Artboard 1

Bromam®

Firma

Sandoz

Virksomme stoffer

Bromazepam

Anvendes

Bromam® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virker

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Virkningen indtræder i løbet af 1½ time. Halveringstiden i blodet (T½) er 8-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Mulige bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Almindelige (1-10%) Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Nedsat reaktionsevne, Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%) Abstinenser, Fysisk og psykisk afhængighed
Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Hukommelsesbesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Dobbeltsyn
Ikke kendt Hjertesvigt(inkl. hjertestop), Nedsat vejrtrækning
Faldtendens
Allergiske reaktioner(anafylaktisk chok)
Manglende vandladning

Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes.

Læs mere om

 • Findes som tabletter.
  Voksne. Dosis er individuel. Sædvanligvis 1,5-3 mg 2-3 gange i døgnet. I alvorlige tilfælde under hospitalindlæggelse 6-12 mg 2-3 gange i døgnet.

  Bemærk: 

  Til ældre skal dosis nedsættes.

 • Graviditet

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

  Amning

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

  Bør ikke anvendes

  • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
  • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
  • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
  • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
  • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
  • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
  • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

  Trafikadvarsler

  Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
  vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Bl.a. antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Bromam®s hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Bromam®.
  • En række midler, bl.a. fluvoxamin (middel mod depression), erythromycin (antibiotikum), azoler (midler mod svamp) og proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Bromam® og det kan være nødvendigt, at nedsætte dosis.
 • Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (delekærv) eller 6 mg (krydskærv) bromazepam.

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  tabletter 3 mg Delekærv Hvid
  tabletter 6 mg Krydskærv Hvid

Pakker

Bromam® 3 mg / 20 stk. Kr. 118,25 Bromam® 3 mg / 50 stk. Udgået 2017-10-09 00:00:00 Bromam® 3 mg / 100 stk. Kr. 84,45 Bromam® 6 mg / 20 stk. Kr. 99,35 Bromam® 6 mg / 50 stk. Kr. 208,90 Bromam® 6 mg / 100 stk. Kr. 317,10