Chat with us, powered by LiveChat Gammel medicin kan være virkningsløs – eller farlig!
Medicin

Virker for gammel medicin?

Bruger du for gammel medicin, kan du ikke være sikker på, at behandlingen virker efter hensigten. Er udløbsdatoen overskredet? Aflever medicinen på apoteket, så det kan blive destrueret forsvarligt.

Medicin har også en udløbsdato

Al medicin er forsynet med en dato, der oplyser dig om den sidste anvendelsesdato. Datoen angives normalt med teksten "holdbarhed" eller "anvendes inden".

På en pakning vil der ligeledes være angivet, hvis der er begrænset anvendelsestid på medicinen, efter den er blevet åbnet. Har medicinen ændret lugt eller udseende, skal du heller ikke anvende den. 

For gammel medicin eller forkert opbevaret medicin kan være virkningsløs, og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig.

Nedsætning af holdbarhed 

For gammel medicin eller forkert opbevaret medicin, kan være virkningsløs og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig. 

Ikke al medicin har lige lang holdbarhed. Holdbarhedstiden falder, hvis du ikke opbevarer medicinen korrekt. Fx kan varme, kulde, fugt og lys gøre, at der sker ændringer af fysisk, kemisk eller mikrobiel karakter i lægemidlerne.

Eksempelvis er medicin med nitroglycerin så ustabil, at det begynder at tabe virkning, så snart du åbner beholderen. En tablet, som har ligget på et sengebord natten over, skal kasseres næste dag, idet dens effekt er mindsket betydeligt.

Tørt holder bedre end vådt

Medicin bestående af tørre stoffer, fx tabletter, er normalt mere holdbare end medicin sammensat af våde stoffer, som fx mikstur og dråber. Mange fedtstoffer bliver harske, når de bliver udsat for luft- og fugtpåvirkning. Salver, cremer og lignende, der indeholder vand, er særlig udsatte for at blive harske. Derfor tilsætter producenten konserveringsmidler. 

Forurening af medicin

Hvis din medicin bliver forurenet, kan den ligefrem få en skadelig virkning. Risikoen er størst for lægemidler, der er sterile. Øjendråber kan fx blive forurenet af partikler i luften, eller hvis de kommer i berøring med øjenvipper ved drypning.

Forurenede øjendråber kan give anledning til øjeninfektion. Derfor er der begrænset holdbarhed på øjendråber og mange andre lægemidler, efter de er åbnet.

Herunder kan du se, hvilke former for medicin du skal være særlig opmærksom på, hvad holdbarhed angår. Se altid på det pågældende lægemiddel, hvor lang tid det kan holde sig, og hvordan det skal opbevares, da det kan afvige fra nedenstående tabel.
Kvinde tager øjendråber
Vær opmærksom på, at medicin kan have kortere holdbarbed, efter du åbner den. Øjendråber er et eksempel på medicin, der kan holde sig meget kort tid efter åbning.
Lægemiddelform Konservering
Holdbarhed efter åbning Bemærkning
Tablet   2-5 år  
Stikpille   2 år  
Steril væske (injektion, infusion) Uden 24 timer Ampuller er én-dosis beholdere 
Steril væske (injektion, infusion) Med 14 dage Ampuller er én-dosis beholdere 
Øjendråber og øredråber Uden 7 dage Kan variere, tjek pakningen
Øjendråber og øredråber Med 1 måned Kan variere, tjek pakningen
Øjensalve og andre sterile salver   1-2 måneder Kan variere, tjek pakningen
Næsedråber Uden 14 dage Kan variere, tjek pakningen
Næsedråber Med 1-3 måneder Kan variere, tjek pakningen 
Mikstur Uden Ca. 1 måned  
Mikstur  Med Til udløbsdato  
Penicillinmikstur   10-14 dage Opbevares i køleskab
Insulin    4 uger Udenfor køleskab efter åbning

Hvordan kommer du af med for gammel medicin? 

Men hvad skal du så gøre, hvis du har for gammel medicin, eller medicin, som du ikke skal bruge mere? Det er simpelt nok: Du skal aflevere medicinen på apoteket eller der, hvor din kommune har anvist det!

For gammel medicin er farligt affald

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Derfor skal du hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den ud i skraldespanden. Ved at smide medicin i skraldespanden kan du, udover miljøforurening, risikere, at medicinen havner i de forkerte hænder fx hos børn.

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette skal enten afleveres på apoteket eller der, hvor din kommune anbefaler det. 

Du skal ikke aflevere tomme medicinglas – og beholdere på apoteket. Dem skal du kassere på samme måde som andet glas- og plastikaffald.

Kommunerne kan have forskellige regler om, hvor brugte kanyler og sprøjter skal afleveres. Kontakt din kommune eller apoteket for at få mere at vide.

Dette er medicinaffald
Medicin, penne, kanyler, skalpeller, kviksølvtermometre og batterier er eksempler på, hvad du kan aflevere på apoteket. Apoteket sørger for, at det bliver sendt sikkert videre.

Særlige regler for kviksølv

Alt kviksølv, herunder kviksølvholdige præparater, termometre og batterier (NiMH og knapcellebatterier) skal samles særskilt. Knuste og defekte termometre pakker du, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade ved håndtering. Hvis du ikke tage kviksølv-/NiMH batterierne ud, skal du aflevere hele produktet kviksølvaffald. På kommunens hjemmeside kan du læse om bortskaffelse af batterier og farligt affald.

Har du gammel medicin, så husk:

  • RECEPT- OG HÅNDKØBSMEDICIN: Medicin (både tabletter, salver, væsker og vacciner) til mennesker og kæledyr. Du behøver ikke af diskretionsgrunde at fjerne doseringsetiketterne med dit navn på, inden du afleverer pakningerne, for apoteket placerer det direkte i en forseglet boks, som ingen får adgang til
  • INJEKTIONSPENNE: Der vil altid være lidt rester tilbage i dine brugte injektionspennen, og derfor er det medicinaffald. Bemærk, at injektionspenne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi afleveres særskilt, så materialerne kan genbruges som et led i forsøgsordningen Returpen.
  • SKARPE GENSTANDE: Kanyler, ampuller og skalpeller skal placeres i en godkendt kanyleboks eller anden sikker beholder, før du afleverer dem. Du kan købe en kanyleboks på apoteket, og i nogle kommuner uddeles de gratis. Bemærk, at apoteket ikke har pligt til at tage imod kanyler, men de fleste gør det alligevel. Kommunerne kan have forskellige regler om, hvor brugte kanyler og sprøjter skal afleveres. Kontakt din kommune eller apoteket for at få mere at vide.
  • AMPULLER OG HÆTTEGLAS: Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende æsker, så de ikke går i stykker. Du skal på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en kanyleboks. Der skal hætteglas og ampul også anbringes, hvis de er gået i stykker, så man ikke risikerer at skære sig på dem.
  • KVIKSØLV: Gammeldags termometre, der indeholder kviksølv, skal afleveres særskilt. Det samme skal NiMH-batterier. Hvis termometret er knust eller defekt, skal det pakkes ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade.
  • AFFALD EFTER INTRAVENØS BEHANDLING: Tomme infusionsposer, slanger m.m., som har været brugt til sygehusbehandling i eget hjem, kan afleveres på apoteket, hvis der ikke er en aftale om at returnere det til hospitalet. Det skal være emballeret forsvarligt i fx en gennemsigtig pose eller i en godkendt kanyleboks.
Spørg dit lokale apotek, hvis du har yderligere spørgsmål omkring opbevaring og aflevering af medicinrester.