Love og regler

Udenlandsk recept og medicintilskud til udlændinge

Har du en udenlandsk recept, eller har du som udlænding brug for receptpligtig medicin? Så kan apoteket – i mange tilfælde - hjælpe dig.

Fra hvilke lande kan en udenlandsk recept bruges?

Helt grundlæggende accepterer danske apoteker recepter fra EU-landene, Norge og Island. Den skal være skrevet, så der ikke er tvivl om hvem, der har udstedt den, og hvilket lægemiddel der må udleveres. Recepter fra læger uden for EU kan ikke ekspederes.

Desuden gælder at:

  • recepter på euforiserende lægemidler kan ikke ekspederes.
  • recepter fra udlandet kan ikke indtelefoneres eller sendes via mail.
Recepten skal i øvrigt indeholde samme oplysninger, som kræves på en dansk recept. Hvis din udenlandske recept ikke opfylder kravene, eller hvis apoteket er i tvivl om oplysningerne på recepten, vil apoteket henvise dig til en dansk læge eller tandlæge.

Udenlandsk recept til dyr

En udenlandsk recept fra en dyrlæge kan ikke bruges i Danmark. Her vil apoteket henvise til en dansk dyrlæge.

Recepter fra et EU-land kan som udgangspunkt ekspederes i Danmark

Hvornår gives medicintilskud til udlændinge?

Borgere fra EU/EØS-lande kan få tilskud til medicin købt i Danmark, hvis:

  • recepten er udstedt af en læge med dansk autorisation, eller den lever op til kravene om ekspedition af udenlandsk recept som nævnt ovenfor.
  • medicinen er tilskudsberettiget.
Der kan dog gives tilskud til akut medicin eller kronisk vigtig medicin til brug under et midlertidigt ophold i Danmark. Asylansøgere og borgere fra lande uden for EU kan ikke få tilskud til medicin købt i Danmark.

Færøerne og Grønland

Borgere fra Færøerne og Grønland på midlertidigt ophold i Danmark kan få medicintilskud ved akut opstået behov for medicin. Færøske borgere kan medbringe en færøsk recept eller kontakte en dansk læge.  

Tilflyttere og studerende

Tilflyttere og personer under uddannelse i Danmark får tildelt et sundhedskort og er berettigede til medicintilskud. 

EØS-lande

Borgere fra EØS-lande på midlertidigt ophold i Danmark kan få medicintilskud til nødvendig medicin. 

Nordiske borgere behøver blot dokumentation for adressen, men borgere fra andre EU og EØS-lande skal fremvise dokumentation enten i form af et EU-sygesikringsbevis eller et pas fra United Kingdom.

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her.