Artboard 1

Abstral

Firma

Kyowa Kirin

Virksomme stoffer

Fentanyl

Anvendes

Abstral er et stærkt smertestillende middel.

Virker

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Kvalme
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Øget svedtendens
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på påføringsstedet
Diarré, Forstoppelse, Mavesmerter, Mundbetændelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Afslapning af karrenes muskler, Akut ildebefindende, Blodtryksfald når man rejser sig, Halsbetændelse, Høfeber, Nedsat vejrtrækning
Hedeture
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Muskelkramper, Nedsat følesans, Opstemthed, Søvnløshed, Tankeforstyrrelser, Unormale drømme, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Overfølsomhed over for lyd, Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%) Åndenød
Koordinationsbesvær
Manglende vandladning

Læs mere om

 • Findes som resoribletter til placering under tungen.
  Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

  • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til et enkelt smerteanfald.
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  Bemærk:

  • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.
 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er begrænset erfaring med brug af Abstral til gravide.Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

  Amning

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er begrænset erfaring med brug af Abstral resoribletter under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

  Bør ikke anvendes

  Bør ikke anvendes ved

  • alvorlige vejrtrækningsproblemer
  • dårligt fungerende hjerte.
  • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
  • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
  • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

  Trafikadvarsler

  Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
  vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Abstrals sløvende virkning.
  • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Abstral.
  • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Abstrals sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
  • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Abstral.
  • Abstral kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
  • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
  • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  sublinguale resoribletter 100 mikrogram Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 200 mikrogram Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 300 mikrogram Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 400 mikrogram Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 600 mikrogram Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 800 mikrogram Ingen kærv Hvid

Pakker

Abstral 100 mikrogram / 10 stk. (blister) Kr. 953,05 Abstral 100 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95 Abstral 100 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 35,70 Abstral 100 mikrogram / 30 stk. (blister) Udgået 05-11-2018 Abstral 100 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 104,00 Abstral 200 mikrogram / 10 stk. (blister) Kr. 953,05 Abstral 200 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95 Abstral 300 mikrogram / 10 stk. (blister) Udgået 13.03.2017 Abstral 200 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 1.495,05 Abstral 200 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.310,00 Abstral 200 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 1.710,00 Abstral 300 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95 Abstral 400 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95 Abstral 400 mikrogram / 30 stk. (blister) Udgået 10-09-2018 Abstral 600 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95 Abstral 800 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.822,95