Chat with us, powered by LiveChat Medicinhåndtering hos kommunerne kan få et kvalitetsløft i samarbejde med apotekerne
Kommuner og sundhedspersoner

Kvalitetssikring af medicinhåndtering på kommunerne

Apotekerne tilbyder at samarbejde med kommunerne for at opnå sikkerhed og tryghed i medicinhåndteringen på plejecentrene, i hjemmeplejen og på botilbud.

Hvad er medicinhåndtering?

Medicinhåndtering er når personalet på fx et plejecenter, botilbud eller i hjemmeplejen udleverer medicin til en patient. Medicinhåndtering er også når personalet hjælper patienten med at tage medicin, og når personalet observerer patienten for at holde øje med medicinens virkning og eventuelle bivirkninger.

Hvor mange fejl sker der i forbindelse med medicinhåndtering?

Tegning af apoteker og borger

I forbindelse med medicingivning sker der fejl i 55 procent af tilfældene i hjemmeplejen og 59 procent på plejehjemmene. Ved medicinophældning sker der fejl i henholdsvis 15 procent og 10 procent af tilfældene.

Hvad er kvalitetssikring af medicinhåndtering?

På grund af usikkerhed og manglende viden hos personalet på plejecentrene, i hjemmeplejen og på botilbud sker der mange fejl i forbindelse med medicinering af borgerne. Det anbefales derfor, at det personale, der står for medicinhåndteringen, får undervisning og uddannelse, så der opnås de nødvendige kompetencer.

Hvordan kan apoteket hjælpe med sikker medicinhåndtering? 

Samarbejde mellem apotek og de lokale plejecentre, hjemmeplejen og botilbud kan forbedre procedurer og arbejdsgange, så den rigtige borger får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt

Apoteket kan støtte personalet i at:

  • identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer
  • øge opmærksomheden på kritiske processer
  • rådgive om forbedring af medicinhåndteringsprocesserne
  • forankre kvalitetstiltagene lokalt
  • sikre ensretning af arbejdsgange og procedurer
  • fordele og definere ansvar i forbindelse med medicinhåndteringsprocesserne
Samarbejdet fungerer som en dialog, hvor apoteket bidrager til at skabe en fælles forståelse af, hvad sikker medicinhåndteringen er, samt øger motivationen til at overholde retningslinjerne for medicinhåndtering.

Apoteket som samarbejdspartner

Apotekerne har helt særlig viden om medicin. Apotekerne er derfor en oplagt samarbejdspartner i indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren.

Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddel-relateret sundhedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrede sundhedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både patienter og sundhedspersonale.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål.

Danmarks Apotekerforening

Telefon: 33 76 76 00 | E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

Læs mere i faktaarket om kvalitetssikring af medicinhåndtering

FAQ

  • Kommunen kontakter Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00 eller apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

  • Apoteket udpeger en farmaceut, der er ansvarlig for processen. Desuden har Danmarks Apotekerforening 4 kredskonsulenter, der er dedikerede til at hjælpe apoteker og kommuner med at indgå i samarbejder omkring medicin.

  • Erfaringer viser, at forløbet giver kommunens sundhedspersoner større viden om medicin og håndtering af medicin. Det øger medicinsikkerheden til glæde for den enkelte borger og derved kommunen og samfundet i det hele taget.