Artboard 1
Medicin

Må du tage medicin, mens du ammer?

Hvis du tager medicin, mens du ammer dit barn, så kommer der også medicin i modermælken. Få en række gode råd her.

Medicin i modermælken

Tager du medicin mens du ammer dit barn, så kan en del af medicinen ende i modermælken – i større eller mindre grad. Koncentrationen af medicin i modermælken vil oftest være meget lavere end i morens blod. I praksis er det sjældent, at medicin i så små mængder vil påvirke barnet. Enkelte typer af medicin kan dog være skadelige for spædbørn, så er er en risiko for, at barnet kan tage skade eller oplever bivirkninger. 

Et spædbarns lever og nyrer er endnu ikke fuldt udviklede og derfor er barnet ikke i stand til at nedbryde og udskille medicinen lige så effektivt, som voksne, og derfor kan selv små mængder medicin være skadelige.

Fortæl altid at du ammer

Du må ikke gå ud fra, at din læge eller din apoteker ved, at du ammer. Heller ikke selv om du tidligere har nævnt det.
  • Tager du medicin under graviditeten: Spørg din læge, om du må fortsætte, når du skal til at amme.
  • Får du brug for medicin, mens du ammer: Husk at sige til din læge, at du ammer.
  • Køber du håndkøbsmedicin: Husk at sige på apoteket, at du ammer.
  • Læs altid indlægssedlen grundigt.

Når medicin er nødvendig

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at tage medicin, selv om man ammer. Noget medicin kan man sagtens kombinere med amning, andet kræver tilpasning og noget medicin må man ikke tage samtidig med at man ammer. 
 
Som hovedregel er det sikkert at bruge medicin, som smøres på kroppen, inhaleres eller som kun påføres dele af kroppen (fx binyrebarkhormoncreme, øjendråber) i 
ammeperioden. Du bør dog som regel undgå medicin som smøres direkte på brystvorterne i ammeperioden. 

Tal altid med lægen

Du skal altid drøfte dit medicinbrug i ammeperioden med lægen. Lægen vil ud fra forskellige kriterier som medicindosis, varighed af behandling, hvor ofte der ammes samt barnets alder og vægt, vurdere, hvilken behandling der er bedst for dig og dit barn. 
 
Tager du medicin mens du ammer, er det vigtigt at du observerer om dit barn påvirkes af medicinen. Bivirkninger kan vise sig i form af fx trøske, ændret søvnbehov, dårlig mave, dårligere sutteevne. Du skal også kontakte lægen hvis du observerer, at dit barn påvirkes af medicinen.

Skadelig medicin og amning

Nogle gange kan det være nødvendigt at tage medicin, som kan skade barnet via brystmælken. Det betyder, at amningen skal afsluttes. Andre gange er det tilstrækkeligt at afbryde amningen i den periode hvor du tager medicinen. 
  • Hvis det er muligt, så malk små portioner modermælk ud og frys dem ned, før du begynder på medicinen.
  • Supplér den optøede modermælk med modermælkserstatning, mens du tager medicin.
  • Fortsæt udmalkningen, mens du tager medicin, så mælkeproduktionen ikke stopper. Kassér den udmalkede modermælk.

Håndkøbsmedicin – spørg apoteket!

Det meste medicin som fås i håndkøb er sikkert at bruge samtidig med amning. Der er dog undtagelser som fx allergimedicin og medicin mod transportsyge. Husk derfor at fortælle, at du ammer, når du køber håndkøbsmedicin på apoteket, så du – og dit barn - kan være tryg ved at anvende medicinen.