Apoteket tilbyder at pakke borgernes medicin til afhentning på håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. 
 
Servicen bliver pålagt et gebyr på 12,50 kr. inkl. moms pr. udlevering. Gebyret er bestemt i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler og betales af borgeren i forbindelse med betaling for medicinen. Der ydes ikke sygesikringstilskud til gebyret.
 
Der er tale om et landsdækkende lovbestemt gebyr, som den enkelte apoteker ikke kan fravige.
 
Gebyret er et resultat af, at apotekernes generelle avance på salg af medicin har været faldende over en årrække. Avancen er derfor ikke længere tilstrækkelig til at dække omkostningerne forbundet med pakning og transport til håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. Gebyret skal betales sammen med medicinen og er lagt til den samlede pris på den pose, lægemidlerne udleveres i.