Chat with us, powered by LiveChat Medicin har bivirkninger – hvad skal du gøre ved det?
Medicin

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever bivirkninger?

Bivirkninger opleves forskelligt fra person til person. Derfor kan det også være svært at vide, hvad du skal gøre, hvis du oplever bivirkninger ved medicin.

Er du generet af en eller flere bivirkninger i en grad, der gør dig utryg ved at tage medicinen, skal du i første omgang kontakte din egen læge. 

Er bivirkninger farlige?

De fleste bivirkninger er ufarlige, men kan være til stor gene. I meget sjældne tilfælde kan en bivirkning føre til fx hospitalsindlæggelse og/eller uarbejdsdygtighed.
 
Når du køber medicin, følger der en indlægsseddel med. Mangler du indlægssedlen, kan du enten spørge din læge, apoteket eller slå op på min.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk, angående det præparat du ønsker at vide mere om.
 
Du kan også indhente oplysninger via din mobil vha. en app kaldet Medicintjek. Se mere på www.medicintjek.dk.
 

Medicin har både hyppige og sjældne bivirkninger

På indlægssedlen nævnes de mest karakteristiske bivirkninger for den medicin, du får. 

Bivirkningerne deles op efter hyppighed:

 • Meget almindelige; Flere end 1 ud af 10 får bivirkningen (over 10 %)
 • Almindelige; 1 til 10 ud af 100 får bivirkningen (1-10 %)
 • Ikke almindelige; mellem 1 og 10 ud af 1000 får bivirkningen (0,1-1 %)
 • Sjældne; 1-10 ud af 10.000 får bivirkningen (0,01-0,1 %)
 • Meget sjældne; Færre end 1 ud af 10.000 får bivirkningen (under 0,01 %)
Somme tider deles bivirkningerne yderligere op i ikke-alvorlige og alvorlige bivirkninger. 

Har min medicin givet bivirkninger?

Når du tager medicin, er der altid en risiko for at opleve bivirkninger. Også selv om alle rimelige forholdsregler er taget. Er du i tvivl, om du har fået en eller flere bivirkninger af din medicin, kan du starte med at læse indlægssedlen. 

Typiske bivirkninger kan være:

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Allergiske reaktioner (fx udslæt) eller øget lysfølsomhed på huden
 • Mavegener (fx diarré, forstoppelse, for meget mavesyre)
 • Kvalme
 • Sløvhed/træthed

Kan jeg forebygge bivirkninger?

Hvis du oplever bivirkninger, skal du først og fremmest vurdere, om du tager medicinen som foreskrevet. Bivirkninger kan skyldes, at du ikke gør, som lægen har foreskrevet, eller som apoteket har rådgivet om. 

 • Tager du medicinen på det rigtige tidspunkt?
 • Tager du den rigtige dosis?
 • Opbevarer du medicinen, som du skal?
 • Har du sikret dig, at medicinen ikke er blevet for gammel?

Bivirkninger ved flere typer medicin på en gang

Tager du flere typer medicin er risikoen for bivirkninger større. Effekten af et lægemiddel kan både forstærkes eller svækkes, hvis du tager andet medicin samtidig. 

Se artiklen Flere slags medicin sammen

Håndkøbsmedicin, naturlægemidler og kosttilskud (fx Ginseng) kan også have indflydelse på virkningen af din medicin, og de gener du evt. oplever.

Informer altid din læge, hvis du tager håndkøbslægemidler, naturlægemidler, og/eller hvis du tager stærke vitamin- og mineralprodukter. Spørg også gerne på apoteket.

Naturlægemidler på vægt
Det er ikke kun lægemidler, der kan påvirke hinandens effekt. Hvis du tager kosttilskud og naturlægemidler, kan du spørge på apoteket, om det har betydning for din behandling.

Tjek selv blandingen

www.medicinkombination.dk kan du skrive navnene på de lægemidler, du tager - heriblandt også håndkøbslægemidler og naturlægemidler - og se hvordan de påvirker hinanden.
Er du i tvivl om flere typer af den medicin, du får fra lægen, går sammen, tal da med din læge eller apoteket, inden du selv ændrer på noget.
 

Skal jeg stoppe med medicin på grund af bivirkninger?

