Chat with us, powered by LiveChat Medicinkursus – Et kursus i medicinhåndtering styrker kompetencerne
Kommuner og sundhedspersoner

Kursus i medicinhåndtering

Et medicinkursus giver kommunens plejepersonale opdateret viden om farmakologi, medicinhåndtering, virkning og bivirkninger, så der opnås mere tryghed og sikkerhed for borgene på plejehjem, på bosteder og i hjemmeplejen.

Hvorfor er det vigtigt med et kursus i medicinhåndtering?

Det er vigtigt med undervisning i medicinhåndtering, da medicineringsfejl er et stort problem i ældreplejen. Ældre bruger mere end dobbelt så meget medicin som andre borgere. 2/3 af de ældre over 80 år bruger 6 eller flere lægemidler om dagen. Et stort medicinbrug øger risikoen for medicineringsfejl. Medicineringsfejl sker hver dag i sundhedssektoren og op mod 40 % af alle indlæggelser af ældre på medicinsk afdeling er medicinrelaterede. Halvdelen af disse indlæggelser kan forebygges. Bedre viden om farmakologi og medicinhåndtering giver mere medicinsikkerhed i ældreplejen.  

Op mod 40 % af alle indlæggelser af ældre på
medicinsk afdeling er medicinrelaterede. Halvdelen af disse indlæggelser kan
forebygges

Kurset kan hjælpe fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker i kommunen med at opnå opdateret viden og tidssvarende kompetencer indenfor farmakologi og medicinhåndtering.

Hvordan bidrager kurset til bedre medicinsikkerhed?

Kurset bidrager til medicinsikkerhed i sundhedssektoren, da personalet opnår bedre kompetencer indenfor farmakologi og medicinhåndtering[1]. Da kommunens plejepersonale spiller en afgørende rolle i borgernes medicinske behandling, vil styrkede kompetencer hos personalet forbedre kommunernes indsats indenfor området, så borgerne opnår mere tryghed i forbindelse med medicinering. I nogle tilfælde vil man kunne spare borgerne for en tur på hospitalet.

Kurset øger patientsikkerheden på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud ved at:


  • gøre plejepersonalet bedre til at identificere lægemiddelrelaterede problemer.
  • hjælpe personalet til at kunne vurdere og reflektere over borgernes lægemiddelbehandling.
  • sikre, at personalet føler sig trygge og rustede til det daglige arbejde med borgernes lægemidler.
  • forebygge fejl og utilsigtede hændelser gennem opdaterede kompetencer hos plejepersonalet.

Hvorfor underviser apoteket i medicinhåndtering?

Apotekerne tilbyder undervisning i medicinhåndtering, da apotekerne har en helt særlig viden om medicin og farmakologi. Et samarbejde mellem kommunernes plejepersonale og apoteket styrker indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren.

Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddelrelateret sundhedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrende sundhedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både patienter og sundhedspersonale.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål.

Find kontaktoplysninger til dit nærmeste apotek via dette link.

Danmarks Apotekerforening

Telefon: 33 76 76 00 | E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

Læs mere i faktaarket om undervisning af plejepersonale

Læs reportagen ”Apoteker underviser i medicinhåndtering landet over” i Fagbladet Farmaci


 [1] Læs mere om apotekets tilbud om samarbejde med kommunerne omkring medicinhåndtering: https://www.apoteket.dk/raadgivning/paa-apoteket/kvalitetssikring-af-medicinhaandtering-paa-kommunerne

FAQ

  • SOSU-hjælpere, SSA-uddannede og sygeplejersker ansat på bosteder, plejehjem og bosteder kan øge deres viden om farmakologi.

  • En større viden om farmakologi og medicinhåndteringer er med til at reducere lægemiddelrelaterede problemer på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder.

  • Kommunen kontakter Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00 eller apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk