Chat with us, powered by LiveChat Kan du køre bil når du tager din medicin? Må du?
Medicin

Medicin og alkohol

Alkohol forringer evnen til at køre bil, og det samme gør sig gældende for visse typer for medicin.

Trafikfarlige lægemidler sløver sanserne og nedsætter reaktionsevnen betydeligt - specielt i starten af behandlingen. Risikoen for, at du som bilist bliver involveret i et trafikuheld, er ved brugen af trafikfarlige lægemidler op til 3 gange større end normalt .

Hvis du drikker alkohol, mens du tager trafikfarlig medicin, forstærker den medicinens sløvende virkning på sanserne. 

Hvis du efter de første par ugers behandling stadig føler dig påvirket af medicinen, bør du ikke køre bil, mens du tager medicin.

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget ens evne til at køre bil bliver påvirket af medicin. Samtidig er det forskelligt fra lægemiddel til lægemiddel, hvor længe virkningen varer. 

For en sikkerheds skyld, bør du spørge din læge eller på apoteket, om din medicin kan give problemer ved bilkørsel. 

Læs også altid indlægssedlen, som kan fortælle om medicinens bivirkninger virkning sammen med anden medicin.

Hvilken medicin virker sløvende?

Lægemidler, som kan virke sløvende eller berusende, er i de nordiske lande mærket med en rød advarselstrekant på emballagen. Trekanten betyder, at medicinen nedsætter evnen til at køre bil og andre motorkøretøjer, og advarslen gælder også arbejde med farlige maskiner og andet risikofyldt arbejde.
 
En tilsvarende mærkning findes ikke i resten af EU. Her bliver der gjort opmærksom på trafikfarligheden i indlægssedlen.
Børn, mænd, gravide, ældre og folk med urinvejsdefekter bør altid søge læge ved mistanke om blærebetændelse.
Den røde advarselstrekant betyder, at medicinen kan være berusende og sløvende. Medicin med rød trekant nedsætter din evne til at køre bil og andre motorkøretøjer og arbejde med farlige maskiner.

Følgende lægemidler kan være trafikfarlige:

 • Sovemedicin
 • Nervemedicin
 • Epilepsimedicin
 • Midler mod transportsyge
 • Nogle midler mod høfeber/allergi/overfølsomhed
 • Nogle hostemidler
 • Nogle stærke midler mod smerter
 • Muskelafslappende lægemidler
 • Midler mod ADHD
 • Nogle midler mod migræne.

Alkohol forværrer virkningen

Drikker du alkohol, mens du tager trafikfarlig medicin, forstærker den medicinens sløvende virkning. Derfor kan selv små mængder alkohol sammen med medicinen gøre dig til en farlig bilist.
 
Indtager du flere forskellige lægemidler mærket med en rød advarselstrekant samtidig, forstærkes den sløvende virkning også.

Selvom et lægemiddel ikke er mærket med den røde advarselstrekant, kan de alligevel være trafikfarlige. Bivirkninger som fx kvalme, svimmelhed og tågesyn kan også påvirke din evne til at køre bil.

Vær opmærksom, når du skal køre bil med medicin i blodet

Det er vigtigt, at du altid er opmærksom på, hvordan du føler dig påvirket af din medicin. 

 • Øjendråber, der indeholder stoffer som udvider pupillen, kan virke generende på synet.
 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk, kan give svimmelhed, utilpashed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Midler mod høfeber og allergi kan påvirke din reaktionsevne. Høfeber i sig selv kan også være medvirkende årsag til træthed og dermed nedsat reaktionsevne
 • Midler mod tør hoste virker i centralnervesystemet og kan virke sløvende.
 • Flere naturlægemidler kan virke sløvende og dermed påvirke reaktionsevnen. Vær især opmærksom på naturlægemidler, der indeholder valeriane (baldrian).

Hvad siger loven om at køre bil med medicin i blodet?

Ifølge Færdselslovens §54 er det forbudt at køre bil eller andre motorkøretøjer, hvis sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler gør en ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Der er ingen fast grænse for, hvor meget trafikfarlig medicin, man må have i blodet, når man sætter sig bag rattet, men man kan blive dømt efter Færdselsloven, hvis man er så påvirket af sin medicin, at det påvirker kørslen.

Gode råd om at køre bil, når du tager medicin

 • Vær altid opmærksom på, om der er en rød advarselstrekant på emballagen af det lægemiddel, du tager.
 • Lær din medicin at kende - tag hensyn til dens virkning, når du begiver dig ud i trafikken.
 • Find ud af, hvordan du reagerer på de lægemidler, du indtager, før du begiver dig ud i trafikken.
 • Bland aldrig alkohol med trafikfarlig medicin.
 • Lad bilen stå de første 14 dage af behandlingen, hvis du får nerve- eller sovemedicin.
 • Spørg på apoteket eller hos din læge ved tvivl.

Færdselslovens paragraf 54 stk. 2

Færdselslovens paragraf 54 stk. 2
”Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.”

Apoteket i tal

179

Apotekere i Danmark

525

Apoteker i Danmark
Astma