Chat with us, powered by LiveChat Hvad sker der, når du tager to slags medicin på en gang?
Medicin

Hvad sker der, når du tager flere slags medicin på en gang?

Medicin påvirker medicin. Her er, hvad du skal være opmærksom på, hvis du tager flere slags medicin på en gang.

Hvad er en interaktion?

Der kaldes for interaktioner, når to eller flere stoffer påvirker hinandens effekt. Ofte taler man om interaktioner mellem lægemidler, men interaktioner kan også opstå mellem lægemidler og mad, naturlægemidler, kosttilskud og alkohol.
 
Der er to muligheder for påvirkning: Enten kan en interaktion føre til en forstærket virkning af lægemidlet eller til en nedsat/forsinket virkning.
 
Forstærket virkning kan give overdosering eller forgiftning, mens nedsat virkning kan forhindre, at man får udbytte af behandlingen.

Det er vigtigt at informere lægen om al medicin, man tager - også håndkøbsmedicin!

Apoteket fortæller om interaktioner mellem medicin og og mad.

Hør apoteket fortælle om, hvordan medicin, kosttilskud, mad og drikkevarer kan påvirke hinandens effekt. Hvad skal du være opmærksom på? Og hvor kan du finde hjælp?

Interaktioner - når medicin påvirker hinanden

Når man er i medicinbehandling kan man nogen gange få behov for at tage to eller flere forskellige lægemidler samtidigt. Medicinen kan påvirke hinanden, og man taler om, at der opstår interaktion mellem lægemidler, når de enten forstærker eller reducerer hinandens virkning.

Interaktion kan også opstå mellem receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler og kosttilskud. Derfor er det altid vigtigt at informere din læge og apoteket, hvis du tager anden medicin f.eks. købt i håndkøb eller kosttilskud og naturlægemidler ved siden af medicinen.

Dit lokale apotek kan altid rådgive dig om interaktioner mellem de lægemidler, du bruger. Og det vil også altid fremgå af medicinens indlægsseddel.

Alkohol og den mad, du spiser, kan også have indflydelse på medicinens virkning. Eksempelvis kan effekten af visse typer blodfortyndende medicin formindskes, hvis du begynder at spise mad, der har et højt indhold af K-vitamin.

Derfor bør du altid tale med din læge, hvis du planlægger store kostændringer samtidigt med, at du er i behandling med medicin. 

På apoteket kan du altid få rådgivning om, hvilke mad- og drikkevarer der kan påvirke medicinens effekt. Det vil også altid fremgå af medicinens indlægsseddel. Nogen interaktioner kan udnyttes positivt f.eks., hvis to eller flere lægemidler hjælper hinanden med det, der skal behandles.

Andre interaktioner er negative, og dem skal du være særligt opmærksom på.

F.eks. kan samtidig brug af ibuprofen og blodfortyndende medicin have en uønsket effekt på virkningen. 

Interaktioner kan nogle gange forebygges, hvis man tager det, der interagerer med hinanden forskudt. Det kan f.eks. være, at man tager en særlig type antibiotika samtidigt med mælkeprodukter og kalkholdigt tilskud.

I andre tilfælde kan det også være muligt at erstatte et lægemiddel med en anden type medicin, som ikke interagerer.

På apoteket er vi specialuddannede i lægemidlers interaktioner, og derfor kan du altid spørge os, hvis du er i tvivl, om flere slags medicin må tages sammen. Du kan også finde information om lægemidlers interaktioner på vores hjemmeside apoteket.dk.

Udskillelse via leveren

Medicin, fx i form af tabletter, optages via mave-tarm-kanalen til blodet og føres rundt i kroppen til det sted, hvor det skal virke. Undervejs løber blodet igennem leveren, hvor enzymer nedbryder en stor del af medicinen, som så nemmere kan udskilles fra kroppen.

Flere slags medicin kan øge nedbrydning i leveren

Nogle lægemidler kan påvirke de enzymer i leveren, som sørger for at nedbryde lægemidler. Det kan betyde, at det ene lægemiddel nedbrydes for hurtigt, og du ikke når at få den fulde virkning, inden det er ude af kroppen igen. Det kan føre til, at lægen skal justere dosering herefter for at opnå den ønskede effekt. 

Flere slags medicin kan hæmme nedbrydning i leveren

Det ene lægemiddel kan også have modsat effekt og altså hæmme enzymerne, så det andet lægemiddel ikke bliver nedbrudt, og derfor er længere tid i kroppen.

