Artboard 1

Viagra®

Firma

Pfizer

Virksomme stoffer

Sildenafil

Anvendes

Viagra® er et middel mod impotens.

Virker

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Hovedpine
Almindelige (1-10%) Fordøjelsesbesvær, Kvalme
Ansigtsrødme, Tilstoppet næse
Hedeture
Svimmelhed
Synsforstyrrelser(bl.a. farveforvrængning, sløret syn, blåsyn)
Ikke almindelige (0,1-1%) Mavesmerter
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Nedsat følesans
Overfølsomhed
Blod i urinen
Lysfænomener, Røde øjne, Tinnitus, Øjenbetændelse, Øjensmerter
Sjældne (0,01-0,1%) Blodprop i hjertet, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Pludselig hjertedød
Besvimelsesanfald, Kramper
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Allergilignende reaktioner
Blod i sædvæsken, Blødning fra penis, Langvarig smertefuld erektion*
Betændelse i synsnerven, Blodprop i nethinden, Blødning i nethinden, Dobbeltsyn, Grøn stær, Hævelse omkring øjnene, Høretab, Nethindeforandringer, Nærsynethed

*Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal du straks søge læge, da det kan resultere i ødelagt penisvæv og permanent impotens.

Læs mere om

 • Findes som tabletter.

  Voksne. 

  • Sædvanligvis 25-100 mg ½-1 time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
  • Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.
 • Graviditet

  Ikke relevant.

  Amning

  Ikke relevant.

  Bør ikke anvendes

  Bør ikke anvendes

  • ved meget dårligt fungerende hjerte og lever
  • ved lavt blodtryk
  • hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
  • hvis man har visse alvorlige arvelige øjensygdomme
  • ved samtidig brug af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe) eller riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne).
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende lever og hjerte.
  • Ligeledes kan samtidig anvendelse af α-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) og Viagra® medføre blodtryksfald hos nogle patienter.
  • Ved pludseligt opståede problemer med synet, skal man omgående søge læge.
  • Da midlet kan give svimmelhed, bør man undlade at køre bil og betjene farlige maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.

  Trafikadvarsler

  Ingen advarsel.
 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Svampemidler (voriconazol og itraconazol), antibiotika (erythromycin og clarithromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) øger virkningen af Viagra®. 
  • Tuberkulosemidler (rifampicin og rifabutin), epilepsimidler (carbamazepin og phenobarbital) samt binyrebarkhormoner (prednison) kan nedsætte virkningen af Viagra®.
  • Viagra® forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald. Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Viagra®.
 • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citrat).

 • Dispensationsform og styrke Præg Kærv Farve
  filmovertrukne tabletter 25 mg VGR 25 Ingen kærv Blå
  filmovertrukne tabletter 50 mg VGR 50 Ingen kærv Blå
  filmovertrukne tabletter 100 mg VGR 100 Ingen kærv Blå

Pakker

Viagra® 25 mg / 4 stk. (blister) (Europharma) Udgået 29-01-2018 Viagra® 25 mg / 4 stk. (blister) (Abacus) Kr. 220,00 Viagra® 25 mg / 4 stk. (blister) Kr. 299,90 Viagra® 25 mg / 4 stk. (blister)(New Neopharm) Udgået 13.03.2017 Viagra® 50 mg / 4 stk. (blister) Kr. 411,05 Viagra® 50 mg / 4 stk. (blister) (EuroPharma) Udgået 29-01-2018 Viagra® 50 mg / 12 stk. (blister) Kr. 1.348,00 Viagra® 100 mg / 4 stk. (blister) Kr. 549,25 Viagra® 100 mg / 12 stk. (blister)(2care4) Kr. 1.227,15 Viagra® 50 mg / 8 stk. (blister) (EuroPharmaDK Udgået 29-01-2018 Viagra® 50 mg / 12 stk. (blister) (Europharma) Udgået 29-01-2018 Viagra® 100 mg / 12 stk. (blister) Kr. 1.492,30 Viagra® 100 mg / 4 stk. (blister) (Europharma) Udgået 29-01-2018 Viagra® 100 mg / 8 stk. (blister) (EuroPharmaDK Udgået 29-01-2018 Viagra® 100 mg / 12 stk. (blister) (EuroPharmaD Udgået 29-01-2018