Artboard 1
Medicin

Naturlægemidler og interaktion med andre midler

Tager du naturlægemidler samtidig med anden medicin, så kan en såkaldt interaktion både øge eller mindske virkningen af medicinen.

Hvad er en interaktion?

Interaktion er når forskellige lægemidler påvirker hinanden. Interaktion kan også opstå mel-lem lægemidler og fødevarer og mellem lægemidler og alkohol.
Der er to muligheder for påvirkning. Enten kan en interaktion føre til en forstærket virkning af lægemidlet, eller det kan føre til en nedsat eller forsinket virkning. 
Forstærket virkning kan give overdosering eller forgiftning. Nedsat virkning kan forhindre, at man får udbytte af behandlingen.

Tager du medicin og naturmedicin samtidigt, bør du spørge apoteket om mulige interaktioner. 

Lægemidlers vej gennem kroppen

Interaktion skyldes ofte, at specielt enzymerne i leveren påvirkes. Dermed øges eller sænkes den hastighed, hvormed lægemiddelstofferne bliver udskilt med urinen eller med afføringen. 
  • Nogle plantestoffer hæmmer leverens enzymer, således at lægemidler nedbrydes langsommere end normalt. De ophobes, og der kan opstå en overdosering eller forgiftning.
  • Andre plantestoffer får leverenzymerne til at arbejde hurtigere. Det betyder at lægemidlerne nedbrydes hurtigere, og der opnås derfor ikke en tilstrækkelig høj koncentration af lægemidlet i kroppen til at medicinen har tilstrækkelig effekt.

Naturlægemidler og interaktion: Spørg!

Tager du medicin og naturlægemidler samtidigt, bør du spørge apoteket om risiko for interaktion
For alle registrerede naturlægemidler eksisterer der en indlægsseddel. Det er et dokument, der, i kort form, indeholder alle de oplysninger, man har om præparatet. I indlægssedlen er også beskrevet de interaktioner, man har oplysninger om og de interaktioner, der ud fra præparatets egenskaber muligvis kan opstå.

Lakrids

Lakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (vand i kroppen); det kan påvirke effekten af vanddrivende og blodtrykssænkende medicin og af visse binyrebarkhormoner.

Loppefrø og guar

De rumopfyldende afføringsmidler, som fx guar og loppefrø, nedsætter den tid føden, og dermed lægemidler, er i mave-tarm-kanalen. Det kan derfor tænkes, at optagelsen af lægemidlerne påvirkes, så der ikke opnås fuld effekt.

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie kan muligvis påvirke blodets evne til at størkne og kan derved forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon

Et eller flere af indholdsstofferne i Perikon aktiverer en bestemt type leverenzymer, som er involveret i omdannelsen af mange lægemidler.

Det drejer sig blandt andet om disse lægemidler:

  • Digoxin, der anvendes af patienter med hjertesygdom
  • Cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter
  • Theophyllin, der er et astmamiddel
  • forskellige blodfortyndende præparater
  • simvastatin til behandling af forhøjet kolesterol
  • p-piller og nødprævention (fortrydelsespiller)
  • forskellige virushæmmende midler, der bruges til behandling af patienter med HIV-infektion.
Hvis man tager et naturlægemiddel, der indeholder Perikon samtidig med, at man tager et af disse lægemidler, opstår der i sjældne tilfælde en nedsat virkning af lægemidlerne.
Spørg på apoteket eller hos lægen, inden du begynder at bruge Perikon samtidigt med et af ovenstående lægemidler.