Chat with us, powered by LiveChat Apoteket.dk - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Apoteket.dk er Danmarks Apotekerforenings hjemmeside til borgerne med information om medicin, sundhed og sygdom. Apoteket.dk har fokus på information, råd og vejledning, du kan få på et apotek. 

Den daglige drift

For den daglige drift af apoteket.dk står farmaceut og sundhedsfaglig chefkonsulent Helen Smed. Derudover udvikler og præger en række eksperter indholdet på hjemmesiden og bidrager til et højt specialiseret vidensniveau.

Vores etiske grundlag

Apoteket.dk bygger på visionen om at samle de danske apoteker på nettet. Al viden på apoteket.dk skal således understøtte og supplere apotekerne i Danmark. Apoteket.dk vil stræbe efter, at indholdet på apoteket.dk altid afspejler de til enhver tid accepterede og dokumenterede farmaceut- og sundhedsfaglige anbefalinger. 

Uafhængighed og troværdighed er af afgørende betydning for apoteket.dk. Dette sikres ved, at mest muligt af indholdet på apoteket.dk er udarbejdet af uafhængige eksperter, sundhedsfremmende eller sundhedsfaglige organisationer og offentlige sundhedsmyndigheder. 

Apoteket.dk's redaktører og eksterne skribenter er forpligtet til altid at præsentere de mest kompetente apoteks- og sundhedsfaglige informationer ud fra et strengt fagligt skøn. Således er alle, som bidrager til indholdet på apoteket.dk, forpligtet til at forblive uafhængige af kommercielle interesser og skal alene rådgive og informere ud fra faglige skøn.

Al rådgivning angående farmaceutfaglige emner, som bliver tilbudt af apoteket.dk, gives af farmaceuter, farmakonomer og farmaceutstuderende, med mindre det tydeligt fremgår, at et specifikt råd stammer fra en person/organisation uden farmaceutfaglige kvalifikationer.

Apoteket.dk skal til enhver tid leve op til de strengeste alment accepterede krav til fx beskyttelse af følsomme personoplysninger osv. Alle personlige oplysninger, som lagres hos apoteket.dk, behandles som strengt fortrolige. Apoteket.dk er således forpligtiget til ikke at videregive disse oplysninger. Samtidig er apoteket.dk forpligtet til kun at opsamle oplysninger, som er nødvendige og relevante for at kunne tilbyde brugerne den bedst mulige information, rådgivning og service.

Forbehold

De informationer, der findes på apoteket.dk, er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte professionel rådgivning eller behandling af uddannede, autoriserede læger eller andet sundhedsfagligt personale.

Den information, der findes på apoteket.dk om lægemidler, er udarbejdet i samarbejde med Dansk Lægemiddel Information A/S. Informationerne er af generel informativ karakter. Det er derfor nødvendigt at søge professionel hjælp til at vurdere fordele og risici ved behandling med de enkelte præparater.
 
Apoteket.dk kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brug af informationerne på apoteket.dk. Det betyder også, at brugen af apoteket.dk ikke må skabe et behandler-patientforhold mellem brugeren og apoteket.dk eller apoteket.dk's rådgivere.

Ophavsrettigheder

Ophavsrettighederne til  alle tekster, grafik, billeder mv. på apoteket.dk tilhører Danmarks Apotekerforening, med mindre andet er nævnt. Materialet må således ikke gengives eller kopieres uden forudgående skriftlig aftale med Danmarks Apotekerforening. Det er dog tilladt at læse, printe og downloade materiale til personligt brug.

Apoteket.dk anvender egne fotos og stock fotos fra Colourbox.

Behandling af persondata

Apoteket.dk har en politik for behandling af persondata.

Kontakt os

Har du spørgsmål og kommentarer til apoteket.dk?: Kontakt os her