Selvom du oplever bivirkninger, er det ikke ensbetydende med, at du skal stoppe med at tage medicinen eller blive unødig nervøs.
Bivirkningerne er oftest forbigående og ikke alvorlige, men tal med din læge, hvis du føler dig utryg, eller hvis bivirkningen er for generende.
Oplever du en slags ubehag, der ikke er nævnt som bivirkning i indlægssedlen, skal du ligeledes kontakte din læge. Det kan være en bivirkning.

Indberet ukendte bivirkninger!

Person skriver på tastatur på en MacBook

Hvis en bivirkning ikke er beskrevet i indlægssedlen, kan du indberette den som bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. Det kan din læge gøre, eller du kan gøre det selv på meldenbivirkning.dk

Indberetning af nye bivirkninger 

Det er din læges pligt at indberette formodede alvorlige eller uventede bivirkninger ved al medicin. Er der tale om nyt medicin på markedet skal alle bivirkninger indberettes. Det er vigtigt, at du kontakter din læge, hvis du oplever bivirkninger, som: 
 • føles alvorlige
 • ikke står på indlægssedlen
Lægen kan vurdere, om bivirkningen betyder, at din behandling skal ændres.

Hvornår skal jeg reagere på en bivirkning?

Inden du starter en ny behandling, er det en god idé at spørge lægen eller på apoteket, om der er bivirkninger, du skal være særlig opmærksom på. Så er du forberedt, og det kan afhjælpe den usikkerhed, der kan være forbundet med at tage medicinen.
Sæt dig ind i de bivirkninger, du får, og undersøg, hvad du selv kan gøre. Spørg også din læge eller apoteket til råds.

Er en bivirkning acceptabel?

Om en bivirkning er acceptabel eller uacceptabel, kan kun afgøres af dig, som mærker ubehaget, og du bør reagere derefter.
I samråd med lægen kan du så vurdere, om du skal stoppe behandlingen, om dosis skal sættes ned, om medicinen skal indtages på anden vis, om bivirkningerne er velkendte og vil forsvinde efter kort tids brug, og du derfor kan fortsætte med behandlingen, eller om du kan forsøge med et andet lægemiddel. 

Hvem skal jeg henvende mig til?

Er du generet af bivirkninger i en grad, der gør dig utryg ved at tage medicinen, skal du kontakte din læge eller apoteket. 
Ved henvendelsen er det vigtigt, at du oplyser navnet på medicinen. Tager du anden medicin ved siden af, skal navnene på disse også oplyses.

Du kan selv indberette på meldenbivirkning.dk

Som medicinbruger eller pårørende kan du også indberette bivirkninger. Dette gøres via en elektronisk blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Se mere om, hvordan du udfylder blanketten i instruktionsfilmen fra Lægemiddelstyrelsen.
 
Du kan også kontakte Lægemiddelstyrelsen på telefon. 

Det sker med din indberetning

Når Lægemiddelstyrelsen modtager en bivirkningsindberetning, vurderer de indberetningen. Den registreres i en database over bivirkninger.
Oplysninger om bivirkningen sendes til det firma, som har ansvaret for medicinen.
For at andre lægemiddelmyndigheder kan få gavn af informationen sendes oplysningerne også til EU's lægemiddelagentur og til
verdenssundhedsorganisationen WHO. 
Oplysningerne er anonymiserede, så modtagerne ikke kan se dit navn eller adresse.
 
Konsekvenser
De samlede indberetninger bliver regelmæssigt vurderet for hvert enkelt lægemiddel. Lægemiddelstyrelsen bruger oplysningerne til at vurdere sikkerheden af de lægemidler, der er på markedet. Konsekvensen af disse vurderinger kan være, at indlægssedlen ændres.

Lægemiddelstyrelsen kan også kræve, at lægemiddelfirmaet foretager en ekstraordinær undersøgelse af medicinens sikkerhed. Hvis bivirkningerne skyldes produktionsfejl, kan et parti af medicinen blive trukket tilbage. I meget sjældne tilfælde vil medicinen blive trukket ud af markedet. 

Derfor er det vigtigt, at du går videre med dine oplevelser af medicinen. På den måde bidrager du til at øge sikkerheden af medicinen. 


Bivirkninger? Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet