Informationen om lægemidlerne leveres af DLI - Dansk Lægemiddel Information, der står bag medicin.dk.

Læs mere på medicin.dk om opslagsværket
Læs mere på dli.dk om Dansk Lægemiddel Information