Chat with us, powered by LiveChat Medicinfejl og fejlmedicinering kan reduceres med Apotekets hjælp
Kommuner og sundhedspersoner

Medicinfejl og fejlmedicinering kan reduceres med Apotekets hjælp

Medicinfejl og fejlmedicinering er et stort problem i det danske sundhedsvæsen. Uhensigtsmæssig medicinanvendelse kan have store helbredsmæssige og økonomiske omkostninger. Apoteket kan vejlede kommunens sundheds- og plejepersonale om beboernes medicin og derved bidrage til at forebygge medicinfejl i det offentlige.

Hvad er fejlmedicinering?

Fejlmedicinering er bl.a., når en borger ikke tager sin medicin, som lægen har anvist. Nogle tager en forkert dosis - andre selvregulerer uden at have den nødvendige viden. Nogle borgere bruger mange forskellige slags medicin, og det kan være svært at bevare overblikket over sin medicin og de mulige bivirkninger og krydsvirkninger. Særligt kronikere, der bruger mange lægemidler, og ældre er i risiko for fejlmedicinering.

Årsagen til fejlmedicinering ligger dog ikke altid på borgerens skuldre. Mange medicinfejl sker i sundhedsvæsnet – hver dag er sundhedsvæsnet skyld i alvorlige fejl i medicinering. Der er fejl i over halvdelen af recepter udskrevet af sygehuslæger, men fejlmedicinering og medicinfejl sker også på plejehjem, på botilbud og i hjemmeplejen, hvor der ikke altid er tilstrækkelige lægemiddelfaglige kompetencer.

Hvorfor er medicinfejl et stort problem?

Medicinfejl er et stort problem, fordi de kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte og være dyrt for samfundet. Hver år dør op mod 5.000 danskere på grund af forkert brug af medicin, og op mod 100.000 danskere indlægges hvert år som følge af medicineringsfejl, der kunne være forhindret. Medicinrelaterede indlæggelser koster årligt samfundet 4-6 milliarder kroner.[1]  Frem for alt er der store menneskelige omkostninger forbundet med medicinfejl. Fejlmedicinering kan føre til sygefravær, dårligere sundhed og forringet livskvalitet og derved styrke den eksisterende ulighed i samfundet. 

I et samfund, hvor der bliver flere og flere ældre og kronikere med et stort medicinforbrug, er det derfor vigtigt at der opnås bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen, fx på plejehjem og i hjemmeplejen, for at undgå fejlmedicinering. 

Hvordan kan apoteket hjælpe med at undgå medicinfejl?

Apoteket kan hjælpe borgere og plejepersonale med at undgå medicinfejl og fejlmedicinering ved hjælp en medicingennemgang[2] Apotekets farmaceuter har særlige kompetencer til at vurdere, om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Undersøgelser viser, at en farmaceutisk gennemgang af borgernes medicin kan give mærkbare forbedringer af helbred, trivsel og kvaliteten af den medicinske behandling. 

Apotekets medicingennemgang:

  • vurderer den medicinske behandling
  • afdækker mulige lægemiddelrelaterede problemer og giver forslag til løsning og forebyggelse af dem
  • bidrager til kvalitetsudvikling af lægemiddelbehandling.

Hvad indgår i farmaceutens medicingennemgang?

• Medicinens virkning
• Medicinens bivirkninger
• Korrekt brug af medicinen
• Interaktioner med anden medicin
• Forbedringsforslag til compliance
• Uhensigtsmæssigt valg og brug af medicin

 

Hvad er en medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen?

En medicingennemgang på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder er en systematisk og faglig gennemgang af al borgerens medicin foretaget af en farmaceut. Apoteket samarbejder med en række af landets kommuner om flere forskellige modeller for medicingennemgang. Apoteket sammensætter i dialog med kommunen en model, der tager udgangspunkt i de lokale ønsker og behov. 

Medicingennemgangen udføres for at sikre den mest hensigtsmæssige lægemiddelbehandling og anvendelse af medicin for patienten. I gennemgangen af patientens medicin har farmaceuten fokus på uhensigtsmæssig medicinering, compliance, bivirkninger og interaktioner. Farmaceuten vurderer medicinen med henblik på at sikre en rationel lægemiddelanvendelse. Kliniske retningslinjer, regionale og nationale anbefalinger og behandlingsguidelines inddrages i medicingennemgangen.

Hvordan aftaler kommunen en medicingennemgang med apoteket? 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål.

Find kontaktoplysninger til dit nærmeste apotek via dette link.

Danmarks Apotekerforening

Telefon: 33 76 76 00 | E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

Læs mere i faktaarket om medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen


FAQ

  • Borgere, der er i behandling med mange lægemidler for deres kroniske sygdom. Ældre og andre, der har svært ved selv at varetage deres medicin.

  • Apoteket tilbyder blandt andet medicingennemgang af borgernes medicin og undervisning af plejepersonalet i medicinhåndtering.

  • Kommunen kontakter det lokale apotek eller Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00 eller apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk