Informationen om lægemidlerne leveres af DLI - Dansk Lægemiddel Information, der står bag medicin.dk. Oplysningerne og priserne er altid opdaterede.

Læs mere på medicin.dk om opslagsværket
Læs mere på dli.dk om Dansk Lægemiddel Information