Artboard 1

Erythromycin "Panpharma"

Firma

PanPharma

Virksomme stoffer

Erythromycin

Anvendes

Erythromycin "Panpharma" er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virker

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Almindelige (1-10%) Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning
Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1%) Betændelse i bugspytkirtlen, Leverskade
Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Midlertidige skader på det indre øre
Meget sjældne (under 0,01%) Tyktarmsbetændelse
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Læs mere om

 • Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

  Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

  Pulver til infusionsvæske

  • Voksne. Sædvanligvis 1 g i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn. Sædvanligvis 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

  Bemærk:

  • Nedsat dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Midlet bør ikke anvendes i de første 3 måneder af graviditeten. Kan anvendes efter aftale med lægen.

  Amning

  Kan om nødvendigt anvendes.

  Bør ikke anvendes

  Erythromycin "Panpharma" bør ikke anvendes ved:

  • Overfølsomhed over for makrolider
  • Visse former for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Erythromycin "Panpharma" skal anvendes med forsigtighed:

  • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Erythromycin "Panpharma" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
  • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
  • Ved dårligt fungerende lever.
  • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan forværres.

  Trafikadvarsler

  Ingen advarsel.
 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

   

  • Erythromycin "Panpharma" må ikke tages, hvis man er i behandling med:
   • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
   • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
   • visse midler ved organtranspantation (everolimus, siolimus , tacrolimus)
   • visse svampemidler (fluconazol og itraconazol)
   • pimozid (middel mod psykoser)
   • ebastin (antihistamin)
   • ergotamin (migrænemiddel). 
  • Erythromycin "Panpharma" kan øge virkningen af:
   • alfentanil (smertestillende middel)
   • visse beroligende midler (alprazolam og buspiron)
   • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
   • carbamazepin (epilepsimiddel)
   • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
   • felodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
   • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
   • quetiapin (middel mod psykoser)
   • sovemidler (midazolam, triazolam og zopiclon)
   • theophyllin (astmamiddel).
  • Erythromycin "Panpharma" kan i sjældne tilfælde forstærke virkningen af:
   • digoxin (hjertemiddel)
   • warfarin (blodfortyndende).  
  • Erythromycin "Panpharma" kan nedsætte virkningen af andre typer antibiotika (penicilliner og cefalosporiner).
  • Samtidig brug af voriconazol (svampemiddel) kan påvirke ekg.
  • Ved samtidig brug af phenprocoumon (blodfortyndende middel) tages ekstra blodprøver ved begyndelse og ophør af kombinationsbehandlingen.
  • Ved samtidig behandling med vinblastin (celledræbende middel) øges risikoen for bivirkninger fra vinblastin.
  • Ved samtidig indtagelse af sertralin (middel mod depression) kan der forkomme psykiske bivirkninger.
 • Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som lactobionat).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve

Pakker

Erythromycin "Panpharma" 1 g / 10 stk. Kr. 3.203,90