Artboard 1

Hexalid®

Firma

Sandoz

Virksomme stoffer

Diazepam

Anvendes

Hexalid® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virker

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter. Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 døgn, dog længere hos overvægtige.

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning
Døsighed
Almindelige (1-10%) Forvirring
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%) Nedsat vejrtrækning, Vejrtrækningsstop
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro

Læs mere om

 • Findes som tabletter.

  Angst og uro

  • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinenser hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
  • Børn over 12 mdr. Sædvanligvis 1-2 mg 3 gange i døgnet.
  • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 3 gange dgl.
  • Ældre. Halv voksendosis.

  Spastiske tilstande
  Sædvanligvis
   5-15 mg i døgnet.

 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Generelt frarådes det at bruge Hexalid® under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

  Amning

  Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

  Bør ikke anvendes

  • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
  • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
  • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
  • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
  • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
  • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
  • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

  Trafikadvarsler

  Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
  Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner.

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (migrænemiddel) forstærker Hexalid®s hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Hexalid®.
  • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Hexalid®.
 • Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg (delekærv) diazepam. 

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  tabletter 2 mg Ingen kærv Hvid
  tabletter 5 mg Delekærv Hvid

Pakker

Hexalid® 2 mg / 25 stk. (blister) Kr. 75,70 Hexalid® 2 mg / 50 stk. Kr. 116,00 Hexalid® 2 mg / 100 stk. Kr. 35,00 Hexalid® 5 mg / 25 stk. (blister) Kr. 56,00 Hexalid® 5 mg / 50 stk. Kr. 50,65 Hexalid® 5 mg / 100 stk. Kr. 47,90