Artboard 1
Medicin

Hvad er naturlægemidler?

Naturlægemidler anvendes mod "lettere sygdomme". Kontakt din læge, hvis du har mistanke om, at symptomerne kunne være tegn på en mere alvorlig sygdom.

Hvad er et naturlægemiddel?

Naturlægemidler er defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen". Indholdsstofferne bliver ikke isoleret fra hinanden, så naturlægemidler indeholder gerne flere stoffer, og derfor ved man ikke altid, hvilke stoffer, der giver den ønskede effekt.

Naturlægemidler

 • skal være af "naturlig oprindelse"
 • kan stamme fra både plante-, dyre- og mineralriget
 • må ikke være syntetisk fremstillet eller kemisk ændret
 • må ikke være rene stoffer
 • må ikke fremstilles som injektionsvæsker, stikpiller, øjendråber og øredråber.

Fremstilling af naturlægemidler

Naturlægemidler er oftest fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele. Hjælpestoffer behøver ikke være af naturlig oprindelse.
Ligesom den øvrige medicinalindustri skal producenten af naturlægemidler dokumentere virkningen af naturlægemidlet. Forskellen er, at dokumentationen er baseret på den viden, der allerede findes om lægeplanter i faglitteraturen. Naturlægemidler skal altså ikke underlægges egentlige forsøg for at dokumentere virkningen. Det er nok at henvise til anden faglitteratur, der beskriver, hvilke symptomer naturlægemidlet kan bruges til.

Hvilke sygdomme kan behandles med naturlægemidler?

Naturlægemidler kan købes i fri handel. Det vil sige, de ikke behøver at blive solgt på et apotek. Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, godkendes naturlægemidler kun til behandling af såkaldt "lettere sygdomme".
Nogle naturlægemidler er forsynet med forbehold eller præciseringer, som fx "hvor læge har udelukket anden årsag til sygdommen" eller "i kortere perioder uden øvrige symptomer".

Naturlægemidler virker blandt andet mod

 • forstoppelse og træg mave
 • forkølelse
 • smerter i benene udløst af gang
 • halsbrand og sure opstød
 • hoste og katar
 • hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker
 • hævelse og uro i benene
 • klimakterielle gener
 • forhøjet kolesterol
 • nedtrykthed, modløshed og tristhed
 • svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker
 • søvnbesvær, uro
 • urinvejsinfektioner
Hvilke naturlægemidler, der hjælper på ovenfor nævnte symptomer, kan oplyses på apoteket.

Sådan skal naturlægemidler mærkes

Når du køber et naturlægemiddel, skal du på pakken kunne læse, at det er et naturlægemiddel og at det ikke bør anvendes til børn under 2 år ’uden lægens anvisning’. Derudover skal der stå, hvilken dosis midlet skal tages i, og så skal der også være en indlægsseddel.

Har naturlægemidler bivirkninger?

Naturlægemidler skal være uskadelige, men alligevel kan der, som det gælder for andre lægemidler, forekomme uventede og uønskede effekter, bivirkninger, ved anvendelse af naturlægemidler.
Der er da også observeret bivirkninger ved nogle naturlægemidler.

Bivirkninger observeret ved nogle naturlægemidler:

 • mavesmerter
 • vejrtrækningsbesvær
 • svimmelhed
 • for lavt blodtryk m.m.

Omfang af bivirkninger

Hvis du opdager en uventet virkning, skal du fortælle om det til din læge eller på apoteket, som så indberetter det til Lægemiddelstyrelsen. Du kan også selv indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvis du har haft bivirkninger i forbindelse med brug af et naturlægemiddel. Det gøres på et skema, der findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Hvordan afgør man, om et naturlægemiddel har bivirkninger?

Det kan være vanskeligt at bestemme, om en uventet eller uønsket effekt er en bivirkning eller blot naturlægemidlets virkning, der er lidt anderledes end forventet. Her har den tidsmæssige sammenhæng stor betydning. Sædvanligvis optræder bivirkninger kort tid efter behandlingens start. Du kan se i indlægssedlen hvilke bivirkninger, der er ved det naturlægemiddel, som du vælger at tage.

Hvornår må jeg ikke bruge naturlægemidler?

I visse tilfælde frarådes personer at bruge naturlægemidler. Det gælder fx, hvis man lider af sygdomme, der kan påvirkes uheldigt af naturlægemidlet. Det kan også være, hvis man er allergisk overfor et af de stoffer, der findes i naturlægemidlet, eller hvis man tager medicin, der sammen med naturlægemidlet kan give en uønsket virkning. Som det gælder for kendte bivirkninger kan man på apoteket få oplysning om, hvorvidt det er sikkert at anvende bestemte naturlægemidler. Læs også artiklen om ’Naturlægemidler og interaktioner’.

Pas på andre planteprodukter end registrerede naturlægemidler

Registrerede naturlægemidler er så velundersøgte, at risikoen for alvorlige bivirkninger er yderst ringe. Der er dog mange planteprodukter i handlen, som ikke er underlagt de samme strenge krav til fremstilling og kontrol af det færdige produkt, som for naturlægemidler. Disse produkter sælges som kosttilskud og kontrolleres ikke af lægemiddelmyndighederne. 
Specielt i produkter fra lande uden for EU, er der fundet andre bestanddele, end det der angives på pakningerne – endda også udeklarerede, stærkt virkende lægemiddelstoffer.