Artboard 1

Actiq®

Firma

TEVA

Virksomme stoffer

Fentanyl

Anvendes

Actiq® er et stærkt smertestillende middel.

Virker

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Kraftesløshed
Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Åndenød
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægttab
Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundbetændelse, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Sår i munden
Angst, Bevidsthedssvækkelse, Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Koordinationsbesvær, Kramper, Muskelkramper, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Manglende vandladning
Dobbeltsyn, Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%) Huller i tænderne, Tarmslyng
Koma, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Talebesvær, Tankeforstyrrelser
Ikke kendt Hævelse af tungen, Tand- og tandkødssygdom
Hævelse i halsen, Nedsat vejrtrækning
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Læs mere om

 • Findes som sugetabletter med applikator.
  Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

  • Voksne og unge over 16 år.Begyndelsesdosis. 200 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 sugetabletter til et enkelt smerteanfald.
  • Ældre . Dosis skal nedsættes.

  Bemærk:

  • Sugetabletten anbringes i munden ind mod kinden, og ved hjælp af applikatoren stryges kindernes slimhinder, samtidig med at der suges. Må ikke tygges. Munden kan fugtes med vand inden anbringelsen.
 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er begrænset erfaring med brug af Actiq® til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

  Amning

  Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Der er begrænset erfaring med brug af Actiq® sugetabletter under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

  Bør ikke anvendes

  Bør ikke anvendes ved

  • alvorlige vejrtrækningsproblemer
  • dårligt fungerende hjerte.
  • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
  • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
  • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

  Trafikadvarsler

  Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
  vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Actiq®s sløvende virkning. En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Actiq®.
  • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Actiq®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
  • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Actiq®.
  • Actiq® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
  • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
  • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Sugetabletter med applikator. 1 sugetablet indeholder 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1.200 mikrogram eller 1.600 mikrogram fentanyl (som citrat).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  sugetabletter 200 mikrogram ACTIQ 200 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 400 mikrogram ACTIQ 400 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 600 mikrogram ACTIQ 600 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 800 mikrogram ACTIQ 800 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 1200 mikrogram ACTIQ 1200 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 1600 mikrogram ACTIQ 1600 Ingen kærv Hvid

Pakker

Actiq® 200 mikrogram / 3 stk. (blister) Kr. 366,35 Actiq® 200 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50 Actiq® 400 mikrogram / 3 stk. (blister) Kr. 366,35 Actiq® 400 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50 Actiq® 600 mikrogram / 3 stk. (blister) Kr. 366,35 Actiq® 600 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50 Actiq® 600 mikrogram / 30 stk. (blister) Kr. 2.863,60 Actiq® 800 mikrogram / 3 stk. (blister) Kr. 366,35 Actiq® 800 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50 Actiq® 1200 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50 Actiq® 1600 mikrogram / 15 stk. (blister) Kr. 1.759,50