Chat with us, powered by LiveChat Naturlægemidler – naturens medicin mod ’lette sygdomme’
Medicin

Hvad er naturlægemidler?

Naturlægemidler er defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen".

Indholdsstofferne bliver ikke isoleret fra hinanden, så naturlægemidler indeholder gerne flere stoffer, og derfor ved man ikke altid, hvilke stoffer der giver den ønskede effekt.

Krav til naturlægemidler:

 • De skal være af "naturlig oprindelse".
 • De kan stamme fra både plante-, dyre- og mineralriget.
 • De må ikke være syntetisk fremstillet eller kemisk ændret.
 • De må ikke være rene stoffer.
 • De må ikke fremstilles som injektionsvæsker, stikpiller, øjendråber og øredråber.

Hvordan fremstilles naturlægemidler?

Naturlægemidler er oftest fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele. Hjælpestofferne behøver ikke være af naturlig oprindelse.
 
Ligesom den øvrige medicinalindustri skal producenten af naturlægemidler dokumentere virkningen af naturlægemidlet. Forskellen er, at dokumentationen er baseret på den viden, der allerede findes om lægeplanter i faglitteraturen. Naturlægemidler skal altså ikke underlægges egentlige forsøg for at dokumentere virkningen. Det er nok at henvise til anden faglitteratur, der beskriver hvilke symptomer, naturlægemidlet kan bruges til.

Hvilke sygdomme kan behandles med naturlægemidler?

Naturlægemidler kan købes i fri handel. Det vil sige, de ikke behøver at blive solgt på et apotek. Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, godkendes naturlægemidler kun til behandling af såkaldt "lettere sygdomme".

Nogle naturlægemidler er forsynet med forbehold eller præciseringer, som fx "hvor læge har udelukket anden årsag til sygdommen" eller "i kortere perioder uden øvrige symptomer".

Naturlægemidler kan bruges til:

 • forstoppelse og træg mave
 • forkølelse
 • smerter i benene udløst af gang
 • halsbrand og sure opstød
 • hoste og katar
 • hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker
 • hævelse og uro i benene
 • klimakterielle gener
 • forhøjet kolesterol
 • nedtrykthed, modløshed og tristhed
 • svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker
 • søvnbesvær, uro
 • urinvejsinfektioner.
Du kan spørge på apoteket, om der er et naturlægemiddel, der kan hjælpe på dine symptomer.

Hvilke naturlægemidler findes der?

I Danmark er der ikke registreret så mange naturlægemidler. 

Velkendt indhold er

 • Baldrianrod
 • Coenzym 10
 • Echinacea
 • Gingko
 • Lakridsrod
 • Loppefrøskaller
 • Mælkesyreproducerende bakterier
 • Perikon
 • Tranebær

Men der findes flere, og ofte er naturlægemidler sammensat af indhold fra forskellige planter

Du kan få mere at vide om de enkelte naturlægemidler ved at søge i Slå din medicin op

Hvordan skal naturlægemidler mærkes?

Når du køber et naturlægemiddel, skal det fremgå af pakken, at det er et naturlægemiddel, og at det ikke bør anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Derudover skal der stå, hvilken dosis midlet skal tages i, og pakken skal indeholde en indlægsseddel.

Har naturlægemidler bivirkninger?

Naturlægemidler skal være uskadelige, men alligevel kan du, som det gælder for andre lægemidler, få uventede og uønskede effekter og bivirkninger, hvis du tager naturlægemidler.

Bivirkninger observeret ved naturlægemidler:

 • Mavesmerter
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed
 • For lavt blodtryk m.m.

Hvis du opdager en uventet virkning eller bivirkning i forbindelse med brug af et naturlægemiddel, kan du indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det gøres på et skema på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk.

Har du udfordringer med at indberette bivirkningen selv, kan få hjælp fra din læge eller på apoteket.

Hvordan afgør du, om et naturlægemiddel har bivirkninger?

Det kan være vanskeligt at bestemme, om en uventet eller uønsket effekt er en bivirkning eller blot naturlægemidlets virkning, der er lidt anderledes end forventet. Her har den tidsmæssige sammenhæng stor betydning. Sædvanligvis optræder bivirkninger kort tid efter behandlingens start.

Du kan se i indlægssedlen hvilke bivirkninger, der er ved naturlægemidlet.

Hvornår må du ikke bruge naturlægemidler?

I visse tilfælde frarådes brug af naturlægemidler.

 • Hvis du lider af sygdomme, der kan påvirkes uheldigt af naturlægemidlet.
 • Ved allergi overfor et af de stoffer, der findes i naturlægemidlet.
 • Hvis du tager medicin, der sammen med naturlægemidlet, kan give en uønsket virkning.

På apoteket kan du få oplysning om, hvorvidt det er sikkert at anvende bestemte naturlægemidler sammen med anden medicin.

Pas på andre planteprodukter end registrerede naturlægemidler

Registrerede naturlægemidler er så velundersøgte, at risikoen for alvorlige bivirkninger er yderst ringe.
 
Der er dog mange planteprodukter i handlen, som ikke er underlagt de samme strenge krav til fremstilling og kontrol af det færdige produkt som naturlægemidler. Produkterne sælges som kosttilskud og kontrolleres ikke af lægemiddelmyndighederne.

Specielt i produkter fra lande uden for EU, er der fundet andre bestanddele, end hvad der står på pakningerne. Der er endda også fundet udeklarerede, stærkt virkende lægemiddelstoffer.

Hyppige spørgsmål om naturlægemidler:

 • Naturlægemidler er defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen.

 • Naturlægemidler skal være uskadelige, men du kan stadig få uventede og uønskede effekter og bivirkninger, hvis du tager naturlægemidler.

 • Der kan være interaktioner mellem naturlægemidler og lægemidler. Derfor må du ikke uden videre starte på et naturlægemiddel, hvis du tager medicin. Du bør opsøge viden om eventuelle bivirkninger mellem din medicin, og det naturlægemiddel du overvejer at bruge. Du kan spørge på apoteket, hos lægen eller læse om naturlægemidlet på Slå din medicin op.

 • Du skal være særligt opmærksom på at bruge naturlægemidler, hvis du er gravid, ammer, bruger medicin eller lider af en sygdom. Du bør søge viden om de enkelte naturlægemidler, før du starter.