Artboard 1
Medicin

Gode råd om medicin

Du skal følge de retningslinjer, du får omkring din medicin. Det drejer sig bl.a. om tidspunktet for medicinindtagelse, dosisstørrelse og den praktiske anvendelse.

Gør som lægen siger

Manglende forståelse eller manglende vejledning er blandt de hyppigste årsager til, at medicin ikke tages korrekt. Spørg enten lægen eller apoteket om, hvorledes du skal tage din medicin for at få størst mulig virkning, og for at undgå unødige bivirkninger.

Glemmer du at tage din medicin? Har du svært ved at dosere din medicin korrekt? Har du problemer med at åbne emballagen? Så er der hjælp at hente på apoteket.

Medicin kan være farlig

Husk, at medicin kan være farlige stoffer, der kan give forandringer i kroppen, være skadelige og i nogle tilfælde endda dødelige, hvis de ikke bruges med som de skal. Medicin bør derfor omgås med forsigtighed og omtanke, både for at få mest muligt gavn af den og for at undgå uønskede virkninger.

Medicin bør omgås med forsigtighed og omtanke, både for at få mest muligt gavn af den og for at undgå uønskede virkninger. 

Gode råd om sikker brug af medicin

  • Vær præcis med at fortælle om symptomer og bivirkninger, du har eller har haft.
  • Oplys altid, hvilken medicin du tager - både den receptpligtige og håndkøbsmedicinen, naturlægemidler, kosttilskud og medicin købt i udlandet.
  • Fortæl lægen og apoteket, hvis du planlægger at blive gravid, er gravid eller ammer.
  • Tag den ordinerede dosis og følg doseringstiderne nøje. Hvis du får det dårligt af medicinen, så kontakt lægen.
  • Det er vigtigt at gennemføre hele behandlingen, selvom du føler dig rask og symptomerne er forsvundet. Selvom du oplever ubehag, bør du aldrig holde pause eller stoppe en behandling, uden først at tale med din læge om det.
  • Tal med din læge eller spørg apoteket, hvis du føler, at medicinen ikke virker. Husk, at det for nogle lægemidlers vedkommende kan tage flere dage eller uger, før man opnår en mærkbar effekt.
  • Flydende medicin skal rystes inden brug. Det sikrer, at de virksomme stoffer bliver godt fordelt og, at du ikke får varierende dosering fra gang til gang.
  • Det er ikke altid en god ide at bryde en kapsel op for at gøre den lettere til at sluge. Spørg hellere først på apoteket om det er i orden.
  • Drik rigeligt, mindst et glas vand, når du skal tage en tablet eller kapsel. Hvis du drikker for lidt vand, er der risiko for, at medicinen sætter sig fast i spiserøret.
  • Tag aldrig medicin, der er ordineret til en anden. Selvom medicinen virker godt på en person, kan det virke uhensigtsmæssig og endda skadelig på en anden.

Ofte stillede spørgsmål om medicin

Der er flere ting du bør vide, når du får ordineret medicin af din læge eller når du køber håndkøbsmedicin på apoteket. Nogle oplysninger står på selve pakningen, og andre er skrevet i en vedlagt seddel. MEN: Du bør altid spørge, hvis du er i tvivl om noget. Her er en række spørgsmål, som andre har stillet før dig.

Hvornår begynder medicinen at virke?

Hvis du ikke ved, hvor lang tid der går inden medicinen virker vil du måske tro, at medicinen ikke virker godt nok og du kan blive fristet til at tage større doser end anbefalet. 

Hvordan skal jeg tage medicinen?

Det er vigtigt at vide, at forskellige former for medicin skal tages forskelligt. Det er fx forkert at sluge en tablet, hvis den er beregnet til at lægge under tungen. Hvis du ikke tager medicinen korrekt risikerer du, at medicinen ikke virker eller der kan opstå alvorlige bivirkninger. 

Hvilket tidspunkt på dagen er det bedst at tage medicinen?

Ofte  har tidspunktet for medicinindtagelse betydning for, hvor godt medicinen virker. Skal du tage medicinen en gang dagligt, er det ikke altid vigtigt, hvilket tidspunkt på dagen du tager den, bare det er på det samme tidspunkt fra dag til dag. To gange dagligt betyder, at du skal tage medicinen med 12 timers mellemrum. Hvis du skal tage din medicin mere end to gange daglig, skal du fordele tidspunkterne så jævnt som muligt over dagen. 

Kan man tage flere slags medicin samtidig?

Hvis du tager flere lægemidler samtidigt skal du huske at spørge, om du kan bruge dem samtidigt, eller om der skal gå nogle timer imellem. Nogle lægemidler påvirker nemlig hinanden, hvilket enten kan forstærke eller svække virkningen. Det kaldes interaktioner. 

Skal medicinen tages sammen med mad? 

Det er forskelligt fra et lægemiddel til et andet om det skal tages sammen med mad. Indtag af mad sammen med medicinen kan i nogle tilfælde forsinke eller nedsætte optagelsen af medicinen i kroppen og dermed påvirke virkningen. Derfor bør sådanne lægemidler tages før mad eller forskudt med måltiderne. Andre lægemidler skal helst tages sammen med mad for fx at undgå maveirritationer. Spørg din læge eller på apoteket. 

Er der nogen fødevarer, der ikke må tages sammen med medicin?

Lægemidler og fødevarer kan i nogle tilfælde påvirke hinanden, og give anledning til bivirkninger. Mælkeprodukter kan fx nedsætte virkningen af nogle antibiotika.

Skal behandlingen fortsættes indtil pakningen er tom?

Hvis du eksempelvis ophører en antibiotikabehandling før tid, risikerer du, at infektionen blusser op igen og bakterierne bliver modstandsdygtige. Andre medicinske behandlinger kan godt stoppes så snart du har det bedre (fx smertebehandling). Spørg altid lægen, hvis du vil stoppe en behandling før den planlagte tid. 

Er der bivirkninger ved medicinen? 

Alle lægemidler kan give bivirkninger. Nogle bivirkninger er mere almindelige end andre. De kan også variere meget fra person til person. Spørg om de mulige bivirkninger der er ved din medicin. Oplys om eventuelle allergiske reaktioner, som du er tilbøjelig til at få i forbindelse med nogle lægemidler. 

Må jeg køre bil, når jeg tager medicinen? 

Trafikfarlig medicin er mærket med en rød advarselstrekant. Til gruppen af trafikfarlig medicin hører fx sove- og nervemedicin, stærk smertestillende medicin. Det er individuelt, hvordan man bliver påvirket af medicin. Derfor kan anden medicin kan også være trafikfarlig, selv om den ikke er mærket med en trekant. Spørg på apoteket eller hos din læge.

Kan medicinen bruges i længere tid end anbefalet, hvis jeg ikke får det bedre?

Nogle lægemidler kan give komplikationer, hvis de bruges for længe. Ved at bruge fx antibiotika i lang tid kan du risikere, at bakterierne bliver modstandsdygtige. Kontakt lægen, hvis du ikke synes, at dine symptomer er forsvundet.