Artboard 1

Dolol®

Firma

Takeda Pharma

Virksomme stoffer

Tramadol

Anvendes

Dolol® er et smertestillende middel.

Virker

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Tramadol er et morfinlignende smertestillende middel.


Kapsler:

Virkningen indtræder efter ca. 1 time og varer ca. 6 timer.

Halveringstiden i blodet (T½) er 5-6 timer.

Depotkapsler:

Virkningen varer ca. 24 timer.

Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 9 timer.

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Kvalme
Svimmelhed
Almindelige (1-10%) Træthed
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Døsighed, Hovedpine
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%) Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok
Sjældne (0,01-0,1%) Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød
Muskelsvaghed
Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Manglende vandladning
Sløret syn
Ikke kendt Lavt blodsukker

Læs mere om

 • Findes som kapsler og depotkapsler.

  Kapsler

  • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet.

  Dolol Retard UNO, depotkapsler

  • Voksne og børn over 12 år . Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.
  • Bemærk:
   • Depotkapslerne skal synkes hele.
   • Depotkapslerneikke tygges.
 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet ved anvendelse af Dolol®.Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

  Amning

  Kan om nødvendigt anvendes.

  Bør ikke anvendes

  Bør ikke anvendes ved

  • meget dårligt fungerende lever
  • ubehandlet epilepsi.
  • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
  • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever.
  • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.
  • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
  • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

  Trafikadvarsler

  Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater.

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Dolol®.
  • Dolol® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
  • Dolol® kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
  • Dolol® må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Dolol® og MAO-hæmmere.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

  Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid.

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  hårde kapsler 50 mg Ingen kærv Hvid
  brusetabletter 50 mg Ingen kærv Hvid
  hårde depotkapsler 100 mg Ingen kærv Turkis
  hårde depotkapsler 150 mg Ingen kærv Turkis
  hårde depotkapsler 200 mg Ingen kærv Gennemsigtig

Pakker

Dolol® 50 mg / 20 stk. (blister) Kr. 35,60 / Alment medicintilskud Dolol® 50 mg / 30 stk. (2 x 15) Udgået 2017-09-11 00:00:00 / Medicintilskud til bestemte sygdomme Dolol® 50 mg / 50 stk. (blister) Kr. 35,70 / Alment medicintilskud Dolol® 50 mg / 100 stk. (blister) Kr. 45,20 / Alment medicintilskud Dolol® 50 mg / 5 x 50 stk. (blister) Kr. 143,80 / Alment medicintilskud Dolol® 100 mg / 20 stk. (blister) Kr. 94,75 / Alment medicintilskud Dolol® 100 mg / 100 stk. (blister) Kr. 159,45 / Alment medicintilskud Dolol® 150 mg / 20 stk. (blister) Kr. 132,15 / Alment medicintilskud Dolol® 150 mg / 100 stk. (blister) Kr. 230,60 / Alment medicintilskud Dolol® 200 mg / 20 stk. (blister) Kr. 160,65 / Alment medicintilskud Dolol® 200 mg / 100 stk. (blister) Kr. 299,05 / Alment medicintilskud