Herved kan der opstå en forstærket eller forlænget virkning.

Et eksempel er medicin med carbamazepin, som bruges til behandling af epilepsi. Visse former for antibiotika hæmmer nedbrydningen af carbamazepin. Herved kan der opstå en uventet kraftig virkning og risiko for bivirkninger af carbamazepin.

Udskillelse via nyrerne

Medicin, der ikke omsættes i leveren, bliver ofte udskilt uforandret gennem nyrerne. Det kan ske, at to slags medicin indtaget på samme tid ’konkurrerer’ om at blive udskilt. Den medicin, der ikke bliver udskilt så hurtigt, som den plejer, kan nu ophobes i kroppen. Herved kan der opstå en øget virkning og evt. bivirkninger.

Flere slags medicin kan hæmme optagelsen i blodet

I visse tilfælde kan samtidig indtagelse af flere slags medicin forhindre medicinen i at blive optaget i blodet. Det skyldes, at nogle lægemidler nedsætter eller øger optagelsen fra mave-tarm-kanalen til blodbanen.

Jern og syreneutraliserende midler er et godt eksempel. Syreneutraliserende midler indeholder gerne metalforbindelser, som fx aluminium og magnesium. Begge metaller danner et uopløseligt kompleks med jern, som er for stort til at komme gennem tarmvæggen og over i blodet. Det nedsætter optagelsen af jern. Problemet løses ved at indtage tabletterne med 1-2 timers mellemrum.

Det er en god idé at spørge lægen eller apoteket om din medicin skal tages forskudt. 

Spørg lægen eller apoteket, om din medicin skal tages forskudt fra jerntilskud og syreneutraliserende medicin.
Spørg lægen eller apoteket, om din medicin skal tages forskudt fra jerntilskud og syreneutraliserende medicin.

Når to slags medicin forstærker hinanden

Forskellig slags medicin kan også positivt forstærke hinandens virkning. 

Det udnyttes bl.a. i behandlingen af forhøjet blodtryk, hvor der ofte gives flere typer af medicin i kombination for at opnå en bedre effekt.

Informer lægen eller apoteket

Der er mange muligheder for, at medicin kan påvirke hinanden.

Derfor er det vigtigt, at du selv hjælper til for at undgå uønskede bivirkninger og interaktioner: Informer selv din læge eller apoteket om den medicin, du tager i forvejen – også selv om det er håndkøbsmedicin, naturlægemidler, kosttilskud eller stærke vitaminer og mineraler.

Naturlægemidler og interaktioner: Spørg apoteket!

Tager du medicin og naturlægemidler samtidigt, bør du spørge apoteket om risikoen for interaktion
 
For alle registrerede naturlægemidler eksisterer der en indlægsseddel. I indlægssedlen er det beskrevet, hvis der er kendte interaktioner.
Naturlægemidler på vægt
Det er ikke kun lægemidler, der kan påvirke hinandens effekt. Hvis du tager håndkøbsmedicin, kosttilskud og naturlægemidler, kan du spørge på apoteket, om det har betydning for din behandling.

Lakrids

Lakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (vand i kroppen); det kan påvirke effekten af vanddrivende og blodtrykssænkende medicin og af visse binyrebarkhormoner.

Loppefrø og guar

De rumopfyldende afføringsmidler, som fx guar og loppefrø, nedsætter den tid, føden og lægemidlet er i mave-tarm-kanalen. Det kan derfor tænkes, at optagelsen af lægemidlerne påvirkes, så der ikke opnås fuld effekt.

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie kan muligvis påvirke blodets evne til at størkne og kan derved forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon (perikum)

Et eller flere af indholdsstofferne i perikon aktiverer en bestemt type leverenzymer, som er involveret i omdannelsen af mange lægemidler. I sjældne tilfælde opstår der en nedsat virkning af lægemidler, der tages sammen med perikon.

Spørg apoteket eller lægen, inden du begynder at bruge perikon samtidigt med:

  • Digoxin, der anvendes af patienter med hjertesygdom.
  • Cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter.
  • Theophyllin, der er et astmamiddel.
  • Forskellige blodfortyndende præparater
  • Fimvastatin til behandling af forhøjet kolesterol.
  • P-piller og nødprævention (fortrydelsespiller).
  • Forskellige virushæmmende midler, der bruges til behandling af patienter med HIV-infektion.