Artboard 1
Medicin

Virker for gammel medicin?

Bruger du for gammel medicin, kan du ikke være sikker på, at behandlingen virker efter hensigten. Er udløbsdatoen overskredet? Aflever medicinen til destruktion.

Medicin har også en udløbsdato

Al medicin er forsynet med en dato, der oplyser dig om den sidste anvendelsesdato. Datoen angives normalt med teksten "holdbarhed" eller "anvendes inden".

På en pakning vil der ligeledes være angivet, hvis der er begrænset anvendelsestid på medicinen, efter den er blevet åbnet. Har medicinen ændret lugt eller udseende, bør man heller ikke anvende den. 

For gammel medicin eller forkert opbevaret medicin, kan være virkningsløs, og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig.

Nedsætning af holdbarhed 

For gammel medicin eller forkert opbevaret medicin, kan være virkningsløs og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig. 

Ikke al medicin har lige lang holdbarhed. Og desuden kan holdbarheden nedsættes, hvis medicinen ikke opbevares ordentligt. Fx kan varme, kulde, fugt og lys gøre, at der sker ændringer af fysisk, kemisk eller mikrobiel karakter i lægemidlerne.
Eksempelvis er medicin med nitroglycerin så ustabil, at det begynder at tabe virkning, så snart du åbner beholderen. En tablet, som har ligget på et sengebord natten over, skal kasseres næste dag, idet dens effekt er mindsket betydeligt.

Tørt holder bedre end vådt

Medicin bestående af tørre stoffer, fx tabletter, er normalt mere holdbare end medicin sammensat af våde stoffer, som fx mikstur og dråber. Mange fedtstoffer bliver harske, når de bliver udsat for luft- og fugtpåvirkning. Salver og lignende præparater, der indeholder vand, er særlig udsatte for at blive harske. Dette forhindres normalt ved at tilsætte konserverings-midler.
 

Forurening af medicin

Hvis din medicin bliver forurenet, kan den ligefrem få en skadelig virkning. Risikoen er størst for lægemidler, der er sterile. Øjendråber kan fx blive forurenet af partikler i luften, eller hvis de kommer i berøring med øjenvipper ved drypning.

Forurenede øjendråber kan give anledning til øjeninfektion. Derfor er der begrænset holdbarhed på mange lægemidler, efter de tages i brug.

Herunder kan du se, hvilke former for medicin du skal være særlig opmærksom på, hvad holdbarhed angår. Se altid på det pågældende lægemiddel, hvor lang tid det kan holde sig, og hvordan det skal opbevares, da det kan afvige fra nedenstående tabel.

Hvordan kommer du af med for gammel medicin? 

Men hvad skal du så gøre, hvis du har for gammel medicin, eller medicin, som du ikke skal bruge mere? Det er simpelt nok: Du skal aflevere medicinen på apoteket, eller der hvor din kommune har anvist det!

For gammel medicin er farligt affald

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Derfor skal medicin hverken skylles ud i vasken, i toilettet eller smides ud i skraldespanden. Ved at smide medicin i skraldespanden kan du, udover miljøforurening, risikere, at medicinen havner i de forkerte hænder fx hos børn.

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan enten afleveres på apoteket eller der, hvor din kommune anbefaler. 

Du skal ikke aflevere tomme medicinglas – og beholdere på apoteket. De skal kasseres som andet glas- og plastikaffald.

Kommunerne kan have forskellige regler om, hvor brugte kanyler og sprøjter skal afleveres. Kontakt din kommune eller apoteket for at få mere at vide.

Særlige regler for kviksølv

Alt kviksølv, herunder kviksølvholdige præparater, termometre og batterier (NiMH og knapcellebatterier) skal samles særskilt. Knuste og defekte termometre pakkes, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade ved håndtering. Kan kviksølv- /NiMH bat-terier ikke udtages og afleveres for sig, skal hele produktet afleveres som kviksølvaffald. På kommunens hjemmeside kan du læse om bortskaffelse af batterier og farligt affald.

Har du gammel medicin, så husk:

  • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
  • Gammel medicin skal helst afleveres i original emballage, så er det nemmere at sortere.
  • Brugte kanyler og skalpeller skal afleveres i godkendte kanylebokse. Disse forhandles på apotekerne.
  • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt disse i en godkendt kanyleboks.
  • Brugte og delvis tomme insulinpenne afleveres enten i original emballage eller en plasticpose. Tomme insulinpenne må gerne bortskaffes med dagrenovationen.
  • Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.
Spørg dit lokale apotek, hvis du har yderligere spørgsmål omkring opbevaring og aflevering af medicinrester.