Artboard 1
Rådgivning

Apotekets håndtering af det nye online pillepas

Her kan apoteket få vejledning i håndtering i det nye pillepas, kendte fejl og mangler samt ændringsønsker. Siden opdateres løbende.

Hvad er nyt?

 • Apoteket skal ikke længere logge på for at hente pillepas
 • Pillepas åbnes direkte via et link i en mail
 • Linket til et pillepas er unikt for netop dette pillepas

Husk!

 • Gem mailen om pillepasset, indtil kunden har hentet pillepasset. Hverken kunde, apotek eller Apotekerforeningen kan finde pillepasset igen.
 • Lav nye rutiner for, hvordan apoteket skal håndtere pillepas

1-2-3 Sådan håndterer apoteket det nye online pillepas

 • Klik på linket i pillepasset - pillepasset åbner i en internetbrowser (kontakt Apotekerforeningen, hvis I ikke kan åbne linket)
 • Rediger direkte i pillepasset i internetbrowseren - ved behov
 • Udskriv pillepasset - husk at sætte bagside på. Link til pdf med bagsiden findes i pillepasmailen. TIP: printet er ofte pænere ved udskrift fra Google Chrome eller Firefox browsere
 • Kontakt evt. kunden, når pillepasset er klar, eller hvis der er spørgsmål/problemer. Kundens mail og telefon ses på pillepasmailen. Dog er det frivilligt at udfylde felterne. Er de ikke udfyldt, står de som blanke i pillepasmailen.

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ!

- at mailen med pillepas er autogeneret fra systemet, så hvis du besvarer mailen, kommer svaret ikke ud til kunden, men kun tilbage systemet- send evt. i stedet en ny mail til kunden, hvis mailadressen er angivet i pillepasmailen

Sådan gemmer apoteket pillepasset i en mappe på computeren

Vær opmærksom på, at der i Chrome og Firefox foruden selve pillepasset også oprettes en filmappe med samme navn

 • Internet Explorer: Klik på 1) "Tandhjul" 2) Filer 3) Gem som "Webarkiv, enkelt fil.
 • Chrome: 1) Højreklik på selve siden med pillepasset 2) Klik Gem som Webside komplet.
 • Firefox: 1) Højreklik på selve siden med pillepasset 2) Klik Gem side som Webside komplet.

Sådan bestiller kunden pillepas på apoteket.dk

 • Via links i den sorte footer, menupunktet medicin eller fremhævede rubrikker på forsider og mellemforsider
 • Det er frivilligt for kunden at udfylde telefonnummer og e-mailadresse
 • Kunden får til sidst at vide, at pillepasset kan afhentes efter 1-2 hverdage (kunden forventer dermed ikke at blive særskilt kontakte via mail/telefon)

Kendte fejl og mangler på det nye pillepas

8) I sjældne tilfælde har apoteker modtaget pillepas, hvor det ser ud til, at kunden ikke har valgt lægemiddel

Det kan betyde, at apoteket ikke kan åbne pillepasset.

Status: leverandøren er informeret. Apotekerforeningen modtager gerne eksempler på dette. Det er en stor hjælp, hvis apoteket kan fortælle, hvilket lægemiddel kunden havde valgt.

Forventes løst: endnu ukendt. Der mangler viden om, hvordan og hvorfor problemet opstår.

Fejl og mangler der er løst

1) Der mangler lægemidler/lægemiddelformer i formularen

Blev løst: torsdag d. 29. juni sen aften/nat

2) Felterne: Antal dage/Ordinationens varighed/Total mængde af aktivt stof beregnes forkert

Blev løst: torsdag d. 29. juni sen aften/nat

3) Pillepasset fylder 2 sider, når det printes

Blev løst: fredag d. 30. juni

4) Felt 24 med myndighedens underskrift og stempel kan mangle. Det afhænger af internetbrowser og printindstillinger

Blev løst: fredag d. 30. juni

7) Felterne 13, 14, 15, 16 og 18 om ordineret lægemiddel mangler på enkelte pillepas bestilt efter 29. juni om aftenen

Blev løst: fredag d. 30. juni

5) Felt 1 - By angives som borgerens by men bør være apotekets by

Blev løst: onsdag d. 5. juli

6) Felt 23 - Bynavn mangler - lige nu er der kun postnummer

Blev løst: onsdag d. 5. juli

Apotekernes ændringsønsker:

A) Mere kontrast på printet

Ønske om mørkere farve af tekst og kanter på pillepasset

Status: Opgaven er ikke igangsat

Forventes løst: Opgaven bliver en del af en prioritering mellem ændringsønsker og videreudvikling

D) Mere plads til lange navne

Hvis borgeren har et langt navn, er der for lidt plads til at få det hele med i felterne.

Status: Opgaven er ikke igangsat

Forventes løst: Opgaven bliver en del af en prioritering mellem ændringsønsker og videreudvikling

Ønsker der er opfyldt

C) Adgang til side med samlet oversigt over alle lægemidler, der kan laves pillepas på

Status: Opgaven løst. Det er en midlertidig løsning med et link til en pdf.

Liste over præparater der er omfattet af Schengenaftalen om pillepas

B) Mulighed for at få pillepas sendt til en anden mail end den, der er angivet i stamdata

Status: Opgaven er løst

Det er nu blevet muligt at få sendt pillepasset til én eller flere andre mailadresser. Skriv til apoteket@apoteket.dk og oplys:

- til hvilken mail eller hvilke mails apoteket/filialen ønsker at modtage pillepas
- om apoteket/filialen fortsat også vil modtage pillepas på apotekets/filialens mail.

FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

Meget er nyt - men det er det samme for alle - derfor denne FAQ, hvor apoteket kan finde svar på de mest hyppige spørgsmål

Hvordan får kunden besked om, at pillepasset er klar til afhentning - før var det et klik på "besvaret" i pillepasmodulet?

  Svar: 

  Der findes ikke længere en hurtig "besvaret" funktion. Kunden får ved endt bestilling at vide, at pillepasset kan afhentes efter 1-2 hverdage. Hvis kunden har angivet mail/telefon, vil det fremgå af pillepasmailen, og kunden kan kontaktes ad den vej.