Artboard 1

Adasuve® - Udgået: 27-08-2018

Firma

Ferrer

Virksomme stoffer

Loxapin

Anvendes

Adasuve® er et middel mod psykoser. Middeldosismiddel.

Virker

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende. Halveringstiden I blodet (T½) er 6-8 timer.

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Smagsforstyrrelser
Døsighed
Almindelige (1-10%) Træthed
Mundtørhed
Irritation i halsen
Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%) Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene
Motorisk uro, Rysten, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser

Læs mere om

 • Findes som inhalationspulver i inhalator.

  Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis er 9,1 mg, evt. gentaget efter 2 timer. Højest to doser i døgnet.

  Bemærk:

  • Bør kun gives under opsyn af sundhedspersonale.
  • Hurtigtvirkende β2 -agonist (middel mod astma) skal være tilgængelig (pga. risiko for udvikling af muskelsammentrækninger i luftrørene).
  • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og unge under 18 år.
  • Erfaring savnes ved dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Graviditet

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

  Amning

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

  Bør ikke anvendes

  Adasuve® bør ikke anvendes ved:

  • Astma, KOL eller andre aktive sygdomme i luftvejene.
  • Akutte symptomer fra luftvejene.
  • Man skal være under observation i 1 time efter man har fået midlet pga. risikoen for muskelsammentrækninger i luftrørene.
  • Midlet skal bruges med forsigtighed ved nedsat vejrtrækning (fx pga. indtag af alkohol eller morfinlignende stoffer), øget risiko for kramper, hjerte-karsygdomme, grøn stær, vandladningsbesvær samt ved tidligere gener fra bevægeapparatet.
  • Desuden skal midlet anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  • Hvis man får for lavt blodtryk, der kræver behandling, skal midler, som indeholder adrenalin, undgås.

  Trafikadvarsler

  Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
  • Adasuve® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
  • Visse midler kan øge virkningen af Adasuve® og bør undgås - det gælder fx fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum).
  • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan virke dæmpende på vejrtrækningen (fx visse beroligende midler og sovemidler) eller øge risikoen for kramper (fx clozapin (middel mod psykoser), tramadol (smertestillende middel) samt TCA og SSRI (midler mod depression)).
 • Inhalationspulver, afdelt. 1 enkeltdosisinhalator indeholder 10 mg loxapin svarende til en afgivet dosis på 9,1 mg.

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve

Pakker

Adasuve® - Udgået: 27-08-2018 9,1 mg / 1 stk. Udgået 27-08-2018