Chat with us, powered by LiveChat Medicinsk compliance i hjemmeplejen kan forbedres med Apoteket.
Kommuner og sundhedspersoner

Hjemmeplejen kan opnå bedre medicinsk compliance med hjælp fra Apoteket

Apoteket tilbyder sundhedsydelsen ”Sikker medicinhåndtering – et forbedringsforløb i hjemmeplejen” med det formål at mindske fejl i forbindelse med medicinhåndtering i hjemmeplejen. Seks moduler har til hensigt at gøre de ansatte i hjemmeplejen mere trygge deres i arbejde med medicinering og medicinhåndtering, så borgerne opnår større sikkerhed og bedre compliance i forhold til lægens anvisninger.

Medicinsk compliance er ikke god nok i hjemmeplejen

En rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed[1] viser, at over halvdelen af de utilsigtede hændelser i hjemmeplejen drejer sig om medicinhåndtering.

Ikke alle ansatte har godt nok styr på medicinhåndteringen, som skal sikre at borgerne får den rette medicin, i rette dosis og til den rette tid. Mange borgere opnår altså ikke compliance i forhold til at tage deres medicin, som aftalt med lægen.

Apoteket kan hjælpe hjemmeplejen med medicinhåndtering

På baggrund af rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed blev projektet ”Medicinmøder med hjemmeplejen – en sundhedsydelse leveret af apoteket” skudt i gang. Her skulle man teste, hvordan møder og samtaler mellem apoteket og hjemmeplejen kunne forbedre hjemmeplejens medicinhåndtering.

Som resultat af dette projekt tilbyder apoteket sundhedsydelsen ”Sikker medicinhåndtering – et forbedringsforløb i hjemmeplejen”.

Seks moduler, som kan tilpasses hjemmeplejens behov

Pharmakon og Danmarks Apotekerforening har samarbejdet om at designe seks moduler med forskellige temaer, som møderne mellem apoteket og hjemmeplejen tager udgangspunkt i:

  1. Overblik over medicinhåndtering
  2. Praktisk brug af medicin
  3. Dispensering og administration af medicin
  4. Observationer af borgerne
  5. Substitution – når medicinen skifter navn
  6. Compliance

Modulerne kan udvælges og tilpasses efter hjemmeplejens behov. Møderne kan på den måde skræddersyes, så hjemmeplejen får det bedste udbytte af møderne.

Det anbefales, at en farmaceut eller farmakonom tager med hjemmeplejen på hjemmebesøg før det første ”medicinmøde”, så apoteket får bedre forståelse for hjemmeplejens arbejdsgange og problemstillinger.

Vil du vide mere om "Sikker medicinhåndtering - et forbedringsforløb i hjemmeplejen"?

Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål.

Find kontaktoplysninger til dit nærmeste apotek via dette link.

Danmarks Apotekerforening

Telefon: 33 76 76 00 | E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

Læs mere om sundhedsydelsen i artiklen ”Apoteket kan styrke medicinsikkerheden i hjemmeplejen”.


[1] Medicinering i hjemmeplejen og i plejebolig – identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. København: Patientombuddet; 2012.