Chat with us, powered by LiveChat Alliancen Stop Medicinspild

Alliancen Stop Medicinspild

Kampagnen skal få danskerne til at aflevere ubrugt og udløbet medicin på apoteket. 40% af danskerne ved nemlig ikke, at de ikke må smide medicinrester ud i skraldespanden.
Kampagnen skal få danskerne til at aflevere ubrugt og udløbet medicin på apoteket. 40% af danskerne ved nemlig ikke, at de ikke må smide medicinrester ud i skraldespanden.
Alliancen Stop Medicinspild
  • Giv ikke gammelt medicin videre til andre. Tag heller ikke selv imod overskydende medicin fra andre – selvom det bunder i en sympatisk tanke. Medicinrester kan være farlige for dig og andre. Aflever det i stedet på apoteket og opfordre andre til det samme.
  • Er du i tvivl om din medicin stadig kan bruges, så tag det med på apoteket, som kan vejlede dig eller tage imod medicinen, hvis det er for gammelt eller af andre årsager ikke skal bruges.
  • Se dine skabe og skuffer igennem for ubrugt og udløbet medicin. Saml det og aflever det på apoteket. Sådan kan du være med til at gøre en forskel for dig selv, samfundet og miljøet. Vidste du fx, at mere end 20% af alle medicinrester afleveres i ubrudt emballage?
  • Medicinresterne skal sorteres, før du afleverer dem på apoteket: Kanyler skal i en kanyleboks, mens emballage som pilleglas og papæsker skal sorteres som dit øvrige affald.
Alliancen Stop Medicinspild

Hvem er Alliancen Stop Medicinspild?

Pharmadanmark, Lægeforeningen, Gigtforeningen, Danmarks Apotekerforening og Ældre Sagen er sammen i alliancen, hvis hovedformål er at sætte medicinspild på dagsordenen og informere om, at medicinrester skal afleveres på apoteket.

Logo Alliancen Stop Medicinspild