Artboard 1
Rådgivning

Dosispakket medicin

Dosispakket medicin sikrer, at det er lettere at få overblik over medicinen – for eksempel, hvis du tager mange forskellige slags medicin på forskellige tidspunkter.

Hvad er dosispakket medicin?

Det kan være svært at have styr på medicinen, især hvis du tager mange forskellige slag på forskellige tidspunkter på dagen. Dosispakket medicin kan hjælpe dig med at få styr på medicinen, og hjælpe dig med at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. 

Dosispakket medicin er medicin pakket i små poser, der sidder sammenhængende i det der hedder en dosisrulle. Indholdet i hver enkelt dosispose, er den medicin du skal tage på et bestemt tidspunkt – fx morgenmedicin, middagsmedicin og aftenmedicin.

Hvad står der på poserne?

  • Dit navn og CPR-nummer
  • Hvornår du skal tage medicinen (dato og tidspunkt) 
  • Navn på medicinen i posen
Dosisposerne er gennemsigtige på bagsiden, så du kan altid se hvordan medicinen ser ud. Poserne kan åbnes med fingrene eller ved at bruge en saks.

Hvad er fordelene ved dosispakket medicin?

Al statistik og erfaring siger, at hvis du får dosispakket medicin, så vil du med god sandsynlighed
  • få bedre overblik over din medicin 
  • undgå at tage for meget medicin 
  • undgå at tage for lidt medicin 
  • ikke glemme din medicin 
  • tage din medicin på det rigtige tidspunkt 
  • blive mere tryg ved din medicin.
Samlet giver dosispakket medicin større tryghed og færre medicineringsfejl.

Hvordan får du dosispakket din medicin?

Din læge skal skrive på recepten, at din medicin skal dosispakkes. Du kan også selv bestemme, at du gerne vil have din medicin dosispakket.

Du får medicin til 14 dage ad gangen. Skal du på ferie eller lignende kan apoteket dog udlevere dosisposer til en længere periode, dog højest til 28 dages forbrug. 
Apoteket kan kun dosispakke tabletter og kapsler. Får du anden medicin, der ikke kan dosispakkes, fx brusetabletter eller øjendråber, får du det ved siden af. 

Du får udleveret informationsmateriale første gang, du får dosispakket medicin. Materialet består blandt andet af et dosisdispenseringskort, der indeholder en oversigt over din medicin. Informationssedler om den medicin du får, kan også være vedlagt. 

Hvad koster dosispakket medicin?

Når apoteket dosispakker medicin, skal der opkræves et lovpligtigt gebyr på 111,25 kr. for en dosisrulle, der indeholder medicin til 14 dage. Gebyret skal dække apotekernes omkostninger i forbindelse med dosispakningen - herunder de strenge kontroller og sikkerhedsprocedurer, der bidrager til den høje medicinsikkerhed.

 

Gebyret er tilskudsberettiget, hvis dosisdispenseringen er ordineret af en læge, og minimum et af de lægemidler, der skal i dosisrullen, også er tilskudsberettiget. Det betyder, at gebyret indgår på lige fod med anden tilskudsberettiget medicin, i den beregning der afgør ens egenbetaling. 

 

Er der fx opnået en såkaldt tilskudsprocent på 85 procent, ydes der 85 procent i tilskud til både gebyret og den tilskudsberettigede medicin - både det der dosispakkes og det der evt. købes på recept ved siden af. Egenbetalingen på gebyret til dosispakningen ved en tilskudsprocent på 85 vil være 16,69 kr. pr. dosisrulle med medicin til 14 dage. Har man derudover et kommunalt helbredstillæg, vil egenbetalingen på gebyret være yderligere reduceret.   

 

Ud over gebyret skal man også betale for de lægemidler, der kommer i dosisrullen. De almindelige tilskudsregler gælder også for medicin, der bliver dosispakket.

Læs mere om medicintilskudssystemet
 

Ændringer i din medicin

Hvis lægen ændrer på din medicin, pakker apoteket ny medicin til dig. Du får et nyt dosisdispenseringskort, hvis der bliver ændret i din medicin.

Læs mere i brochuren

Du kan få en brochure om dosispakket medicin på apoteket eller læse den her.

Apotekets brochure om dosispakket medicin

Du er også velkommen til at kontakte dit lokale apotek, hvis du har spørgsmål om dosispakket medicin.

Information til kommuner og læger

Kommuner og læger er velkomne til at kontakte det lokale apotek eller Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00. Det gælder både spørgsmål om enkelte borgere og større projekter.

Læs mere i faktaarket om dosispakket medicin