Chat with us, powered by LiveChat Naturlægemidler kan påvirke din almindelige medicin
Medicin

Naturlægemidler og interaktion med andre midler

Hvis du tager naturlægemidler samtidig med anden medicin, kan en såkaldt interaktion både øge eller mindske virkningen af medicinen.

Hvad er en interaktion?

En interaktion er, når forskellige lægemidler påvirker hinanden. Interaktion kan også opstå mellem lægemidler og fødevarer og mellem lægemidler og alkohol.
Der er to muligheder for påvirkning: Enten kan en interaktion føre til en forstærket virkning af lægemidlet eller til en nedsat/forsinket virkning. 
Forstærket virkning kan give overdosering eller forgiftning, mens nedsat virkning kan forhindre, at man får udbytte af behandlingen.

Tager du medicin og naturlægemidler samtidigt, bør du spørge apoteket om mulige interaktioner. 

Lægemidlers vej gennem kroppen

Interaktion skyldes ofte, at specielt enzymerne i leveren påvirkes. Dermed øges eller sænkes den hastighed, hvormed lægemiddelstofferne bliver udskilt fra kroppen. 
  • Nogle plantestoffer hæmmer leverens enzymer, så lægemidler nedbrydes langsommere end normalt. De ophobes, og der kan opstå en overdosering eller forgiftning.
  • Andre plantestoffer får leverenzymerne til at arbejde hurtigere. Det betyder at lægemidlerne nedbrydes hurtigere, og der opnås derfor ikke en tilstrækkelig høj koncentration af lægemidlet i kroppen til, at medicinen har tilstrækkelig effekt.

Naturlægemidler og interaktion: Spørg!

Tager du medicin og naturlægemidler samtidigt, bør du spørge apoteket om risikoen for interaktion
 
For alle registrerede naturlægemidler eksisterer der en indlægsseddel. I indlægssedlen er det beskrevet, hvis der er oplysninger om interaktioner.

Lakrids

Lakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (vand i kroppen); det kan påvirke effekten af vanddrivende og blodtrykssænkende medicin og af visse binyrebarkhormoner.

Loppefrø og guar

De rumopfyldende afføringsmidler, som fx guar og loppefrø, nedsætter den tid, føden og lægemidlet er i mave-tarm-kanalen. Det kan derfor tænkes, at optagelsen af lægemidlerne påvirkes, så der ikke opnås fuld effekt.

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie kan muligvis påvirke blodets evne til at størkne og kan derved forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon (perikum)

Et eller flere af indholdsstofferne i perikon aktiverer en bestemt type leverenzymer, som er involveret i omdannelsen af mange lægemidler.

Perikon kan blandt andet påvirke disse lægemidler:

  • Digoxin, der anvendes af patienter med hjertesygdom.
  • Cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter.
  • Theophyllin, der er et astmamiddel.
  • Forskellige blodfortyndende præparater
  • Fimvastatin til behandling af forhøjet kolesterol.
  • P-piller og nødprævention (fortrydelsespiller).
  • Forskellige virushæmmende midler, der bruges til behandling af patienter med HIV-infektion.
Hvis du tager et naturlægemiddel, der indeholder perikon samtidig med, at du tager et af disse lægemidler, opstår der i sjældne tilfælde en nedsat virkning af lægemidlerne.
 
Spørg på apoteket eller hos lægen, inden du begynder at bruge perikon samtidigt med et af ovenstående lægemidler.