Chat with us, powered by LiveChat Udenlandsk recept på dansk apotek: Sådan gør du
Love og regler

Udenlandsk recept og medicintilskud til udlændinge

Har du en udenlandsk recept, eller har du som udlænding brug for receptpligtig medicin? Så kan apoteket i mange tilfælde hjælpe dig og dit dyr.

Fra hvilke lande kan en udenlandsk recept bruges?

Helt grundlæggende accepterer danske apoteker recepter fra læger, tandlæger og dyrlæger fra EU-landene og EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island.

Hvad er reglerne om udenlandske recepter?

Recepten skal være skrevet, så der ikke er tvivl om, hvilken læge, tandlæge eller dyrlæge der har udstedt den, og hvilket lægemiddel der må udleveres. Bemærk, at recepter på stærkt euforiserende lægemidler ikke må ekspederes.

Recepten skal i øvrigt indeholde samme oplysninger, som kræves på en dansk recept. Hvis din udenlandske recept ikke opfylder kravene, eller hvis apoteket er i tvivl om oplysningerne på recepten, vil apoteket henvise dig til en dansk læge, tandlæge eller dyrlæge.

Recepter fra EU- og EØS-lande kan som udgangspunkt ekspederes i Danmark

Hvilke typer udenlandske recepter accepterer apoteket?

Recepttype Mennesker Dyr
Papirrecept i original form Ja Ja
Kopi af papirrecept Nej Nej
Telefonrecept Nej Nej
Digital recept Nej Nej
Recept fra fax* Ja Ja
Recept fra sikker og krypteret e-mail** Nej Ja

* Afsendt af læge, tandlæge eller dyrlæge - ikke af borger
**Afsendt af dyrlæge - ikke af borger

Hvornår kan udlændinge få medicintilskud?

Borgere fra EU- og EØS-lande kan få tilskud til medicin købt i Danmark, hvis:

  • recepten er udstedt af en læge eller tandlæge med dansk autorisation, eller den lever op til kravene om ekspedition af udenlandsk recept som nævnt ovenfor.
  • medicinen er tilskudsberettiget.
Der kan dog gives tilskud til akut medicin eller kronisk vigtig medicin til brug under et midlertidigt ophold i Danmark. Asylansøgere og borgere fra lande uden for EU og EØS kan ikke få tilskud til medicin købt i Danmark.

Færøerne og Grønland

Borgere fra Færøerne og Grønland på midlertidigt ophold i Danmark kan få medicintilskud ved akut opstået behov for medicin. Færøske borgere kan medbringe en færøsk recept eller kontakte en dansk læge.  

Tilflyttere og studerende

Tilflyttere og personer under uddannelse i Danmark får tildelt et sundhedskort og er berettigede til medicintilskud. 

EØS-lande

Borgere fra EØS-lande på midlertidigt ophold i Danmark kan få medicintilskud til nødvendig medicin. 

Nordiske borgere behøver blot dokumentation for adressen, men borgere fra andre EU- og EØS-lande skal fremvise dokumentation i form af EU-sygesikringsbeviset.

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her.