Artboard 1

Cymbalta®

Firma

Eli Lilly

Virksomme stoffer

Duloxetin

Anvendes

Cymbalta® er et middel mod depression. SNRI.

Virker

Virker ved at øge mængden af signalstofferne noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. 
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-4 ugers behandling.

Halveringstiden i blodet (T½) er i gennemsnit 12 timer.

Mulige bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%) Kvalme, Mundtørhed
Hovedpine, Søvnighed
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed, Vægttab
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken
Muskelsmerter
Angst, Faldtendens, Gaben, Rysten, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Unormale drømme, Uro, Ændring i hudens følesans
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Hyppig vandladning, Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Smertefuld vandladning, Unormal orgasme
Sløret syn, Tinnitus
Ikke almindelige (0,1-1%) Alvorlig leversvigt, Blødning i mave-tarmkanalen, Leverbetændelse
Betændelse i struben, Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerterytmeforstyrrelser, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker*
Besvimelsesanfald, Forvirring, Gangforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Motorisk uro, Muskelkramper, Nervøsitet, Selvmordstanker, Sløvhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Hududslæt ved kontakt med midlet, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Manglende vandladning, Nedsat urinmængde, Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær
Synstab, Øresmerter
Sjældne (0,01-0,1%) Blødning fra endetarmen, Dårligt fungerende lever, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Akut alvorligt forhøjet blodtryk
For lidt natrium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Nedsat stofstifte, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom, Væskemangel, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Aggressivitet, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hallucinationer, Kramper, Manier, Selvmordsadfærd, Serotoninsyndrom, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Grøn stær
Meget sjældne (under 0,01%) Karbetændelse i huden

* Særligt set ved diabetes.

Læs mere om

 • Findes som enterokapsler.

  Depression

  Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.

  Neuropatiske smerter

  Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.

  Generaliseret angst

  Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet.

  Bemærk:

  • Enterokapslerne skal synkes hele.
  • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.
  • Man har ikke erfaring med behandling af børn og unge under 18 år.
 • Graviditet

  Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

  Amning

  Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

  Bør ikke anvendes

  Ved forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin, bør midlet ikke anvendes.

  Nedsat nyrefunktion

  Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

  • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
   • Nedsat krampetærskel
   • Forhøjet blodtryk, hvor blodtrykket bør måles regelmæssigt
   • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
   • Øget tendens til blødninger
   • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
   • Tidligere mani.
  • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
  • Cymbalta® kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.
  • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

  Nedsat leverfunktion

  Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.

  Trafikadvarsler

  Ingen advarsel.
 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum) øger virkningen af Cymbalta®, og midlerne bør ikke tages samtidigt.
  • Cymbalta® kan forstærke den sløvende virkning af beroligende midler og sovemidler.
  • Cymbalta® må kun med forsigtighed tages samtidig med midler mod hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon).
  • Cymbalta® må desuden ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
  • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
  • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og efter man slutter behandlingen med Cymbalta®.
  • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Cymbalta®.
 • Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  enterokapsler 30 mg 9543, 30 mg Ingen kærv Blå
  enterokapsler 60 mg 9542, 60 mg Ingen kærv Lysegrøn

Pakker

Cymbalta® 30 mg / 28 stk. (blister) Kr. 439,10 / Alment medicintilskud Cymbalta® 30 mg / 28 stk. (blister) (2care4) Kr. 232,00 / Alment medicintilskud Cymbalta® 60 mg / 28 stk. (blister) Kr. 439,10 / Alment medicintilskud Cymbalta® 30 mg / 28 stk. (blister) (EuroPharma) Udgået 29-01-2018 / Alment medicintilskud Cymbalta® 60 mg / 28 stk. (blister) (2care4) Kr. 418,00 / Alment medicintilskud Cymbalta® 60 mg / 98 stk. (blister) Kr. 990,05 / Alment medicintilskud Cymbalta® 60 mg / 28 stk. (blister) (Europharma) Udgået 29-01-2018 / Alment medicintilskud