Chat with us, powered by LiveChat Vil du klage over apoteket? – Sådan gør du
Love og regler

Hvordan kan jeg klage over apoteket?

Hvordan kan jeg klage over apoteket, hvad kan jeg klage over og hvor gør jeg det?

Hvad vil du klage over?

Her kan du se, hvem du skal tage fat i, hvis du vil klage. Det kommer an på, hvad du vil klage over.

Har du fået forkert medicin eller mangelfuld rådgivning?

Hvis du mener, at dit apotek har udleveret forkert medicin eller ydet en forkert eller mangelfuld rådgivning, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager tager stilling til, om apoteket har handlet fagligt korrekt.

Har apoteket begået andre fejl?

Mener du, at apoteket har begået andre (også mere formelle) fejl, kan du klage til Lægemiddelstyrelsen, som fører tilsyn med, at apotekerne overholder gældende lovgivning. 

Klager kan vedrøre alt fra priser til apotekets beregning af sygesikringstilskud samt substitution (det vil sige udlevering af et tilsvarende men lægemiddel end det ordinerede).

Har du lidt økonomisk tab?

Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen kan give apotekeren/apotekspersonalet en påtale, hvis du har ret i din klage. Men det udløser ikke i sig selv en erstatning. 

Mener du, at du har lidt et økonomisk tab på grund af apotekets handlemåde, må krav om erstatning rejses direkte overfor apotekeren.

Er du utilfreds med apotekets opførsel eller sprogbrug? 

Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen tager ikke stilling til klager over apotekets almindelige kundeservice (opførsel, sprogbrug med videre). 
Klager af den karakter må rettes til apotekeren. Du kan også klage til Apotekernævnet.

Vil du klage over medicin eller andre varer købt på apoteket?

Har du oplevet bivirkninger?

Oplever du bivirkninger ved et lægemiddel, bør du kontakte din læge - det kan være, der findes en anden behandling. 
 
Lægen har pligt til at indberette alvorlige eller uventede bivirkninger ved et lægemiddel til Lægemiddelstyrelsen. 
 
Du har også selv mulighed for at indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, eventuelt med hjælp fra apoteket.

Læs mere om bivirkninger på apoteket.dk

Har du fået en lægemiddelskade?

Har du fået en skade på grund af brug af et lægemiddel, der er købt i Danmark, kan du kontakte Patienterstatningen. 
 
Patienterstatningen tager stilling til, om du har krav på erstatning efter lov om erstatning for lægemiddelskader. 

Kan du bytte eller returnere varer?

Mener du, at der er en fejl eller mangel ved et lægemiddel eller en anden vare, du har købt på apoteket, kan du henvende dig på apoteket. Apoteket vil tage stilling til, om du kan bytte eller returnere varen.
 
Apoteker vil normalt ikke tage et lægemiddel retur, med mindre der er en fejl eller mangel ved lægemidlet. Der gælder altså ingen almindelig fortrydelsesret. Det skyldes de strenge krav til apotekets opbevaring af lægemidler, som betyder, at apoteket ikke må udlevere returnerede lægemidler til andre.

Adresser

Styrelsen for Patientklager

Oluf Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N 
Tlf.: 72 33 05 00
www.stpk.dk

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 
2300 København S 
Tlf.: 44 88 96 94
dkma@dkma.dk
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Apotekernævnet

Bredgade 54
1260 København K 
Tlf.: 33 76 78 80 
apotekernaevnet@apotekernaevnet.dk 
www.apotekernaevnet.dk

Patienterstatningen

Kalvebod Brygge 45
1560 København K 
Tlf.: 33 12 43 43 
pebl@patienterstatningen.dk
www.patienterstatningen.dk
 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land eller ikke taler eller skriver dansk. Klagen indgives via http://ec.europa.eu/odr