Chat with us, powered by LiveChat Bivirkninger af medicin opleves ofte individuelt
Medicin

Bivirkninger - hyppighed og alvorlighed

Medicin kan udover den ønskede virkning også have uønskede bivirkninger.

Hvad er bivirkninger?

Bivirkninger er de uønskede virkninger, som medicin kan have, selvom du kun tager den anbefalede dosis. For det meste medicin er det milde bivirkninger, der forsvinder efter kort tids brug af medicinen, eller når man stopper med at tage medicinen. Disse er ikke alvorlige bivirkninger.

Al medicin har bivirkninger, men det er ikke alle, der får bivirkninger. 

Bivirkninger kan også være alvorlige og kan give varige gener. De forsvinder ikke igen, selvom du holder op med at tage medicinen. Nogle bivirkninger optræder ofte, mens andre er sjældne.

Hvornår er en bivirkning alvorlig?

Bivirkninger kan være mere eller mindre alvorlige. Og det kan være forskelligt fra person til person, hvor generende en bivirkning er.

Nogle gange er det imidlertid nødvendigt at løbe en risiko, fordi fordelene ved den aktuelle behandling er større. Nogle gange giver lægen et ekstra lægemiddel for at mindske generne ved bivirkningerne fra det første.

Se mere om opvejningen af virkning og bivirkning i denne video fra Lægemiddelstyrelsen.

Alvorlige bivirkninger

Når en bivirkning er alvorlig, er der som regel tale om en bivirkning, der medfører varige skader eller mén. En bivirkning er alvorlig, hvis den fx bringer patienten i en livstruende tilstand eller forårsager død, er invaliderende eller resulterer i indlæggelse.

Mindre alvorlige bivirkninger

Mindre alvorlige bivirkninger er oftest forbigående. De kan være meget generende, mens de står på, men forsvinder ofte, når behandlingen stopper, eller et par uger til måneder inde i behandlingen.

I hvert tilfælde er det nødvendigt at vurdere fordele og ulemper ved at fortsætte eller stoppe behandlingen. Denne vurdering laves i samråd med lægen.

Bivirkninger kan opstå akut i form af allergi eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion. Den type bivirkninger er oftest alvorlige og kræver omgående behandling.

Indberet ukendte bivirkninger!

Person skriver på tastatur på en MacBook

Hvis en bivirkning ikke er beskrevet i indlægssedlen, kan du indberette den som bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. Det kan din læge gøre, eller du kan gøre det selv på meldenbivirkning.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bivirkninger af min medicin?

Al medicin har bivirkninger, men det er ikke alle, der får bivirkninger, og det er ikke alle, der får de samme bivirkninger. Oplevelsen af bivirkninger kan også være forskellig fra person til person.

Nogle oplever ikke bivirkninger ved medicin, mens andre kan være stærkt generet af bivirkninger ved den samme medicin.

Bivirkningerne kan være så generende eller alvorlige, at du må ophøre med at tage medicinen. Du skal dog aldrig holde op med at tage sin medicin uden at kontakte en læge først - med mindre der er helt specielle grunde til det.

Læs om bivirkninger på indlægssedlen

I pakningen med medicin er der en indlægsseddel. Den beskriver blandt andet hvilke bivirkninger, der kan være ved medicinen.

Lad dig ikke afskrække af indlægssedlen i pakken.

Langtfra alle oplever de bivirkninger, som er angivet på indlægssedlen.

Lad dig ikke afskrække af indlægssedlen i pakken. En bivirkning skal registreres, når der observeres blot et enkelt tilfælde. Derfor vil de fleste mennesker kun opleve en lille del af de bivirkninger, der er nævnt i indlægssedlerne eller måske slet ingen.

Indlægsseddel
Du kan læse om medicinens bivirkninger i indlægssedlen. Vær opmærksom men lad dig ikke skræmme af den lange liste, for du vil sikkert kun opleve nogle få af bivirkningerne. 

Skift til en anden behandling ved svære bivirkninger

Hvis du ikke kan tåle din medicin, er det vigtigt, at du bliver tilbudt en anden behandling i stedet.

Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis du vil holde op med at tage din medicin.

Du kan også søge råd på apoteket, som eksempelvis kan vurdere, om bivirkningerne skyldes forkert brug af medicinen.

Er bivirkningen opstået akut fx i form af allergi eller anden slags overfølsomhedsreaktion, skal du søge lægehjælp omgående.

Jeg er bange for bivirkninger - hvad gør jeg?

Det er vigtigt at tage medicinen, som lægen har sagt. Lægen har på forhånd opvejet fordele og ulemper ved behandlingen.

Herunder også, hvilke bivirkninger der kan være ved behandlingen. Er du i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket, inden du går i gang med behandlingen.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved en behandling. Find derfor ud af, hvad der gør dig utryg og få afklaret det hos lægen eller på apoteket.

Bivirkninger? Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet