Artboard 1
Medicin

Medicin er til personlig brug

Medicin kan virke forskelligt på forskellige personer. Derfor er din medicin kun til dig – og andres medicin er kun til dem.

Medicin virker forskelligt fra person til person

Der er flere faktorer, der har betydning for effekt og udskillelse af medicin i kroppen. Disse faktorer er knyttet til dig, der tager medicinen. Det er ikke sikkert, at du får den samme virkning af at tage en slags medicin, som en anden person vil gøre. Det er derfor vigtigt, at du kender din medicin, dens virkninger, bivirkninger og begrænsninger ved anvendelse. 

Lad være med at bruge andres medicin, selvom du tror, at du har de samme symptomer.

Personlige forhold

Din alder, vægt, helbreds- og ernæringstilstand kan have indflydelse på, hvorledes din krop reagerer på den medicin du tager. 
Det har betydning for medicinens optagelse, fordeling, udskillelse og dermed de forventede virkninger eller uventede bivirkninger.
Hvis du har forstyrrelser i maven, fx i form af diarré eller opkastning, kan optagelse af medicinen blive påvirket. Måske vil du derfor ikke opnå den virkning, som du havde forventet.

Psykiske faktorer

Også psykiske faktorer kan spille ind. Nogle er fx overbeviste om, at medicin, der gives som indsprøjtning virker bedre end tabletter, og sådan en forventning kan ligefrem forstærke medicinens effekt. Det kaldes placeboeffekten, og den kan virke i begge retninger og variere i styrke fra person til person:
Har du en positiv og optimistisk indstilling til behandlingen, vil du ofte opnå en forbedring i sygdomsforløbet.
Har du en negativ holdning til behandlingen eller forventer du bivirkninger, kan du endda fremkalde bivirkninger som fx hovedpine, træthed eller mave-tarmgener.

Etniske faktorer

Racemæssige forhold kan have stor betydning for, hvorledes du omsætter medicin og andre stoffer i kroppen. Derfor kan der også være stor forskel på effekt og bivirkninger af samme lægemiddel der gives i samme dosis til personer med forskellig racemæssig baggrund.
Nogle afroamerikanere har nedsat effekt af flere typer ACE-hæmmere (blodtryksmedicin), og vil derfor skulle have en højere dosis får at opnå samme effekt som hos kaukasiere. 
Nogle asiatiske personer mangler fx et af de enzymer, der nedbryder alkohol. Dette gør, at de bliver mere påvirkede af alkoholiske drikkevarer.

Andre faktorer

Noget medicin kan vekselvirke med fødevarer, kosttilskud, alkohol eller andre former for medicin og fremkalde virkninger eller bivirkninger, som du normalt ikke oplever, når du tager medicinen alene (læs også artiklen Mad og medicin). 
Fortæl altid din læge eller apoteket hvis du tager anden medicin, også naturmedicin og medicin købt i håndkøb. Fortæl også om eventuelle kosttilskud du bruger. 

Tidspunktet

Tidspunktet for medicinindtagelse, i forhold til måltiderne, kan spille en afgørende rolle for, hvordan du oplever en behandling. Noget medicin har bedst af at blive taget sammen med mad, mens andet helst skal tages forskudt af måltider. 
Dicloxacillin, der er en type penicillin skal fx tages forskudt af mad (1 time før eller 2 timer efter et måltid), da mad kan påvirke hvor meget du optager af medicinen i kroppen. Blander du med mad er der risiko for du ikke optager nok af medicinen til at du opnår den ønskede virkning. 
Medicin der indeholder acetylsalicylsyre kan fx være en god ide at tage sammen med mad, for at modvirke den generende effekt de kan have på maven.

Alkohol eller anden medicin

Optagelsen af medicin kan påvirkes af alkohol. Alkohol kan fx ændre hastigheden, hvormed mavesækken tømmer sit indhold til tyndtarmen, og derved påvirke optagelsen. Alkohol kan også forstærke virkningen af medicin. Det er fx tilfældet hvis det tages sammen med sovemedicin. 
Hvis du tager to slags medicin samtidig, kan du risikere, at de forstærker eller reducerer hinandens virkning (læs også artiklen Medicin kan påvirke anden medicin). 
Syreneutraliserende medicin, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium, kan fx ned-sætte virkningen af hjertemedicin med digoxin.

Dosering er individuel

 
Det er vigtigt, udover kendskabet til medicinens egenskaber, at vide, hvordan organismen virker.
Når en læge sætter en medicinsk behandling i gang, starter han normalt med en standarddosering. Du vil som regel blive spurgt om dine symptomer, bedringer eller forværringer i din tilstand.

Forskellige målemetoder

Noget medicin doseres ud fra koncentrationsmålinger i blodet, og andre efter den virkning der opnås. Medicin, der fx indeholder lithium, phenytoin og digoxin doseres ofte efter måling af blodkoncentration. Medicin, der nedsætter blodtrykket doseres ud fra måling af blodtrykket og medicin mod forhøjet blodsukker doseres ved måling af blodsukkeret.

Gør som lægen siger

Husk altid at følge lægens ordination, og lad være med at bruge andres medicin, selvom du tror, at du har de samme symptomer. Ved at bruge medicin, som er ordineret til en anden, selv håndkøbsmedicin, risikerer du i nogle tilfælde at få bivirkninger, som måske er værre end den lidelse, du har i forvejen.