Artboard 1
Medicin

Bivirkninger - hyppighed og alvorlighed

Medicin kan udover den ønskede virkning også have uønskede bivirkninger.

Hvad er bivirkninger?

Bivirkninger er de uønskede virkninger, som medicin kan have, selvom man kun tager den anbefalede dosis. For det meste medicin er det milde bivirkninger, der forsvinder efter kort tids brug af medicinen, eller når man stopper med at tage medicinen. Disse er ikke alvorlige bivirkninger.

Al medicin har bivirkninger, men det er ikke alle, der får bivirkninger. 

Indberet ukendte bivirkninger

Hvis en bivirkning ikke er beskrevet i indlægssedlen, bør den indberettes som bivirkning til Sundhedsstyrelsen. Det kan din læge gøre, eller du kan gøre det selv på www.meldenbivirkning.dk

Bivirkninger kan også være alvorlige og kan give varige gener. De forsvinder ikke igen, selvom man ophører med at tage medicinen. Nogle bivirkninger optræder ofte, mens andre er sjældne.

Hvornår er en bivirkning alvorlig?

Bivirkninger kan være mere eller mindre alvorlige. Og det kan være forskelligt fra person til person, hvor generende en bivirkning er.

Nogle gange er man imidlertid nødt til at løbe en risiko, fordi fordelene ved den aktuelle behandling er større. Nogle gange giver man et ekstra lægemiddel for at mindske generne ved bivirkningerne fra det første.

Se mere om opvejningen af virkning og bivirkning i denne video fra Lægemiddelstyrelsen.

Alvorlige bivirkninger

Når en bivirkning er alvorlig, er der som regel tale om en bivirkning, der medfører varige skader eller mén. En bivirkning vurderes at være alvorlig, hvis den fx bringer patienten i en livstruende tilstand eller forårsager død, er invaliderende eller resulterer i indlæggelse.

Mindre alvorlige bivirkninger

Mindre alvorlige bivirkninger er oftest forbigående. De kan være meget generende, mens de står på, men forsvinder ofte, når man stopper med behandlingen, eller et par uger til måneder inde i behandlingen.

Man må i hvert tilfælde vurdere fordele og ulemper ved at fortsætte eller stoppe behandlingen. Denne vurdering laves i samråd med lægen.

Bivirkninger kan opstå akut i form af allergi eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion. Sådanne bivirkninger er oftest alvorlige og kræver omgående behandling.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bivirkninger af min medicin?

Al medicin har bivirkninger, men det er ikke alle, der får bivirkninger, og det er ikke alle, der får de samme bivirkninger. Oplevelsen af bivirkninger kan også være forskelligt fra person til person.

Nogle oplever ikke bivirkninger ved medicin, mens andre kan være stærkt generet af bivirkninger ved den samme medicin.

Bivirkningerne kan være så generende eller alvorlige, at man må ophøre med at tage medicinen. Man skal dog aldrig holde op med at tage sin medicin uden at kontakte en læge først - med mindre der er helt specielle grunde til det.

Alternativ behandling

Hvis man ikke kan tåle sin medicin, er det vigtigt, at man bliver tilbudt en anden behandling i stedet.

Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis man vil holde op med at tage sin medicin.

Man kan også søge råd på apoteket, som eksempelvis kan vurdere, om bivirkningerne skyldes forkert brug af medicinen.

Er bivirkningen opstået akut fx i form af allergi eller anden slags overfølsomhedsreaktion, skal man søge lægehjælp omgående.

Læs om bivirkninger på indlægssedlen

I pakningen med medicin findes der en indlægsseddel. Den fortæller blandt andet om, hvilke bivirkninger, der kan være ved medicinen.

Lad dig ikke afskrække af indlægssedlen i pakken.

Langtfra alle oplever de bivirkninger, som er angivet på indlægssedlen.

Lad dig ikke afskrække af indlægssedlen i pakken. En bivirkning skal registreres, når der observeres blot et enkelt tilfælde. Derfor vil de fleste mennesker kun opleve en lille del af de bivirkninger, der er nævnt i indlægssedlerne eller måske slet ingen.

Jeg er bange for bivirkninger - hvad gør jeg?

Det er vigtigt at tage medicinen, som lægen har sagt. Lægen har på forhånd opvejet fordele og ulemper ved behandlingen.

Herunder også, hvilke bivirkninger der kan være ved behandlingen. Er du i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket, inden du går i gang med behandlingen.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved en behandling. Find derfor ud af, hvad der gør dig utryg og få afklaret dette hos lægen eller på apoteket.

Bivirkninger? Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet