faglig tryghed. Det kan også spare vigtig tid i dagligdagen. En nylig rapport fra KL og Danske Regioner viser, at hvis flere får dosispakket deres medicin, kan det potentielt frigive tid hos sygeplejersker og SOSU-assistenter svarende til 600 årsværk – tid som i stedet kan bruges på pleje og omsorg.

En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at man forebygger de fingerskader, der kan opstå, når mange tabletter skal trykkes ud af blisterpakninger og lægges i doseringsæsker.

I gennemsnit skal jeg nok bruge 15-20 minutter pr. beboer på at pakke medicin. Når apoteket klarer pakningen, kan jeg bruge den tid på det pædagogiske arbejde." Citeret fra Jane Knutsson, pædagog, Ahornparken, Gribskov Kommune
"Dosispakket medicin mindsker risikoen for fejldoseringer og sparer hjemmesygeplejerskens ressourcer, som eksempelvis kan bruges i hjemmesygeplejerskens akutfunktion." Citeret fra Helle Aarup Skou, Lægerne i Nibe
Sådan fungerer det

Dosispakket medicin kan fås på alle apoteker. I de fleste tilfælde aftales det med lægen, at medicinen skal dosispakkes. Lægen tager ofte stilling på baggrund af indstillinger fra kommunens personale, som kender borgeren. Herefter får apoteket besked. Det er også muligt at tale direkte med apoteket for at afklare mulighederne for at få medicinen dosispakket. Apoteket opretter en oversigt kaldet et dosisdispenseringskort i Det Fælles Medicinkort (FMK). Kortet viser, hvilken medicin borgeren får dosispakket.

Med dosisdispenseringskortet i FMK har alle sundhedspersoner adgang til at se de samme data. Det øger patientsikkerheden, især hvis parterne er gode til at samarbejde og tale sammen om, hvem der har ansvar for hvad i forbindelse med medicinhåndteringen.

Via FMK sendes der automatisk fornyelsesanmodninger på recepter til lægen. Når lægen accepterer fornyelsesanmodningen, modtager apoteket automatisk en ny dosisrecept ud fra de oplysninger, der er i ordinationen. Det sparer tid for lægen, og sikrer at borgeren ikke utilsigtet løber tør for medicin. 

 
Nyttige links

Herunder finder du en række nyttige links til fagligt materiale om dosispakket medicin samt til den nemme prisberegner:

Læs mere i faktaarket om dosispakket medicin

Kort og godt om dosispakket medicin 

Prisberegner dosispakket medicin

Apoteksansat ved kassen
Spørg apoteket
Apotekerne har helt særlig viden om medicin. Apotekerne er derfor en oplagt samarbejdspartner i indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren. Dit lokale apotek bistår gerne med dialog, rådgivning og aftaler vedrørende dosispakket medicin imellem apotek, læge og plejepersonale samt eventuelt borgeren selv.
Chat med apoteket
Hent appen til din telefon:
download appen med Google playdownload appen via app store