Chat with us, powered by LiveChat Gode råd om medicin: Sådan skal du tage din medicin
Medicin

Gode råd om medicin

Du skal følge de retningslinjer, du får omkring din medicin. Det drejer sig bl.a. om tidspunktet for medicinindtagelse, dosisstørrelse og den praktiske anvendelse.

Følg lægens anbefaling

Manglende forståelse eller manglende vejledning er blandt de hyppigste årsager til, at medicin bliver brugt forkert.
 
Spørg enten lægen eller apoteket om, hvordan du skal tage din medicin for at få størst mulig virkning og undgå unødige bivirkninger.

Glemmer du at tage din medicin? Har du svært ved at dosere din medicin korrekt? Har du problemer med at åbne emballagen? Så er du velkommen til at spørge om hjælp på apoteket.

Følg vejledningen og tag medicin korrekt:

 • Tag den ordinerede dosis og følg doseringstiderne. Hvis du får det dårligt af medicinen, så kontakt lægen.
 • Drik rigeligt, mindst et glas vand, når du skal tage en tablet eller kapsel. Hvis du drikker for lidt vand, er der risiko for, at medicinen sætter sig fast i spiserøret.
 • Læs i indlægssedlen, om din flydende medicin skal rystes inden brug.
 • Læs i indlægssedlen, om du må bryde en kapsel op for at gøre den lettere til at sluge. Spørg apoteket, hvis du stadig er i tvivl.

Medicin kan være farlig

Medicin indeholder lægemiddelstoffer, der kan give forandringer i kroppen, være skadelige og i nogle tilfælde endda dødelige, hvis du ikke bruger dem rigtigt.
 
Du skal omgå medicin med forsigtighed og omtanke for at få mest muligt gavn af den og for at undgå uønskede virkninger.

Du skal omgå medicin med forsigtighed og omtanke for at få mest muligt gavn af den og for at undgå uønskede virkninger

Særlige forhold

 • Oplys altid, hvilken medicin du tager - både den receptpligtige og håndkøbsmedicinen, naturlægemidler, kosttilskud og medicin købt i udlandet.
 • Fortæl lægen og apoteket, hvis du planlægger at blive gravid, er gravid eller ammer.

Tal med lægen eller apoteket:

 • Vær præcis med at fortælle om symptomer og bivirkninger, du har eller har haft.
 • Det er vigtigt at gennemføre hele behandlingen, selvom du føler dig rask og symptomerne er forsvundet. Selvom du oplever ubehag, bør du aldrig holde pause eller stoppe en behandling uden først at tale med din læge om det.
 • Tal med din læge eller spørg apoteket, hvis du føler, at medicinen ikke virker. Husk, at det for nogle lægemidlers vedkommende kan tage flere dage eller uger, før du opnår en mærkbar effekt.
 • Tag aldrig medicin, der er ordineret til en anden. Selvom medicinen virker godt på en person, kan det virke uhensigtsmæssig og endda skadelig på en anden.
Fortsæt behandlingen med medicin

Ofte stillede spørgsmål om medicin

Der er flere ting, du bør vide, når du får ordineret medicin af din læge, eller når du køber håndkøbsmedicin på apoteket. Nogle oplysninger står på selve pakningen, og andre er skrevet i en vedlagt seddel.
 
MEN: Du bør altid spørge, hvis du er i tvivl om noget. Her er en række spørgsmål, som andre har stillet før dig.

 • Læs i indlægssedlen eller spørg apotek eller læge, hvornår du kan forvente en virkning. Hvis du ikke ved, hvor lang tid der går inden medicinen virker, vil du måske tro, at medicinen ikke virker godt nok, og du kan blive fristet til at tage større doser end anbefalet.

 • Læs i indlægssedlen eller spørg apoteket eller lægen, hvordan du skal tage medicinen.

  Det er vigtigt at vide, at forskellige former for medicin skal tages forskelligt. Det er fx forkert at sluge en tablet, hvis den er beregnet til at lægge under tungen.

  Hvis du ikke tager medicinen korrekt risikerer du, at medicinen ikke virker, eller der opstår alvorlige bivirkninger. 

 • Ofte har tidspunktet betydning for, hvor godt medicinen virker. Skal du tage medicinen en gang dagligt, er det ikke altid vigtigt, hvilket tidspunkt på dagen du tager den, bare det er på det samme tidspunkt fra dag til dag. < To gange dagligt betyder, at du skal tage medicinen med cirka 12 timers mellemrum. Hvis du skal tage din medicin mere end to gange dagligt, skal du fordele tidspunkterne så jævnt som muligt over dagen. 

  Det er lettest at huske medicinen, hvis du har en daglig rutine for, hvornår du tage den.

  Se i indlægssedlen, om der gælder noget særligt for din medicin. Om du fx skal tage den lige før sengetid eller mellem to måltider. Spørg apoteket eller lægen hvis du er i tvivl.

 • Hvis du tager flere lægemidler samtidigt skal du huske at spørge, om du kan bruge dem samtidigt, eller om der skal gå nogle timer imellem. Nogle lægemidler påvirker nemlig hinanden, hvilket enten kan forstærke eller svække virkningen. Det kaldes interaktioner. Læs mere om interaktioner

 • Det er forskelligt fra et lægemiddel til et andet, om det skal tages sammen med mad. Du kan læse om det i indlægssedlen eller spørge apoteket eller lægen. Indtag af mad sammen med medicinen kan i nogle tilfælde forsinke eller nedsætte optagelsen af medicinen i kroppen og dermed påvirke virkningen. Hvis det gælder din medicin, skal du tage den før mad eller forskudt mellem måltiderne. Andre lægemidler skal du helst tage sammen med mad for fx at undgå maveirritationer.  Læs mere i artiklen om mad og medicin

 • Lægemidler og fødevarer kan i nogle tilfælde påvirke hinanden, og give anledning til bivirkninger. Mælkeprodukter kan fx nedsætte virkningen af nogle antibiotika.  Læs mere i artiklen om mad og medicin

 • Hvis du eksempelvis ophører en antibiotikabehandling før tid, risikerer du, at infektionen blusser op igen, og bakterierne bliver modstandsdygtige. Andre medicinske behandlinger kan du stoppe, så snart du har det bedre (fx smertebehandling). Spørg altid lægen, hvis du vil stoppe en behandling før den planlagte tid. 

 • Alle lægemidler kan give bivirkninger. Nogle bivirkninger er mere almindelige end andre. De kan også variere meget fra person til person. Læs i indlægssedlen eller spørg apoteket eller lægen om mulige bivirkninger ved din medicin. Fortæl lægen og apoteket om eventuelle allergiske reaktioner, du er tilbøjelig til at få i forbindelse med nogle lægemidler. Læs mere om bivirkninger

 • Trafikfarlig medicin er mærket med en rød advarselstrekant. Til gruppen af trafikfarlig medicin hører fx sove- og nervemedicin, stærk smertestillende medicin. Det er individuelt, hvordan man bliver påvirket af medicin. Derfor kan anden medicin kan også være trafikfarlig, selv om den ikke er mærket med en trekant. Læs indlægssedlen eller spørg på apoteket eller lægen. Læs mere om trafikfarlig medicin

 • Nogle lægemidler kan give komplikationer, hvis de bruges for længe. Ved at bruge fx antibiotika i lang tid kan du risikere, at bakterierne bliver modstandsdygtige. Kontakt lægen, hvis du ikke synes, at dine symptomer er forsvundet.