Artboard 1
Medicin

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at tage min blodfortyndende medicin?

Blodfortyndende medicin kan forebygge blodpropper. For at få den bedste behandling er det vigtigt, at man ikke får for meget eller for lidt medicin.

For meget eller for lidt blodfortyndende medicin?

Hvis du får for meget blodfortyndende medicin (overdosering), får dit blod sværere ved at størkne. Dette betyder, at selv små blødninger, fx efter slag, er svære at stoppe. Du får også lettere blå mærker.

Får du for lidt blodfortyndende medicin (underdosering) kan det betyde, at der er en større risiko for nye blodpropper.

Glemmer du at tage en enkelt dosis af din blodfortyndende medicin, bør du ikke tage dobbeltdosis som erstatning. 

Får jeg den rigtige dosis?

Doseringen af blodfortyndende medicin er individuel. Lægens doseringsforslag er nøje tilpasset den enkelte person. Det betyder, at den mængde medicin, der giver optimal blodfortynding hos en person, kan betyde overdosering hos en anden. Derfor er det meget vigtig at tage medicinen, som lægen har skrevet eller sagt.

Hvis du har svært ved at huske at tage din medicin, kan du bruge medicinhuskeren i "apoteket" appenLæs mere om appen

 

Aldrig dobbeltdosis!

Glemmer du en enkelt dosis af din blodfortyndende medicin, bør du som udgangspunkt ikke tage dobbeltdosis som erstatning. 

Præcis, hvad du skal gøre, når du opdager, at du har glemt en dosis, kommer an på, hvilken medicin, du tager. 

Her er nogle overordnede råd. Du kan læse flere detaljer i indlægssedlen. Har du mistet din indlægsseddel, kan du finde den på www.indlaegssedler.dk

Tager du medicin med:

Acetylsalicylsyre (fx Hjertemagnyl®) 

En glemt tablet har ikke større betydning for behandlingen. Tag næste dosis som normalt og undlad at tage dobbeltdosis som erstatning for glemte doser. 

Apixaban (Eliquis®)

Tag tabletten så snart, du kommer i tanke om det. Tag den næste tablet næste dag til sædvanlig tid.

Clopidogrel (fx Plavix®)

Hvornår opdager du, at du har glemt din medicin? Er der længere end 12 timer til næste dosis, skal du tage den glemte dosis nu. Er der mindre end 12 timer til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis! 

Dabigatranetexilat (Pradaxa®), 

Tag næste dosis til sædvanlige tidspunkt den følgende dag og fortsæt som normalt. Du må aldrig tage dobbeltdosis!

Dipyridamol (fx Persantin®/Asasantin®)

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis. Tag aldrig dobbeltdosis! 

Edoxaban (fx Lixiana)

Tag tabletten så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt den følgende dag med en tablet en gang dagligt som sædvanligt. Tag aldrig dobbeltdosis!

Prasugrel (Efient®) 

Tag din dosis, når du opdager, du har glemt den - så længe du opdager det samme dag. 

Har du glemt en hel dag, så vent til næste dag og tag den sædvanlige dosis. Du bør aldrig tage dobbeltdosis, som erstatning for glemte doser.

På pakninger med 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter kan du se hvilken dag, du sidst tog en Efient ved at se på blisterpakningens kalender.

Rivaroxaban (Xarelto®)

Tabletter med 2,5 mg: Tag den næste dosis til sædvanlig tid. Tag aldrig dobbeltdosis!

Tabletter med 10, 15 eller 20 mg én gang dagligt: Tag tabletten, så snart du kommer i tanke om det. Tag den næste tablet på sædvanligt tidspunkt den følgende dag.

Tabletter med 15 mg to gange dagligt: Tag tabletten, så snart du kommer i tanke om det. Du må gerne tage 2 15 mg tabletter på samme tid, så du kommer op på 30 mg på én gang. Tag tabletter to gange dagligt til sædvandlig tid næste dag.

Ticagrelor (Brilique®)

Tag næste dosis som normalt. Du må aldrig tage dobbeltdosis!

Warfarin (fx Marevan®) eller phenprokoumon (fx Marcoumar®)

Tag tabletten, hvis du kommer i tanke om det kort tid efter (læs indlægsseddel for flere detaljer). Tag ikke dobbeltdosis som erstatning. Disse typer blodfortyndende medicin virker i lang tid: Fra 3 til 14 dage, så en glemt dosis blodfortyndende medicin har ikke større betydning for behandlingen.
 
Hvis du glemmer at tage flere doser, bør du kontakte din læge.