Artboard 1

Nicorette®

Firma

McNeil

Virksomme stoffer

Nicotin

Anvendes

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Virker

Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.

Læs mere om

 • Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator.

  Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

  Mundhulespray

  1-2 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over nogle uger.

  Resoribletter

  Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.

  Sugetabletter

  • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
  • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
  • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.


  Tyggegummi

  • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
  • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
  • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
  • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
  • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.


  Nicorette® Invisi, depotplaster

  • Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.
  • Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
  • Bemærk:
   • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger.
   • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
   • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

  Næsespray

  1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 4 pust i timen. Den anbefalede behandlingsvarighed er 8 uger. Herefter aftrappes behandlingen over nogle uger. Behandlingstiden over 6 måneder anbefales ikke.


  Inhalator

  • Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter.
  • Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.


  Næsespray

  1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.

  Kombinationsbehandling

  Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

  Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

  Normalt anvendes enten:

  • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
   Eller
  • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
   Eller
  • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

  Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

 • Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Der er begrænset erfaring med brug af Nicorette® til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør du undgå plastre, fordi de konstant afgiver nicotin. Anvendes efter aftale med lægen.

  Amning

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

  Bør ikke anvendes

  Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

  • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
  • Nicorette® skal anvendes med forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser. 
  • Man bør ikke ryge under behandlingen.
  • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
  • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.

  Trafikadvarsler

  Ingen advarsel.
 • Nicorette® QuickMist, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin.

  Nicorette® Microtab Classic, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (som β-cyclodextrinkompleks).
  Nicorette® Microtab Lemon, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (bitartratdihydrat).

  Nicorette® Cooldrops, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
  Nicorette® Classic, tyggegummi. 1 tygegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
  Nicorette® Freshmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
  Nicorette® Fruitmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
  Nicorette® Whitemint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
  Nicorette® Invisi, depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 10 mg, 15 mg og 25 mg nicotin i løbet af 16 timer.
  Næsespray 500 mikrogram/dosis. 1 pust indeholder 0,5 mg nicotin.
  Inhalator 10 mg. 1 inhalator indeholder 10 mg nicotin (heraf afgives ca. 5 mg) (1 sug svarer til ca. 13 mikrogram nicotin).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  sugetabletter 2 mg 2 Ingen kærv Hvid
  sugetabletter 4 mg 4 Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 2 mg NIC, 2 Ingen kærv Hvid
  sublinguale resoribletter 2 mg N2 Ingen kærv Hvid

Pakker

Nicorette® 2 mg / 20 stk. ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 80 stk. ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 160 stk. ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 80 stk. ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 20 stk. (blister) Udgået 2017-08-28 00:00:00 Nicorette® 2 mg / 90 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 90 stk (blister) Udgået 2017-07-31 00:00:00 Nicorette® 2 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 105 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 2 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 30 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 105 stk. (blister) Udgået 2017-10-23 00:00:00 Nicorette® 4 mg / 105 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 4 mg / 210 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 1 mg/dosis / 150 doser ikke fast pris Nicorette® 1 mg/dosis / 2 x 150 doser ikke fast pris Nicorette® 10 mg/16 timer / 14 stk. ikke fast pris Nicorette® 15 mg/16 timer / 7 stk. ikke fast pris Nicorette® 15 mg/16 timer / 14 stk. ikke fast pris Nicorette® 25 mg/16 timer / 7 stk. ikke fast pris Nicorette® 25 mg/16 timer / 14 stk. ikke fast pris Nicorette® 500 mikrogram/dosis / 200 doser ikke fast pris Nicorette® 10 mg / 18 stk. (blister) ikke fast pris Nicorette® 10 mg / 42 stk. (blister) ikke fast pris